Varför är det så illa med politisk korrekthet?

En vän sade en gång till mig att han tyckte Initiativ Samutveckling lät väldigt politiskt korrekt. Detta är sällan ett begrepp som används i ett smickrande syfte, men varför är det så? Handlar politisk korrekthet inte om en massa fina saker som lika rättigheter för kvinnor och etniska minoriteter, skydd av miljön och utvecklingshjälp i fattiga länder? Inte direkt skulle jag mena. När begreppet används är det stort sett alltid negativt laddat, men det verkar inte som att vi helt har förstått varför. Jag vill med detta inlägg försöka att förklara varför politisk korrekthet implicerar något negativt, något som går emot våra grundläggande demokratiska ideal, och jag vill visa hur tankarna bakom Initiativ Samutveckling därför inte är politisk korrekta, faktiskt tvärtom så politiskt inkorrekta att de paradoxalt nog bär med sig en helt ny politisk korrekthet.

Begreppet ”politisk korrekthet” används ofta som ursäkt för att säga nåt rasistiskt eller sexistiskt. Personer som däremot är emot rasism och sexism svarar ofta i debatten, att om det är så att det de tycker är politiskt korrekt, jamen då går de väl in för politisk korrekthet. Jag menar att båda positionerna är felaktiga och tyder på att man inte har förstått vad begreppet innebär.

Anledningen till att begreppet ”politisk korrekthet” nästan bara används negativt, är att idén som impliceras, nämligen den att vissa positioner inom politiken inte bara är ogiltiga, men även anses varande bortom en var diskussion, i själva verket är i motstrid med våra demokratiska ideal om att alla får komma till tals. Att bygga upp en moral om att vissa människors tankar och åsikter på förhand får bedömas som dåliga, eller så onda att dessa inte får inkluderas i samhällsdebatten, är en form av förtryck som kan betecknas som odemokratiskt. Att vissa idéer inte får komma till uttryck är stick emot allt vad Initiativ Samutveckling står för. Men samtidig strävar IS efter att ta bort en var form av rasism och sexism i samhället. Hur hänger det ihop?

1)      Att anklaga någon för att vara politisk korrekt för att de inte håller med om ens rasistiska eller sexistiska resonemang är felaktigt. Att däremot anklaga någon för politisk korrekthet för att man inte har upplevd att bli inkluderat i samtalet är däremot korrekt.

2)      Att proklamera att man går in för politisk korrekthet för att man är emot rasism och sexism är felaktigt, vad man tycker har inget med saken att göra, det som har med saken att göra är däremot hur man förhåller sig till den andra.

Den som vägrar att vi som samhälle bör föra samtal och lyssna på människor som har andra åsikter än en själv, även om dessa av vissa kan betraktas som djupt förkastliga, kan därför anses som politisk korrekt och därmed som utövare av förtryck. Observera, ett är att inte hålla med, något annat är att begränsa andras utrymme att föra fram sina åsikter. Detta förtryck utövas inte nödvändigtvis juridiskt eller strukturellt, men kan i sin mest subtila, och dessutom mest utbredda form, utövas genom att föra in i samhällets moral att inte bara åsikterna i sig bör betraktas som onda, men även personen som framför åsikten. Dömandet av andra människor är alltid en form av förtryck – men utövaren av detta förtryck bör naturligtvis inte dömas för det!

Den nationella högern har sen länge tagit begreppet ”politisk korrekthet” till sig för att det tydligt innebär en orättvisa att bli stämplat som rasist, dvs. ond, när man bara vill yttra sig om vad man tänker och känner kring samhället. Ofta handlar det dock som en ursäkt för att föra fram rasistiska åsikter och därefter stämpla åsiktsmotståndare som politisk korrekta, dvs. onda, om de inte håller med. Eftersom många inte håller med om den nationella högerns budskap har flera personer de senaste år börjat förklara sig stolta över att vara politisk korrekta. Men här blandar man alltså saker och ting ihop. Ett är att vara stolt över att kämpa för allas lika värde, vilket ofta förklaras som källan till denna stolthet, något annat är att vara stolt över aktivt att begränsa andra medborgares demokratiska rätt att komma till tals och fördomsfullt bli lyssnat till i samhällsdebatten. Detta är som jag ser det knappast något att vara stolt över. Och om man aktivt stöttar en samhällsmoral som stämplar vissa personer som onda och inte värd att lyssna på, skulle jag uppmana till att man tänkte efter en gång om ens agerande egentligen är i överensstämmelse med sina ideal.

Inom IS strävar vi emot att inkludera alla, och jag menar alla, och även om det kan vara svårt att inkludera personer som har åsikter som strider emot allt vad man själv står för, måste vi se till att även deras röst blir hörd i samhället och får möjlighet att delta i det goda samtalet. Detta har dock i sin tur den effekt att IS aktivt arbetar för en ny politisk korrekthet, där det att vara emot det goda samtalets inkluderande av alla kommer att visa sig svårt. Låt oss därför se till att denna nya politiska korrekthet vi är med att alstra blir mindre förtryckande än den rådande, så att vi även förmår att sluta döma och inkludera även de som anser att vissa åsikter bör exkluderas. Därför, om du ogillar invandrare eller om du ogillar sverigedemokrater, det är ok, du är ingen dålig person, kom, låt oss föra ett gott samtal om de tankar, åsikter och känslor som av okända anledningar svävar runt just inne i din skalle, vi kanske kunde lära nåt allesammans. Det är ju inte så att man väljer just de tankar som uppstår i ens medvetande, så varför överhuvudtaget spilla tiden på att döma när man istället kan utforska de tankar som påverkar vårt samhälle hur som helst.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *