Ny samtalskultur

Ska man ta debatten?

Media har fastnat i att politik och viktiga frågor ska debatteras. Debatt, diskussion och dialog är alla grekiska ord från början och betyder olika saker. Debatt betyder ordagrant att ’slå ned’. Diskutera, närbesläktat med dissekera, betyder ”åtskilja, ha isär’. Dialog betyder ’genom mening, genom ord’.

Klimatfrågan löses inte med information, kunskap eller ens med vetenskap. För trots att alla fakta ligger på bordet, vill vi inte inse vad som sägs och vad det betyder. Något ligger i vägen. Rädsla.

iS! har för avsikt att bidra till en mer meningsfull vardag för de många människorna. Vi vill förena kunskap och metodisk handlingskraft för att utveckla samhället, tillsammans.

Initiativet till samutveckling har tagits för att utveckla demokratin i samhället. Den överskuggande frågan är klimatförändringen. Den som skapas av människans användning av fossila bränslen i sin vardagliga konsumtion.  Detta är vetenskapen på klimatområdet överens om. Och Paris-avtalet i frågan omfattade nära nog alla länder i världen som skapar detta klimatavtryck.

Kan ett gott samtalsklimat förändra samhället?

Kan ett gott samtalsklimat bidra till ett mer balanserat klimat även för planeten?

Det börjar nog hos mig själv, fortsätter mellan oss två och sedan in i lösningsorienterade samtal mellan flera. Det finns tre mänskliga klimatzoner:

• Klimatet inom mig själv – lyssna inåt

• Klimatet mellan oss – lyssna till varandra

• Klimatet i våra samarbeten med andra – lyssna in andra perspektiv

Syftet med initiativ Samutveckling! är att bidra som ett läkande rum till ett mer lyssnande samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *