Tro eller övertro på evidens

Floskler är ytliga begrepp med ett amerikanskt namn – buzzword – som evidens håller på att bli. Ord som tas till lite lättvindigt som ett argument, är ytliga.

Det blir för mig rörande när gudstron övergått till tron på det exakta, mätbara och det man verkligen vet är sant, tror man. Män, oftast män, försöker se seriösa ut och bre ut sin evidens över världen. De tror verkligen på det.

Att det är rörande för mig är att det bara är en ny variant av en tro på auktoriteter. Vetenskapen och de fina institutionerna. Det är inte bara Karolinska Institutet som visar sig bestå av (giriga, prestigefulla makt)människor – de amerikanska universiteten är exempelvis starkt i händerna på marknadens kapital och påverkan. Och vad styr egentligen ledningsgruppen för det stora företaget – långsiktig framgång för koncernen, eller egen (ekonomisk) framgång?

Drömmen om exakthet?
Drömmen om exakthet?

Den nobelprisade forskaren Daniel Kahneman och många andra har dessutom visat hur enkla experiment påverkas av vem som sköter om det. Det kan handla om att hälla ihop olika vätskor i provrör. Alla forskare gjorde det i samma ordning och med samma mängd – med olika resultat.

Nära nog alla studier utgår från en hypotes. Få forskar på något de inte tror på, få vill därför se sin hypotes falla. Inte märkligt då att hypotesen ofta stärks. Objektivitet är en myt. Alla forskare bär på sin personliga historia och omedvetet utväljande varseblivning. Alla är subjekt. Människor med komplexa nervsystem.

Evidensbegreppet leder fel, i mina ögon, även av andra skäl. Välfärdens utveckling styrs till stor del av entreprenörskap. Både i näringsliv och civilsamhälle. Men evidensens entreprenör gör bara det mätbara och det har väl aldrig lyft fram något nytt – bara skapat illusionen av makt och kontroll.

Jag ser en fara i övertron på det mätbara och produktiva. New Public Management inom offentlig sektor är ett ledsam exempel på när det går fel. Fråga en läkare eller sjuksköterska om det…

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

One thought on “Tro eller övertro på evidens

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *