Tankar inför iS! årskonferens den 13-15 juni 2014

Av gästbloggare Marina Hammer:

Vad är iS! idag? Vad ska iS! vara framåt? Vad ska det leda till? För vem?

Inför iS! årskonferens på Vretabergs Gård funderar jag mycket på dessa frågor, men främst på de två sistnämnda. En organisation eller verksamhet finns till för någon eller några, av någon eller några anledningar.

Vilka vill vi iS!are påverka, marknadsföra oss inför och rekrytera, grundat på vårt manifest och med vår samutvecklingsanda, våra sociokratiska processer och våra goda samtal?

Vill vi skapa engagemang för samhällsutveckling och personlig utveckling framför allt för medlemmar inom iS! och våra samarbetspartners? Eller vidga våra ambitioner till att innefatta nya utvalda intressentkategorier, t ex journalister, politiker och företrädare för näringsliv och skola? Eller vill vi inrikta oss på att nå en bred allmänhet? Är det människor i Sverige eller i hela världen som är iS! målgrupp?

aktiviteter_fade

Och för min egen del, är det lokalpolitikerna och de sociala entreprenörerna i Nacka och Värmdö kommuner som jag helst själv vill påverka? Är det samtalsdeltagarna, ”gubbarna”, på Orminge Bibliotek? Är det vännerna och mina företagar- och yrkeskollegor?

Eller är Sverigenivån viktigare? Är det mina vänners vänner med ansvar och makt i svenskt näringsliv, i svenska utbildningsfrågor och i svensk rikspolitik som jag vill nå? Och vad kan jag göra internationellt? Kanske räcker det att verka i min omedelbara närhet? Lyssna uppmärksamt på mina familjemedlemmar och inte minst på mig själv.

Ska vi börja i det lilla eller i det stora? Tillsammans tror jag att vi kan arbeta på båda fronterna parallellt.

Men nu kommer den verkligt svåra frågan

Vad förväntar vi oss att det goda samtalets väg egentligen ska leda till? Vad är iS! vision för världen? Eller för Sverige eller annat område som vi vill täcka? En vision får som fenomen vara lite svulstig och verka onåbar. Kan iS! vision t ex formuleras så här? ”Alla människor på jorden är rika på lycka och trygga med sin försörjning”. Eller?

Och hur kan vi därmed formulera mål och den förväntade nytta, värdet, som vi tror att iS! lösningar (vår anda, våra metoder, processer och mötesplatser) kan bidra med för att komma närmre visionen? Kan det t ex vara ”År 2020 är samutveckling ett ämne på skolschemat i Sverige och Danmark. På så sätt ges alla svenskar och danskar möjlighet till tidig personlig utveckling, får träning i en lyssnande kultur och erfarenhet av samskapande verktyg. För att tillsammans kunna bidra positivt i samhällsutvecklingen, lokalt såväl som globalt”?

Jag hoppas att vi under årskonferensen på Vretabergs Gård hinner samutveckla kring dessa viktiga frågor.

Marina Hammer

iS! projektledare för Almedalen

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *