Vad vill iS?

Vi vill samutveckla samhället. Det betyder att utveckla samhället tillsammans. Vi tror nämligen att samhällets kärna är samarbete. Det är, tyvärr käre skeptiker, inte att betrakta enbart som en ”gullig tanke”.

För tänk om det är så att exempelvis Charles Darwin är feltolkad. Få har läst ”Om arternas uppkomst”, men snart sagt alla förknippar den med ”kampen för överlevnad” och ”survival of the fittest”. Den senare frasen var endast en slogan, motvilligt accepterad av Darwin efter inrådan från en kollega, och är inte en komplett beskrivning av naturligt urval. Evolutionen sker, enligt Darwin, därför att både arvsanlag och miljö ständigt förändras. Den varelse som är lämpligast vid ett visst tillfälle på jorden, förändras själv och är senare, i en förändrad miljö, kanske inte alls lämpligast. Både urval och slumpmässig spridning förekommer hela tiden i evolutionen – med perspektivet miljardtals år. Varje art är ett (del)resultat av små, successiva förändringar över enormt stora tidsrymder.

250px-CollapsedtreeLabels-simplified.svg

När Darwin beskriver förutsättningarna för evolutionen, så nämns denna slogan endast två gånger. Naturens samarbete skriver han däremot om hela 50 gånger och Darwin anger naturens kärlek som förutsättning för evolutionen på 95 ställen i boken. För arternas överlevnad verkar handla om att klara sig under den tid man har på jorden. Samarbete har här visat sig vara mer effektivt än konkurrens. Anpassningen till årmiljonernas förändrade klimat, sker successivt och ofta får mutationerna ”klara biffen”. De arter som samarbetar väl under sin livstid, klarar sig tydligen bättre än de som har kål på varandra. Hur ofta har en hört om det perspektivet i samband med Darwin?

Och hur ser det ut i människokroppen?

Kroppen utgörs av ett biologiskt system med miljontals processer som samarbetar varje sekund. Undantaget stavas cancer.

Samhällskroppen, bestående av alla varelser, skulle kunna ses som en samarbetande process med motsvarande kollektiva intelligens som får vår egen kropp att fungera. Eller tror sig någon person vara kapabel att styra sina egna biologiska processer i varje stund, även i sömnen?

Samhällsdebatt, säger man reflexmässigt. Samhällsdialog, säger vi lite lekfullt. En dialog behöver, käre skeptiker, heller inte enbart vara ett ”gulligt samtal”. En spänstig dialog kan innehålla flera, helt motsägelsefulla perspektiv samtidigt. Skillnaden från en debatt är att det inte handlar om att slå ned på den andres syn på tillvaron, utan att lyssna på det andra perspektivet och inkludera det i ett nytt sammanhang. Lärande och utveckling skulle en kunna kalla det.

Så vad vill iS?

Jag tror att vi vill skapa ett bredare engagemang för det goda samtalets väg i samhället. Vilken färdriktning ska vi ha på denna väg? Ja, de många människorna behöver utforska och utveckla denna färdriktning tillsammans. Det är speciellt viktigt nu, med en tilltagande migration. Ur det samtalet växer en samhällsvision som hela tiden förändras. Precis som i naturen, enligt vad Darwin faktiskt skrev. Och kanske är det ändå så att det är dialogen som utgör det naturliga samspelet. Även inom politiken.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *