Vad är det du köper när du handlar?

Är det en produkt, som skor, du köper? Har du inte redan några hemma? Vad är det egentligen du vill uppnå med köpet?

Genom att fokusera på produkten så blir vi köpsugna konsumenter. Jag vill ha både det ena och det andra. Om produkten är en resa till Maldiverna, så blir tiden fram till avresan en väntan. Om fokus istället ligger på att leva livet, hela tiden, så blir inte en yttre resa fullt lika viktig. Den inre resan ger oss en mer robust tillfredsställelse och livskvalitet.

Individualismen och neoliberalismen har fortsatt att öka klyftorna i det västerländska samhället. Att fokusera på jag, mig och mitt blir som en avgrund inom oss själva. Ensamhet. Det bildar även klyftor mellan oss. Och det skapar avstånd mellan oss och vår egen natur.

Lycka?

Ökat materiellt välstånd, baserad på individualism och produktsyn, verkar leda till ökad själslig nöd. Produktionssamhället ger kanske billig kyckling, men orkar du påminna dig om hur de ”produceras”? Vi tränger undan vad som verkligen händer, upptagna som vi är av nya distraktioner. Men vi påverkas ändå och blir därför stressade.

Det ekonomiska mantrat ”evig tillväxt” behöver kanske ändras till ”inre tillväxt”. Inte bara för att sluta missbruka fossila bränslen, utan även för att vi skulle finna en enklare och mer effektiv väg till lycka, harmoni och välmående. Jag behöver inte resa någonstans för att njuta den inre resan tillsammans med det som redan finns omkring mig. Människor, djur och natur.

Jaget blir aldrig nöjt. Men självet finns i vår närvaro i vardagen och kan ge oss det som egot aldrig kan finna. Inre frid och harmoni. Att mot den bakgrunden sänka sin materiella levnadsstandard blir inte hotfullt, det blir mer som en väg hem.

initiativ Samutveckling! syftar till att utveckla tillvaron tillsammans. Individen behöver ett sammanhang. Människan vill kontakt. Utan den blir vi fattiga, hur rika vi än är. Att leva utan mening är att leva med alla sina saker utan kontakt med vare sig själv eller andra. Det är fattigdom.

Välkommen att prova Samtalscafé – som ett läkande rum för samhället!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *