Ukrainakrisen – ett mognadsprov

att kunna lösa frågor utan att hota med kränkande sanktioner eller

att skramla med vapen,

att istället använda ordet,

att respektfullt förhandla,

är just en fråga om mognad.

Den mognad vi människor har förutsättning att erövra, genom insikten om konsekvenser av vårt handlande.  Konsekvenser, inte bara för egen del, utan framförallt besitta förmåga att sätta oss in i motpartens uppfattning. Det vill säga att se helheten.

Vi har hört att vår statsminister inte har samma uppfattning som utrikesministern, som fortfarande, åtminstone i sin känslovärld, befinner sig i förra seklet med en överlägsen provokativ ton, som knappast skapar någon fred. Vår utrikesminister är tyvärr inte ensam. Trots överbefälhavarens uppfattning att Sverige har en nog god bevakning i det här fallet av Gotland, skyndar försvarsministern till med löfte om höjda anslag till försvaret – som konsekvens får ökad vapenproduktion. Överbefälhavaren har givetvis erfarenhet av politiker som han med upphöjt lugn bemöter.  I fredstid tycks hans mening vara av mindre betydelse.

Under fred kan detta dock passera men i konfliktsituationer är det alltså av största vikt att hålla lugnet och föra dialog med förståelse för motpartens möjligheter och omöjligheter. Om man syftar till samförstånd. Europa är idag sammanflätat av handel, produktion och finansväsende att det faktiskt inte finns utrymme för olösliga konflikter. Man kan tycka vad man vill om EU, men EU har en ovärderlig potential, speciellt när vi växer ur nationen, staten, liksom vi en gång växte ur familjen, stammen. Efterföljare är regionala enheter i Asien och Afrika. Det en gång USA initierade. Lättare så klart, utan gamla ”hang ups”.

Vi ska nog hålla i minnet att gamla Sovjetunionen föddes ur en revolution som visserligen inte utmynnade i det tilltänkta kommunistiska globala herraväldet. Nu lyckades inte detta då tekniken från början inte var tillräckligt utvecklad och i konkurrens med kapitalismen förlorade det Sovjetiska systemet. Sovjetunionen vilade på en historiematerialistisk grund som i tanke och verklighetsuppfattning är kapitalismens motsats. Att det rent allmänt är svårt att föra dialog är inte svårt att föreställa sig och då därtill finna öppningar för det goda samtalet med en person ur den tidigare sovjetiska säkerhetsorganisation KGB, med den makt denne person har haft och innehar idag. I kontakter med en sådan person skapar hög svansföring bara konflikter, dock inte klara budskap med respekt.

I motsats till kommunismen ideologi mynnade verkligheten ut i nationalism, som Sovjet försökte motverka och därmed även motverka uppror genom att förflytta hela folkgrupper, som ännu inte har glömt sitt ursprung. Under förhållanden som nu råder utan den starka statsmakten uppstår oro och nationalismen frodas i fraktionerade samhällen. Vi kan bara minnas Jugoslavien, som ännu inte kommit till ro, med Bosnien som åter är en oroshärd, liksom Georgien.

Med världen i ekonomisk oro växer nationalismen. Vi kan bland annat se hur i Europas fascistiska och nazistiska rörelser fått ökad aktivitet. Mycket oroväckande är den nya regeringen i Kiev som lär bestå av ett flertal nazister, hemmahörande i den nationalistiska rörelsen Svoboda. Och på Krim har ryska soldater intagit ukrainska militära förläggningar. Majoriteten av befolkningen är rysk med en minoritet av tatarer som i sin djupa oro protesterar. Sverige, som trots allt i jämförelse är ett homogent land, är inte heller förskonat från nazism. För mindre än tre månader sedan angrep nazisterna en fredlig demonstration i Kärrtorp i Stockholm, nu i dagarna i Malmö överfölls fredliga demonstranter med knivar, och i veckan har ett par innerstadsskolor i Stockholm, varav en har klasser för judar, fått väggar och bord nedklottrade med svastikan. Därtill åker medlemmar ur Vit-maktrörelsen till Kiev för att delta i deras nationalistiska uppror. Nationalismen är för många en ideologisk rörelse, självfallet EU-motståndare.

Det är dags att vara mycket vaksam på det som händer och inte låta det passera. Om vi tar lärdom från trettiotalet då nazismen fick växa i tysthet och blomma ut i Hitlers angrepp på andra stater, med förföljelser och mord på människor ur olika folkgrupper, handikappade och oliktänkande. Med det menar jag inte att historien upprepar sig för det gör den inte, men den kan vara till varning. Vi måste fortlöpande reagera innan rörelsen får för stort utrymme. Idag är de bara få, men ack så aktiva.

I maj har vi EU-valet och det gäller för oss väljare att noga checka vilka vi väljer in i EU. Låt oss inte lita på en partiapparaternas nummerordning på listorna, kolla och stryk friskt.  Och inför hösten väntar val till olika nationella församlingar. Samma gäller där lita inte på partiapparatens val utan vi måste själva ta ansvar. Vi har verkligen möjlighet att informera oss under Almedalsveckan, då vi samutvecklare finns på plats. Vi, du och jag, kan även möta våra politiker och lyssna i goda samtal och ge våra åsikter och hoppas på återkoppling. Utifrån dessa kunskaper kan vi arbeta vidare.

Låt oss arbeta utifrån mänskliga rättigheter, som så gott som alla nationer har förenat sig kring. Låt oss inse sprängkraften i FN:s MR som bygger på individen i kollektivet. Individens rättigheter och skyldigheter som är allmänna och enskilda, utan gränser. I framtiden borde vi gemensamt besluta om det regler mänskligheten ska efterleva. En första regel torde vara att motarbeta och förbjuda krig. Nationalism och krig är tecken på omognad och barbari inte värdiga mänskligheten, som även därigenom kan förtära sig självt, såväl mentalt som fysiskt.

 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *