Vi står i ett vägskäl – enfald eller mångfald?

iS! utvecklar ett samhällsklimat som kan respektera flera perspektiv

Syftet med Initiativ Samutveckling är att vara katalysator för ett mer medvetet samhälle. Vi utgår från att samhällets kärna är samarbete. iS! är ett löst sammansatt nätverk av människor som på olika sätt engagerar sig i samhällets utveckling. Mer en kultur och ett fenomen, än en organisation.

Initiativ Samutveckling är en folkbildande rörelse för bättre samtal i samhället. Dialogvärden har en nyckelroll som värd för denna dialog.

Vi erbjuder arenor (iScafé!) för samutveckling så att den kollektiva intelligensen träder fram. Lite lekfullt kan det konstateras att ”iSh” i den indiska visdomen är universums urkraft och yogans grund. Mänskliga platser där denna urkraft visar sig kallas iShana!

En medveten person är i harmoni med sig själv och naturen
En medveten person är i harmoni med sig själv och naturen

Saxat ur iS! Hederskodex

Samutvecklare talar sanning, följer sitt hjärta och visar vad en tycker och känner.

Samutvecklare kompromissar inte med sina verkliga åsikter, känslor och värderingar, även om det kan vara obekvämt.

Samutvecklare är beredd att själv utmana sina åsikter i öppna samtal där vi försöker nå fram till det gemensamma bästa. Därför måste vi vara beredda att utmana våra egna åsikter. Detta förutsätter samtidigt att alla åsikter och perspektiv ges utrymme. Dessutom behöver vi ge varandra utrymme att byta åsikt.

Vi vet alla hur svårt det kan kännas att skifta perspektiv när en har en stark övertygelse. Denna beundransvärda förmåga, att erkänna sina egna begränsningar och synliggöra sin personliga utveckling, ges därför stort erkännande inom Initiativ Samutveckling. Att ge varandra detta utrymme kräver en särskild finkänslighet som vi odlar tillsammans.

Välvillighetsprincipen – Upprätthållandet av det goda samtalet har en gyllene regel: nämligen att vi anstränger oss att tolka den andres utsagor (i tal, gester, skrift eller vad som helst) så välvilligt som möjligt. En tolkar den andre på det sätt som man själv anser vara det bästa möjliga, utifrån att den andre också är förnuftig och vill något gott.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *