Upplysningen – en medveten metafor

Fram till upplysningen, styrdes västerlandet helt av den irrationella makten, ofta i religionens namn. Naturen och naturens lagar låg i mörker innan vetenskapen, steg för steg, kunde beskriva den. Newton, Darwin, Einstein.

De senaste årtiondena har fanatismen ökat i Europa. Religiösa fundamentalister manar till heligt krig. Tro på demoner resulterar i misshandel och mord även i Sverige. Nu, liksom före 1700-talets upplysning, används religionen och vidskepelse som argument för att förtrycka andra människor. Men även utan religion så verkar ”inre demoner” härja i såväl sociala media som i hotfullhet på gator och torg, ända till det egna hemmet. I Sverige, Europa och övriga världen.

Kanske är det dags för en ny upplysning, nu när hot och terror börjar bli vardag även i Europa. Så att de många människorna undviker flykten till ”en stark ledare” och istället vågar ta sitt personliga ansvar för vad de egentligen känner och vet. Och tänka mer självständigt, känna efter ordentligt inom sig själva och sedan använda sitt goda omdöme.

Vad menas då med upplysning? Immanuel Kant ställde frågan 1784 och svarade själv: Upplysningen är människans väg ur sin självförvållade omyndighet och dess motto är att ”Våga veta”, ”Ha mod att använda ditt eget förstånd” eller friare översatt: ”Tro inte bara på auktoriteter utan tänk självständigt.”

Voltaire anslöt sig till kampen mot religiös intolerans, mot politiskt förtryck, och mot okunnighet och fördomar på alla områden. Han presenterade brittiska vetenskapsmän, som Newton, för den franska publiken och informerade fransmännen om Englands religionsfrihet, tryckfrihet och styrelsesätt
Voltaire anslöt sig till kampen mot religiös intolerans, mot politiskt förtryck, och mot okunnighet och fördomar på alla områden. Han presenterade brittiska vetenskapsmän, som Newton, för den franska publiken och informerade fransmännen om Englands religionsfrihet, tryckfrihet och styrelsesätt

Inspirerade av den nya naturvetenskapens framsteg ville upplysningstänkare som Voltaire göra upp med äldre tiders okritiska tro på auktoriteter, traditioner och religiös uppenbarelse. Inte bara naturen utan också människan och samhället skulle utforskas med vetenskapliga metoder. Det gällde inte bara att förstå världen utan också att ordna den på ett mer förnuftigt sätt.

Kritiker har dock sett den vetenskapliga strävan efter objektiv kunskap som ett maktinstrument för vita, heterosexuella, borgerliga, medelålders, ekonomiskt välmående män. Framstegstron har lett till tanken att koloniserade folk inte kommit lika långt i civilisationsprocessen och därför bör styras av västerlänningar. Förment vetenskaplig rasbiologi har använts för att rättfärdiga sterilisering och folkmord. Kvinnors underordning har försvarats med att de är mindre förnuftiga än män.

Vetenskap utan förnuft och känsla, kan alltså bli hemsk den också.

Människan kan inte bli allvetande, men vår ambition sträcker sig bortom horisonten. När förnuftet sträcker sig bortom erfarenhetens möjliga gränser, så uppstår omöjliga motsägelser. Förståndet har en viss räckvidd och en principiell gräns finns för vårt vetande. En balans mellan realism och idealism behöver nog kunna accepteras.

Den västerländska upplysningen gav oss frihet och självständighet som vilar på ateism och materialism. I det sekulariserade samhället skiljer vi på staten och gud. Nu verkar det dock inte vara fullt så enkelt. I Sverige, ett av ”världens bästa länder”, stiger sjuktalen brant när det gäller psykiskt ohälsa. Vår duktighet verkar skapa tomhet, stress och ett lägre välbefinnande, mitt i det materiella välståndet.

Samtidigt har en svensk, upplyst linje hittills svarat den mörka populismen ganska väl. Kan vi, lite lekfullt, låta midnattssolen ge Norden ett symboliskt ljus för att fortsätta kunna skina? Kan det nordiska ljuset, präglat av nordisk design och vår öppna livsstil, få bilda en ny, nordisk upplysning? En utvecklad variant av den ensidigt materialistiska upplysningen från 1700-talet?

Michelle Obama: "Being the president doesn't change who you are - it reveals who you are."
Michelle Obama: ”Being the president doesn’t change who you are – it reveals who you are.”

I vår tradition ligger att vårda kropp och själ. En sund själ i en sund kropp, heter det ju. Men den stressade, urbana människan har satsat mer på sitt  tänkande och intellekt, än sin sunda kropp och själ. Vi hinner inte riktigt med oss själva, när allt annat ska hinnas med. Vad är det egentligen som ”måste” hinnas med?

Alla behöver och strävar efter värme och gemenskap. Men detta missar vi när enbart självständigheten och intellektet vårt ideal. Genvägen till livskvalitet kan därför vara en upplyst stig där själen tillåts vara med. Att vi ställer dörren på glänt för andligheten – den allt fler ändå söker via yoga, mindfulness eller att vistas i naturen. Detta skulle kunna ge livskvalitet utan konsumtion som en ohållbar omväg.

Nordisk upplysning, det betyder öppen demokrati med jämlika, självständiga och förnuftiga människor som är öppna för att även själen behöver näring. Liksom kroppen och sinnena. Med en sund kropp och själ kommer såväl tänkande, som livsbalans och välbefinnande mer till sin rätt.

Ja, för vem vill egentligen inte vara lycklig?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *