Utopi

”En utopi är ett tänkt idealsamhälle, som kan ta många former. Det finns till exempel ekonomiska utopier, religiösa utopier, ekologiska utopier, politiska utopier, feministiska utopier, vetenskapliga/teknologiska utopier och akademiska utopier. I vardagsbruk kan ordet ibland användas i bemärkelsen orealistisk” – Wikipedia

 

”Det är ju fint att drömma, men man måste vara realist, är en mening som har mött mig då och då när jag har delat med mig av mina samhällsvisioner. Ofta följs meningen av något krasst tillägg i stil med att ”…för nu är det ju faktiskt så att…”. Jag upphör inte att förvånas. För  är det realistiskt att inte tro på förändring?

Stora riken har genom världshistorien uppnått klimax av frosseri (ta romarriket som exempel) innan sina fall. Är det inte där vi står idag? Vi konsumerar som aldrig förr och samtidigt följer de ekonomiska kriserna tätt på varandra som förvarnande jordskalv. Och om vi ska tala om jordskalv i bokstavlig mening så följer naturkatastrofer – med största säkerhet till följd av den globala uppvärmningen – tätare inpå varandra nu än för hundra år sedan.

Oavsett hur det ligger till, finns det ytterligare en frågeställning som kan intressera det filosofiska lynnet mer: Är fallet oroväckande eller glädjande? Svaret kanske delvis beror på hur hårt vi blir tvungna att slå oss. Men desto mer på om vi klarar av att resa oss upp igen. Och framför allt på om vi kan bli starkare än förut. I klarspråk: Vilket samhälle står att komma?

En cyniker förutspår en dystopisk framtid; vi lever i en överbefolkad planet vars resurser redan har urholkats så pass att även om insikt kring vikten av förändring skulle infinna sig i allas medvetanden i morgon skulle vi ändå inte kunna hejda det absoluta och sista fallet.

Jag är långt ifrån expert nog att komma med några invändningar kring den reella möjligheten i en sådan framtidssyn. Jag vill bara betona att människan i alla tider har trott att vi lever i den yttersta tiden; att mänsklighetens undergång alltid står runt hörnet och lurar. Ändå har världen utvecklats; empatiska tankar har fått fäste och blivit betraktade som allt mer självklara. De stora filosoferna kom på sin tid med tankar som då betraktades som revolutionära. Som Rousseau och Voltaire om jämlikhet. Hur många är det i en upplyst demokrati idag som ifrågasätter alla människors lika värde (även om det inte fullt ut ännu tillämpas i praktiken)? Vi har aldrig genom mänsklighetens historia, hur märkligt det än ter sig, varit i en tid av så mycket fred människor emellan som vi befinner oss i idag.

Så kanske kommer det nuvarande systemets ”fall” inte ens att vara ett fall,  utan ett hopp uppåt och då ske med en positiv underton; som en naturlig del i samhällsutvecklingen?

Hur ser samhället du vill leva i ut? Hur är systemet utformat? Vad är din perfekta värld; din utopi?

Är det i alla hänseenden olika från individ till individ, eller finns det någonting objektivt, en gemensam kärnlängtan vi alla eftersträvar som kan få oss att enas kring samhällsutvecklingen? Personligen har jag en lite dimmig, men ändå utformad bild av hur en perfekt värld skulle se ut. En bild vars suddiga konturer skärps i samtal med andra som också vågar visualisera.

Jag kommer nu dela med mig av min vision och för stämningens skull ändrar jag skrivform från prosa till poesi med halvtaskiga rim, men ett innerligt budskap (lägg gärna på valfri melodi och sjung orden, så blir de ännu vackrare):

 

I min perfekta värld

finns samstämmighet med naturen

Inget liv gås till spillo i onödan

      inte ens för djuren

 

I min perfekta värld

bidrar varje människa utifrån sin förmåga

Alla känner sig delaktiga och viktiga;

det blir deras motivation, deras brinnande låga

 

I min perfekta värld

är vi ett kollektiv av unika

Mångfald är vackert

    Vi är alla lika olika

Padma Schrewelius

Padma Schrewelius

Jag skriver personligt utifrån ämnen som engagerar, berör och utmanar mig. Hoppas att jag också kan förmedla detta till er läsare. Jag bloggar också på sexochsamhalle.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *