Välkommen till ett Samtalscafé!


Ett Samtalscafé! är en trygg mötesform, baserad på demokratins grundläggande värderingar, där alla är välkomna. 

Sedan 2013 har vi haft hundratals Samtalscaféer på olika teman – samhällsfrågor. Mötet har en värd som tar emot dig som gäst. Själva samtalet har sin egen dialogvärd. Med denna tillitsskapande form kan olikhet i åsikter och kulturell bakgrund ge konstruktiv energi i mötet!

Mer information om tema, plats och tid, samt anmälan görs här: Samtalscafé! på Facebook 

Det finns få platser i samhället där vi kan slå oss ned och prata med varandra utan att behöva köpa något. Samtalscafé! är en sådan plats där det räcker att bara dyka upp och närvara. Ett litet samhällslabb där alla är lika viktiga och välkomna. För att ett demokratiskt samhälle ska fungera, behövs tillit. Det gungar lite kring det i dagens Sverige som är en del av populismen i världen.

Vi bjuder därför in till öppna samtal om vårt Sverige i världen. Samtal som går ut på att lyssna till andras berättelser. Den som lyssnar blir i denna samtalskult även lyssnad på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *