Utan tillit ännu mer populism

Världsekonomin tränger igenom allt inom civilisationen. Den påverkar alla på ett sätt eller annat. Varor och tjänster, arbete, utbildning, boende, hälsovård, trygghet och säkerhet för alla människor på vår jord.

I stort och smått gör vi alla olika ekonomiska val varje dag kring vår konsumtion. Det påverkar i sin tur miljö och klimat. Sammantaget påverkar världsekonomin luften vi andas, vattnet vi dricker och haven som redan är fyllda med mikroplaster från vår konsumtion.

70-80 procent av chefer och medarbetare jobbar för att de måste eller för sitt CV, enligt Gallup,
70-80 procent av chefer och medarbetare jobbar för att de måste eller för sitt CV, enligt Gallup

Vårt sociala klimat påverkas till stor del av (sociala) media. Både öppenhet och slutenhet påverkas av de val avsändare gör i sina kommentarer på nätet. Några av världens största företag tillhandahåller plattformar som idag sprider hat och främlingsfientlighet.

Den ekonomiska skillnaden mellan de som har jobb och de som inte har jobb är stor. Men än större är skillnaden mellan ägare och de som hanterar ägarnas pengar – och övriga människor. En procent av världens människor äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans.

Samtidigt som världsekonomin lyft miljontals människor ur fattigdom, så ökar den skillnaderna mellan människor. Våld och fundamentalism växer ur fattigdom och orättvisor. Det handlar inte om att vissa människor är onda och andra goda. Vi har alla båda sidorna inom oss.

Det går inte att stoppa världen

Konservativa krafter försöker nu, världen över, att hejda orättvisorna genom att stänga gränser och ”främmande människor” ute. Men världsekonomin är global. Den är redan gränslös, digital och sammankopplad på ett både dynamiskt och komplext sätt.

Vi behöver därför en annan lösning på det som håller på att gå fel: avståndet mellan oss människor, klimatet, terrorn, krigen, miljontals människor på flykt och världens finansiella situation.

Bristen på tillit i samhället underminerar tilltron till såväl företag, som politiker och institutioner. Även självtilliten hos medarbetarna påverkas negativt. För att inte tal om alla de som står utanför arbetsmarknaden. Cynism odlas i misstron skugga. Populism blir reaktionen.

Vilken roll har företagen i detta? Banker, försäkrings-, IT-, eller oljebolag, lokala småföretag, snabbväxande nya företag?

Vi behöver en världsekonomi som skapar välbefinnande för det gemensammas bästa. Detta börjar med ett inre ledarskap som kan ge ringar på vattnet. Både inom organisationen och ut i samhället och världen.

Vi behöver ledare som är beredda att uthålligt förvalta resurser, inte bara sin egen karriär. Resurser som organisation, hälsa, ekonomi, byggnader, god miljö och klimat. Ledare som inser att naturen inte är en resurs att konsumera, utan något grundläggande att respektera.

Grunden är tilliten oss människor emellan. En ledare behöver bidra till en så trygg arbetsmiljö att kreativiteten och öppenheten blir dess signum.

Är du en sådan ledare?

Sedan 2005 samlar jag ledare med dessa ambitioner till ”Business Nest” – ett inspirerande krypin för ledare som vill ta ansvar för mer än sig själva.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *