Vad är politik?

Politik kan förklaras som en metod för att utveckla samhället. Dagens metodik ter sig som en maktkamp, en retorisk tävling utan vinnare. Frågan är om samutveckling är framtidens metodik? Skulle det gå att samarbeta för att utveckla samhället? Vi tror det och bidrar därför till att det förverkligas.

En politiker är en förtroendevald person med uppdraget att verka för en god samhällsutveckling. Partipolitikern konkurrerar och debatterar utifrån sin partilojalitet. Med vad är ett politiskt parti? Det är en förening som nominerar personer inför allmänna val. Det är inte organisationen som ställer upp. Många tror nog att en röstar på s, m, mp eller eller kanske på sd. I själva verket röstar vi på valsedlarnas namnlistor. Organisationen har ingen formell makt och har inte heller rätt att styra den enskilde politikerns beslut.

Efter ett val fördelas mandaten efter partibeteckningar, inte partier. En namnlista med en partibeteckning som fått många röster får med många av sina namn. Men de förtroendevalda har sedan inga formella skyldigheter att ta hänsyn till varken parti, väljargrupp, ideologi eller annat.

En samutvecklande politiker lyssnar mer än pratar, läser mer än skriver och känner minst lika mycket som hen tänker. Genom att hela tiden vidga synfältet blir en sådan politiker mer långsiktig. En samutvecklande politiker skapar ett annat samhällsresultat än den som fokuserar på att vinna val utifrån partitaktik och god retorik.

Tankesmedjan

Den ideella föreningen Initiativ Samutveckling (iS!) driver ingen politik i vanlig mening. iS! driver tankesmedja och det goda samtalet. Denna process, med ett kunskapsintensivt innehåll, utvecklar samhället. Med helhetsperspektiv, inkludering och välbefinnande i fokus – samutvecklar vi samhället. Skolan är ett område vi är inne i. Varför ska vi ha skola?

Intentionen med tankesmedjan och det goda samtalet är att förändra samhällsdebatten till ett gott samtal som utvecklar såväl samhällskultur, som samhällsklimat. Det finns olika roller för dig, kära läsare, att söka sig till i denna samhällsutveckling. Som några ord på vägen finns det olika dokument och framförallt ett Hederskodex!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *