Samtalscafé! på din ort

Kanske gillar du idén om samtal där en inte behöver slåss om ordet. Samtal där lyssnandet står i fokus. Vi liknar det med att isen smälter i ett varmt möte människor emellan. När vi känner respekten för varandra i rummet, så finns det plats för helt olika åsikter. Istället för debatt, blir det då ett utforskande och lärande utifrån olika perspektiv.

lararmotet_cirkel194Samtalet kan ge energi och mening

Finns det inget Läkande rum eller Samtalscafé nära dig? Initativ Samutveckling vill gärna sprida denna samtalsform vidare. Så om du vill starta ett samtal, så hjälper vi gärna till. Kontakta Malin Rydesjö via info@livelifealive.se  så pratar vi mer!

PS nedan finner du ett axplock av reflektioner efter några tidigare Samtalscaféer – som då hette iScafé!

Vad samtalade vi kring på ett iScafé?

iScafé! Nacka Forum 17/10

Tack Jan för inbjudan till detta fina möte med åtta personer. Det blev spirituellt värre med väldigt många frågor som togs upp, utvecklades och övergick i nya frågor. Gemensam nämnare? Oro för samtiden och framtidstro!

Per Hörberg

Samtalscafé! Klustret (MästerSamuelsgatan 36) 7/10

”Vi är lika olika som alla andra”. Det har blivit tryggt då det också blir lite goofy. Härligt AW ikväll. /Kristina Lindgren

Dagens iScafé! lyfte ytterligare ett snäpp :)
Med allvaret som grogrund föll våra verklighetsbilder eller blev till nya. Bilder som ersattes med … blev till skratt och glädje :) absolut möjligt pga ett samtida lyssnande, det som var/är i nuet. / Thomas Romlin

Samtalscafé! Nacka Forum 19/9

Tillsammans blev vi den här gången ”6 isare” som kom.
Vi kom att utforska hur allt ska vara så Politiskt Korrekt ”PK”.
Slutsatsen var att det personliga samtalet uteblir vid ”PK” och istället uppstår en opersonlig distans med låg energi både till oss själva och gruppen.
Vi bestämde oss för att nästa gång den 3e oktobet gå djupare och försöka utforska när verkligt samtal uppstår och tystnadens betydelse.

Jan Malmqvist

Samtalscafé! Nacka Forum 5/9

Första spännande samtalet av 7 efter sommaren!
Det kom att handla om Paolo Macchiarini affären MEN framför allt vad är det som pågår i det större perspektivet i samhället. Är Paolo Macchiarini bara toppen på ett isbeg som symboliserar något mycket större?
Finns en stark maktstruktur som mer och mer styr och vi blir maktlösa inför?
Men samtidigt också motkraften! Vikten och längtan av att stanna upp och samtala med varandra! Tillsammans se djupae bortom de ytliga strukturer som styr! Vi var 10 stycken som lyssnade och samtalade! Vi träffas varannan måndag kl 17,30 i Nacka Forums bibliotek! 19 september ses vi igen! Vad vill du om? Välkommen!

Jan Malmqvist

iScafé! Dieselverkstaden 24/5  – Mediamakten, vilket inflytande har den?

Vi blev en liten grupp i förgår som talade kring kunskap och medierna och hur vi förhåller oss kritiskt, sensat och hälsosamt till det vi hör och ser. Dialogen var ivrig och engagerad mellan oss fem i cirkeln!

Olivier Winghart

iScafé! Nacka Forums Bibli0tek den 18/4 – Hat

Dagens iScafé! på biblioteket i Nacka forum inkluderade nio personer som tillsammans utforskade begreppet ”hat”.

Samtalet inkluderade allt från hedersvåld och idrottssupporters till personliga berättelser om att utsättas för tortyr samt att försonas med dem som utför dessa bestialiska handlingar … Samtalet landade i hat som ett bekräftelse-sökeri baserat på rädslor och att just mötet kan vara det som botar hat, hat som i grunden kanske bottnar i kärleksproblem, dvs avsaknad av bekräftelse och kärlek.

 Thomas Romlin

Samtalscafé! Orminge Bibliotek den 10/4 – Livet

En morgonpromenad runt Hasseludden under en klarblå himmel. Lunch med min älskade son. Sedan Orminge bibliotek för att vikariera som dialogvärd för ordinarie dialogvärden Monica. Monica hade förberett ett tema för ett gott samtal, snällhet. Men idag fick samtalet eller snarare de flera små samtalen bli spontana och anpassade till männen som redan satt i fåtöljerna i bibliotekets läs- och samtalscirkel. En berättade om sitt liv sedan två år tillbaka, då hustrun gick bort. En annan oroade sig för sin medicinering och sin viktnedgång. En man presenterade mig för ”en känd f.d. politikers bror” och undrade över mina familjeförhållanden. En berättade om sina hojar och undrade försynt om han kunde få en kompiskram. Det fick han så klart, och jag me’ :)
Solen lyser fortfarande så vackert över min utsikt, Victoria Tolstojs sång rör mig till tårar. Snart ska jag träffa mina sångarvänner på O’Learys i Gamla Stan. Livet är ensamt, vackert, prövande, fantastiskt, ensamt, gemenskap, kamp, lek, förtvivlan, lycka… Tack så innerligt, tack!

Marina Hammer

iScafé! Dieselverkstaden den 15/3 – Hälsa på recept

Spännande och livlig dialogcirkel igår! Efter en tydlig presentation av Hans Kronkvist så var ordet fritt och ämnet hälsa och motion blev het bland oss. Allt ifrån hur man gör med fysiska skador till att modigt sluta röka till längtan till spontanidrott som verkar ha försvunnit mer och mer i skolålder mm. Jag har sällan upplevt ett så pass engagerat samtal.

Olivier Winghart

iScafé! Dieselverkstaden den 1/3 – Vad gör Facebook med oss och vad gör vi med Facebook?

Tänk att det fyllde på med folk denna tisdag också. Alla är ju inte på FB :) Ämnet var just Facebook, vad det gör med oss och vad vi gör av det. Samtalet böljade från avigsidor till möjligheter och tillbaka. De som beskriver sitt liv som perfekt och lyckat, de som hatar eller i alla fall är allmänt kritiska. Och så alla på FB som älskar, tar ställning konstruktivt och bidrar till samhället. Några av oss på mötet var kritiska till FB, men samtalet landade i något annat. Det började med att någon berättade om responsen på att hen vågade beskriva sin sorg. Den var varm och innerlig. Någon berättade att hen slutat ha sociala medier i mobilen, för att välja det aktivt vid datorn istället. Någon beskrev kontakten med en konstnär långt bort i världen. Den som startade i ett fysiskt möte och fortsatt på FB. Någon sa att FB är helt neutralt, det är användaren själv som styr sin upplevelse. En annan uppskattar skämten och vinner nya vänner den vägen och ja, så vidare. Tack för en skön kväll :)

Per Hörberg

Samtalscafé! Orminge Bibliotek den 28/2 – Öppet tema

I söndags alltså, höll jag i samtalet. Det var jätteroligt och så där flytande som det kan vara ibland. Vi höll till vid tidningarna. En för mig ny herre började fråga om vad vi brukar prata om… Ja sen var det igång. Han höll låda, visade några foton, pratade om resor och pension, och metodiken gled iväg… Men sen gjorde en av de andra deltagarna några reflektioner och vi kunde samtala tillsammans igen. Vid bordet satt det också en man med hörlurar och läste tidningar. Efter halva tiden tog han av lurarna och deltog. Vi pratade HQ-bank. Demokrati och retorik. Ansvar.

Monica Sperens

Samtalscafé! Dieselverkstaden den 16/2 – Människan, brottet, följderna

Tack Thomas Ekbom, Marina Hammer, Thomas Nilsson för värdefullt, intressant och öppenhjärtligt samtal på temat: Människan, brottet och följderna. Olika intressanta infallsvinklar gav mersmak för fortsatta samtal. Hoppas på en fortsättning längre fram…

Pär Claesson

Samtalscafé! Dieselverkstaden den 2/2 – Manligt och kvinnligt

Det var ett respektfullt och utforskande samtal där det märktes att ämnet har väldigt många aspekter, och långt ifrån alla hann ges utrymme. Vill du veta mer om vad som togs upp, läs nedan…

Här är några sammanfattande frågor av det som sades igår: finns det en obalans i makt mellan kvinnor och män? Är man med och slåss (bildligt uttryckt) på varandras spelplaner? Finns det en större skillnad mellan olika generationer svenskar, än mellan könen? Exempel gavs på det. Har skolgårdens spelregler präglat ideal för manligt och kvinnligt, i fler år än vi tror? Präglas sammanhang med bara män mer av konkurrens, än sammanhang med enbart kvinnor? Hur kan vi se bortom konkurrens och kön? Genom långvarig, närvarande ögonkontakt, eller att visa sin sårbarhet? Världen och dess utveckling ser ut att ha formats mer av konkurrenstänkandet än ett vi-tar-hjälp-av-varandra-tänkande. Beror det på mäns tidigare(?) maktövertag? Förändras maktförhållandet könen emellan när Sverige övergår/övergått till ett kunskapssamhälle? Hur påverkas bilden av -och agerandet mot -varandra av att vi tänker med hjärnans korta och snabba system, eller med det långa, mer analytiska systemet?

Det skulle vara väldigt värdefullt att höra vilken dynamik och spelregler som präglar sammanhang med enbart kvinnor. Finns det en skillnad gentemot sammanhang med enbart män? Där gick tiden ut för vårt samtal, men vi är några stycken som gärna fortsätter det ett annat iS-café!

Kristina Nilsson

Samtalscafé! Dieselverkstaden den 19/1 – Cynism mot idealism i flyktingfrågan

Det blev en engagerad grupp under kvällens iScafé, och det var tur det, för att ämnet krävde sin man (eller sin kvinna)! Jag känner mig ganska ödmjuk i frågan och inte så stolt, för att jag inte alls engagerat mig personligen med flyktingar, än så länge.

Desto mer lärde jag mig om civilsamhället och byråkrati, om välfärdssamhället kombinerat med ideal av självständighet (som en gång var Sveriges stolthet), och att vi ger på olika sätt utifrån våra olika förutsättningar. En aspekt är också att flyktingtrycket inte kommer att avta framöver, beroende på konflikter och klimatförändring, och att försöka påverka redan vid källan där människorna är (innan de flyr till ett annat land).

Själva dialogen var engagerad, jag upplevde att alla pratade från hjärtat och för att bidra i en stor, öppen fråga.

Olivier Winghart

Samtalscafé! Dieselverkstaden – Vi mot dom eller bara vi?

Kort Sammanfattning av iScafé! den 9 december.

Vi började med ”Vi mot dom eller bara vi, som vi slingrade oss igenom och kanske nuddade vid en Ranelidsk” Simma från stranden jag till stranden du, och mötas i havet VI”.

Slutligen öppnade vi upp en mer ”manligt- kvinnligt” talrunda som vi blev sugna på att följa upp 2016.

Gott Nytt! Anna Henriksson

Samtalscafé! Orminge bibliotek den 1 november – Vad händer i samhället just nu?

Tokigt att jag inte fullföljde min tanke att berätta för er om mötet direkt, för nu känns det som så länge sedan.

Vad jag minns så gav det en eftersmak av att träffen var viktig och samtidigt en oklarhet i varför. En gemensam stund. Vi satt i närvaro. Vi hade bestämt gången före att vi skulle ta upp något aktuellt från samma dag, från tidningen eller radion. Jag hittade en intressant artikel om korruption inom idrott – om hur visselblåsare stöts ut och straffas m.m. Detta uppslag tog jag med mig som en alternativ ingång ifall de övriga inte hade några förslag.

E, A, E och jag satt vid tidningarna. (På slutet när det var drygt 30 minuter kvar anslöt sig motorcykelkillen, som bara vill lyssna, och det gjorde han, till allra sista minuten då E den äldre lockade mig att sjunga en trudelutt, och då blev det liv i motorcykelkillen – Han kommenterade i positiva ord min röst, pratade musik, tittade i ögonen… Det var som en annan. Kort. Märkligt.

Vi gick först laget runt. E den äldre sa att man kan ju alltid prata om Putin. A sa att hon absolut inte vill prata om Putin, och hade inget annat på lut. E den yngre sa att Putin kan man ju förstås börja prata om, och vi hamnar ju alltid någon annanstans. Så berättade jag om mitt tema. Vi började i det. Ganska snart insåg jag att jag kan så lite om idrottsvärlden, men E den yngre undervisade oss i ”spelvärlden runt idrott och dess ruttna ekonomi”. Och vi vistades länge i spannet mellan barnbarnens älskade lek/sport och asiater som satsar miljonbelopp på matcher i svensk division 5 fotboll – galet! Moral var uppe utan att använda ordet, ärlighet, sorg över att de som vågar anmäla och berätta blir straffade, management by fear, rädslans förlamning, vad som är normalt, spelkulturer och hur de som är inom en viss kultur blir på ett ohederligt sätt, hur tror vi att vi själva skulle bete oss osv. Från korruption leddes vi då, förstås, in på Putin – av A.

Vi skildes åt i skratt och flams och lite sångnynnande – härligt överslag i Montepythonanda.

Monica Sperens, Dialogvärd Orminge bibliotek

iScafé! Dieselverkstan/NAV-scen den 6 oktober – Ensamhet och samhörighet

Gårdagens iScafe! på NAV/Dieselverkstaden bjöd på ett gott samtal mellan sju personer som trotsat trötthet och bekvämlighet för att kunna träffas och ha en dialog om ensamhet och samhörighet i dessa uppkopplingstider. Vad är ensamhet? Är det att inte ha besökt en enda vän eller släkting under ett helt år? Ett kriterium som en undersökning i Frankrike hade. Eller att uppleva stunder av glädje respektive sorg utan att ha någon riktigt nära att dela dessa känslor och upplevelser med? ”Delad glädje är dubbel glädje och delad sorg kanske halveras?” Nätets sociala medier ger stora möjligheter till att finna vänner, men går det att uppleva känslor av ”äkta” samhörighet om inte mötet sker fysiskt? Kanske bjuder nätet framöver, även här, olika möjligheter till ”fysisk simulering” av samhörighet? Tack alla och tack Olivier för fint dialogvärdskap.

Marina Hammer

Samtalscafé! Dieselverkstan/NAV-scen den 22 september – Paradoxer

Efter att dagens dialogvärd tyvärr hastigt insjuknat, växte sakta fram diskussionsämnet paradoxer. Mycket intressant diskussion om livets paradoxer, existens och kvantfysik. Förvirrad, men med nya insikter och intryck tackar jag alla dagens samtalsdeltagare!

Daniel Wernstedt

iScafé! Orminge bibliotek den 20 september – Nya Orminge Centrum

Vad pågår just nu inom dig? Med korta reflektioner kring detta checkade vi fyra samtalsdeltagare in (senare fem). En av deltagarna nämnde Orminge Centrum. Samtalet fortsatte sedan på temat ”Vad är det viktigaste i planeringen av Nya Orminge Centrum?”. Många tänkvärda perspektiv kom upp;  möten, det sociala, kompisar, hjälpa varandra-platser, äldre och ungdomar tillsammans, dans, teater, bilarna ner i underjorden. Anmärkningsvärt att ingen nämnde butiker, bostäder och transporter. Längtan efter kontakt med varandra, mötesplatser och mötesforum, tycks vara det som finns tydligast i våra drömmar om Nya Orminge Centrum.

Marina Hammer/Dialogvärd

Samtalscafé! Nacka Forums bibliotek den 14 september – Vad är det som pågår just nu i samhället?

Det första av höstens sex iScafé-samtal avhölls igår kl. 17.30-19 i Nacka Forums bibliotek. Tema under hösten kommer att kretsa kring vilken dagsaktuell samhällsfråga som i ögonblicket berör oss mest. Vi kom att samtala om flyktingkrisen, om hur vi agerar och reagerar med våra tankar och känslor på olika situationer vi ställs inför och vad är och betyder egentligen att vara multikulturell? Skall vi berika varandra eller kommer människor hit och skall anpassa sig? En större del av samtalet kretsade kring hur vi möter det som sker just nu i världen/Europa.

Jan Malmqvist, Dialogvärd Nacka Forums bibliotek

Samtalscafé! Stockholm den 8 september – Vilken kommunikation möjliggör samutveckling?

Jo, det var åtta personer i cirkeln ikväll, intresserade av temat vilken kommunikation som möjliggör samutveckling, med Mattias Hildén som dialogvärd. Idéer gick kors och tvärs från Syrien till Sverige och Sverigedemokraterna. Vi lyfte bland annat olikhet, lyssnandets konst, det nödvändiga demokratiska ramen som skyddar oss från den värsta negativiteten. Vi kom in på medias representation av verklighet, snedvridning av information. Dialogcirklar som avsiktligt bjuder in olika deltagare, som en form av motstånd mot extremism. Och egots roll eller självets roll, då ett problem blir mitt problem. Flera nämnde att speciellt i vår tid krävs lyssnande — jämfört med bondesamhället från förr. Anyway, mycket givande och på något sätt helande dialog, med en värd som var klok nog att tänka på att skörda var och ens viktiga punkter. Tummen upp!

Olivier Winghart

Samtalscafé! Stockholm den 25 augusti – Samutveckling i praktiken

Käre iSare!

Så är vi igång med årets kavalkad av iScafé kvällar. 12 personer samlades runt det första temat som handlade om vilka möjligheter som ligger framför oss. Vi informerade och kort lyfte highlights från Almedalen. Vi är med i LiFT 2 som får EUstöd vilket möjliggör en större finansiering av Almedalen 2016. NAV på Dieselverkstaden expanderar och finns med oss in i det nya året. Hur kan vi finnas för varandra ännu mer? Vi lyte upp om att finnas på olika ställen i staden och vilka rädslor som vi kan möta beroende på lokal. Hur vill vi tänka kring de rädslor vi möter? Ett tema som kom upp på temat rädslor är ” IS på iS”. Vilka rädslor finns i mötet med det okända och hotfulla? Eller varför inte möta Putin en kväll.
Mitt i samtalet stannade vi upp med hjälp av en stunds Mindfullness. Det var en varm och inlyssnande kväll präglat av ett stort hjärta och längtan av ett sammanhang och samhället som är på riktigt.

IMG_3015

Tack för en fantastisk kväll!

Mattias Hildén

Samtalscafé! Stockholm den 19 maj – Rädsla

Tack Per och alla iS!vänner för att tillsammans med er få utforska våra rädslor. Kan nog göras hur många gånger som helst. Jag reflekterar över hur rädslan både hindrar och skyddar oss. Både enskilt och kollektivt. Att snabbheten i förändring kring oss snurrar allt fortare. Vad ska vi hålla oss i  eller styras av? En slutsats som centralt kom upp var att bli medveten om våra rädslor, lyssna på den och utforska den både hos mig själv och kollektivt. Inte med omedelbar självklarhet låta oss styras av den utan gradvis öka vår egen medvetenhet.

Jan Malmqvist

iScafé! Stockholm den 21 april – Tankedialog

Tankedialogen på gårdagens iScafé! blev en nyttig övning i konsten att lyssna till andras tankar och låta dem assimileras med mina egna. Bo Hollsten läste, som kvällens dialogvärd, upp en spännande text om detta att våga vara speciell. Inte bara som ”alla andra”. Nio personer deltog och en text kunde lyda: ”Jag värdesätter komfortzonen som en viloplats. Men min strävan är att leva med åtminstone ett ben utan för. Vill utvecklas och vågar följa magkänsla och hjärta. Att vara speciell är min gåva, liksom alla andras.”

Sedan lyssnade alla på alla andras tankar, följt av lite musik och nästa runda på samma sätt, baserad på allas tankar.

Per Hörberg

Samtalscafé! Stockholm den 7 april – Rädsla

Tolv personer skapade i kväll ett mycket fint iScafé! med Kerstin Zetterberg som dialogvärd. Temat var rädsla och det blev ett viktigt samtal för oss alla. Få vågar ju egentligen prata om sin rädsla.

Stress är en vanlig täckmantel i dagens samhälle där nära nog en tredjedel av den vuxna befolkningen tar sömnmedel eller psykofarmaka mot sin psykisk ohälsa. Och flyr på andra sätt gör nog de flesta av oss. Är det inte till mat, så är det till alkohol, hård träning eller bara vanlig arbetsnarkomani :)
Men rädsla pratar vi väl inte om i vanliga fall…
Så det var skönt att få göra det i kväll!

Per

Samtalscafé! Stockholm den 24 mars – Om vårt behov av myter, berättelser och religioner

Det var iScafé! igår på Dieselverkstan. Daniel Lundqist hade valt temat ”Om vårt behov av myter, berättelser och religioner…”

Vi talade om personliga berättelser, religionens berättelser och samhällsberättelser. Gemensamma berättelser, som en möjlighet till att skapa/känna samhörighet och närhet, men också som ett tvång och som ett fängelse.

”Ska vi leva efter sagor eller efter vår egen tänkande?” sa någon. ”Min tro kommer inte ovanifrån utan underifrån sa någon”. ”Jag har köpt en muslimsk tidskrift och jag undrar varför jag hade det behovet” sa någon. Någon berättade om upplevelsen av kärlek och connection med en annan människa som en plats där enskilda berättelser och världsbilder läggs åt sidan. Vi diskuterade vetenskapen som religion och konsumismen som religion och många delgav ett behov av att få uttrycka och utveckla sin andlighet i dagens samhälle.

Kan man leva utan berättelser? Kan vi skapa berättelser som omfamnar hela människan? Måste vi först avskapa våra berättelser för att hitta vår egen sanna historia? Samskapande? I sanning tror jag att det inte finns någonting annat än samskapande. Samtidigt verkar verkligheten kräva deltagande; vi behöver leva samskapandet för att förstå och uppleva det.

Jag känner mig glad att komma till ett iScafé efter lång frånvaro. Jag är glad att mitt hjärta är välkommet på iScafé. Efteråt kände jag mig upprymd och levande. Vår samtalsvärd Daniel pratade om de ’tak’ som finns överallt i alla sammanhang och som begränsar oss i hur högt vi kan nå/gå. Jag sträckte på mig igår och fick en härlig svindlande känsla. Jag kunde inte hitta något tak.

Rasmus

Samtalscafé! Stockholm den 10 mars – om veganism

Vi träffades i tisdags, fem kvinnor och tre män, högst upp på vinden i Dieselverkstaden. Vår samtalsvärd inledde med att berätta varför han blivit vegetarian, och vi andra tog över och talade om vår inställning till detta ämne. Vi hade lite olika meningar, en person var vegan, några vegetarianer och några var i valet och kvalet.

Sedan kom vi in på könsroller, vilket man ju kan tala hur mycket som helst om, och vi berörde också hur svårt det kan vara att bryta mönster och bana väg för det man verkligen känner för.

Tiden, en och en halv timme, gick väldigt snabbt, och vi tyckte nog samtliga att det här är en mycket positiv samtalsform. Att man får tala till punkt om väsentliga frågor och bli lyssnad på!

Hälsningar från Kerstin Z

iScafé! Skåne den 25 februari om hållbart ätande

I kväll var vi tre deltagare som samlades i Lund och samtalade om hållbart ätande. Julia Nilsson var dialogvärd och hon hade laddat med en kort, informativ inledning om det viktiga ämnet mat: ekologiskt, närproducerat och vegetariskt. Frågor om bl. a vem som har ansvaret för hur och vad vi äter och hur vårt ätande påverkar vår kultur serverades för att stimulera de små grå. Ett givande samtal växte fram under ett par timmar.

Katarina Ahl

Samtalscafé! Stockholm den 10 februari

För första gången på Samtalscafé! DET GODA SAMTALETS VÄG!

Temat var ”Att växa som vuxen”. Dialogvärden utgick från en teori som jag glömt namnet på men som bland annat innebar att vi människor har olika nivåer inom oss som vi handlar ut ur.  Människan liknades vid en rysk babuskadocka som i sig innehåller många dockor, precis som vi har olika roller och masker vi gömmer oss i och bakom. Vi kan reagera mer eller mindre vuxet, moget i mötet med andra och det finns många tillfällen varje dag att bli medveten och fundera över ”varför gjorde eller sa jag så där, eller varför sa jag inte ifrån”. De flesta av oss hade om än sent i livet insett att vuxna inte är de kloka och mogna människor som vi tidigare trodde.

Det är aldrig för sent att växa och förändras och komma närmare den sanna människa vi innerst inne är. Jag tror att vi alla, var och en på sitt sätt strävar efter att bli helare, varmare mer medmänsklig. I mitt inre finns en djup längtan efter att leva i balans, harmoni och glädje med allt levande på jorden.

Att vara mot andra som jag önskar att de är mot mig. Att tona ner mitt ego så att jag kan lägga mer kraft och energi på att växa i gemenskap med andra och på så sätt förändra. Jag möttes av en vänlig och lyssnande atmosfär och kände mig välkommen in i samtalet. Lyssna är en svår konst och jag kom på mig själv flera gånger med att inte vara helt närvarande.

Tack för en fin kväll.
Fredrika

Samtalscafé! Stockholm den 27/1 om vägval och sårbarhet

Denna vecka handlade iScafé! på Dieselverkstaden i Nacka om vägval i livet.
”Om vi inte ändrar riktning kan vi hamna dit vi är på väg”
Genom ett gott samtal med Mattias Hildén som dialogvärd tog vi upp temat sårbarhet med frågeställningar knutna till dess kreativitet.
Vad händer när vi lär oss att visa sårbarhet och bli emottagna med empati.
Inför detta iScafé! hade Mattias hämtat inspirationen från ett tidigare iScafé! om nakenhet och sårbarhet.
Dagens iScafé! besöktes av dussintalet människor och dialogen förflöt så smärtfritt det bara kunde med det ”givna temat” sårbarhet.
Frågor som kom upp var ifall det krävs sårbarhet i samhällen för att vi ska kunna utvecklas som individer och som kollektiv.
En återkommande åsikt var att sårbarhet är en dörr till kreativitet och det är viktigt lyfta fram sårbarheten som ett märke och en diskurs att titta närmare på då deltagarna värderade den som en väg till högre kreativitet samt ett sätt att mötas på som individer vi är. (Jonas Darin)

Tack Mattias för värdskapet och initiativ till temat ”Sårbarhet och vägval” som var temat för samtalet ikväll… En fråga som låg i luften var: ”är kris en nödvändighet för mognad och växande? Och andra vinklar var: Att våga uttrycka sin röst och äkta kreativitet kan göra oss sårbara och nakna, att våga visa sina brister och utsatthet väcker kärlek och närhet mellan varandra… Kan sårbarhet och att våga ”att inte ha svaren” spela en roll i politisk debatt? (Kristina Lindgren)

För mig var det premiär som deltagare. Det största för mig var att höra er andra i er strävan att vilja förstå vad det är att vara människa och den eviga kampen mellan kontroll, rädsla, tillit och växande. Det vackra i att vilja dela med sig av en del av sitt inre utan att vilja plocka poäng. Jag gick också därifrån stärkt i min övertygelse att samhällsutvecklingen sker genom mig, mina medvetna val, hur jag kan välja att våga bryta mönster, göra nytt, gå utanför det gamla invanda. tack för inbjudan och stunden tillsammans.

(Stina Balkfors)

Samtalscafé! Skåne den 14/1 – individualism

Sju personer fick i kväll prova på en riktigt lyssnande dialog! Katarina var dialogvärd och moderator,vi bad om ordet via handuppräckning och alla inblandade gjorde verkligen ett bra jobb med att lyssna till punkt, även om det nog var ovant för de flesta av oss ;)

Ämnet för kvällen, individualism, var därför väldigt passande. Fyra frågor var vägledning:

1. Vad innebär individualism för dig?

2. Nyckeln till ett lyckligt liv är enligt många att tänka på sig själv först och främst. Man måste förverkliga sig själv, för är man själv inte nöjd med sig själv och sitt liv kan man heller inte vara en god medborgare som tänker på andra. Andra menar att det är först när man gör saker för andras skull som man själv kan känna sig lycklig och tillfreds. Vilken är egentligen rätt väg att gå?

3. Allt vi gör, gör vi i grund och botten för att det gagnar oss själva, det finns inga osjälviska handlingar. Eller?

4. Är det moraliskt rätt av oss i västvärlden att sätta självrealisering som en slags mänsklig rättighet när man i många andra delar av världen knappt har mat för dagen?

Många intressanta perpsektiv och tänkvärda saker lyftes fram, och det gavs tid åt att både reflektera och uttrycka sig.

Katarina Ahl

Samtalscafé! Stockholm den 13/1 – hur ser vi framtiden?

Ett fint möte! C:a 13 personer samlades i kväll på iScafé i Dieselverkstan i Nacka kring olika perspektiv på framtiden, vad som händer i yttervärlden, hur vi känner oss inför framtiden, vad vi kan göra som ansvariga personer som vill verka för ett personligt och samhälleligt växande, ungefär. Det handlade bland annat om att mötas i öppenhet och lyssnande, att våga släppa taget , att förena ett accepterande av nuet med viljan att förändra mm.

På särskilt uppdrag skulle jag här redovisa en påverkansstrategi som Frank Zappa formulerat – med tre —– ehhh — affirmationer kanske
.
Vi tar katekesmodellen http://runeberg.org/katekes/1.html

1. We are the other people

Vad är det? – Stå fast vid de perspektiv och visioner du tror på, för dej själv, oss alla och världen även om du känner dej ”annorlunda”. Ta stöd av dem du känner dej befryndad med utan problem.
.
2 You´re the other people too

Vad är det? – Inse, förstå och tillämpa konsekvent en övertygelse om att du kan finna detta visionära ”annorlunda” hos alla,. även hos dem du du spontant kan tro att du inte kan få kontakt med.

3 We´re on our way to get to you

Vad är det? – Ta det som en uppgift att, så ofta du förmår, tillämpa denna insikt, öppna upp för möten bortom roller och förutfattade meningar

Anders Erkéus

Samtalscafé! Stockholm den 2/12 –  om det politiska läget

Tack Gustav Elmberger och ni andra som deltog. Tack för era ord och för att ni lyssnade. Det kändes befriande med ett samtal, ett politiskt samtal som var respektfullt, sökande och långt bortom partiernas mediaanpassade propagandapaket.

Thomas Antser

Samtalscafé! om Samtalscafé! den 29/11

Åtta dialogvärdar samlades för att samutveckla vad ett iScafé! är och inte är. Vi kom fram till att dialogvärdens roll är just att vara värd för dialogen. Inte för temat, sina egna behov eller för olika sakfrågor. Med temat och den tonalitet som gäller för ett gott samtal som magnetfält, må deltagarnas bidrag riktas i kompassnålens samtliga riktningar. Men vi ska ändå ”dansa samma dans”. Ett iScafé! baseras på iS! Hederskodex med respekt för sina medmänniskor och med lyssnandet i centrum. Om något deltagare bryter mot detta ska dialogvärden vänligt och tydligt påminna om att lyssna in tonaliteten – samtalets sammanhang, samutveckling.

1. Finns det en värld utanför mig?
2. Fokus på mina egna behov…
3. Fokus på normer och lojaliteter                                                   60 %
———————————————————————— 20 %
4. Vad kan jag, utifrån min självtillit, bidra med?                         19 %
5. System av subjekt som samverkar                                                  1 %

Genom att släppa det egna, inre dramat, kan jag börja se klart.
Och skifta fokus mellan jaget och andra hela tiden.

Först i ordning 4 och 5 är jag fri utifrån ett personligt ansvarstagande. De flesta (60-80%) har tyngdpunkten i ordning 1-3. Där tar jag inte personligt ansvar, utan skyller på lojalitet till ett system (organisation, regler) och kan genomföra helt oansvariga saker. De flesta chefer ligger i ordningen 3 och servar aktieägare, regler, auktoriteter eller införlivade normer. Egentligen ska 1 och 2 vara avklarade i tioårsåldern, enligt Robert Kegan…Se bl a http://komplexitet.se/lashornan/robert-kegan/

iScafé! genomförs med intentionen för ordning 4 och 5.

Vad vi pratade om på iScafé! Skåne den 26/11:

Kvällens dialogvärd var Caroline Görtz och vi samtalade om mobbning. Det blev ett långt möte den här gången, vi satt över tiden med över en timme, och som vanligt tog vi bitvis in på sidospår eftersom ämnet lätt går att associera till annat.

Vi delade egna erfarenheter om mobbning: att bli mobbad, att vara mobbare, att se på när andra blir mobbade. När vet man om det handlar om mobbning, och när det bara är på skoj, och vem bestämmer egentligen det? Kan mobbning som socialt fenomen försvinna helt, antingen genom förebyggande arbete eller att ta tag i det när det uppstått, eller är människan biologiskt betingad att vara elak mot, göra sig lustig över, frysa ut andra? Är det självklart för ett ”mobboffer” att söka hjälp och stöd hos andra, eller är det för svårt att erkänna sig mobbad?

Ett viktigt samtal om ett viktigt ämne, och ett lyckat iScafé! Skåne blev kvällens resultat!

Samtalscafé! Bibliotek den 23/11 om samhällsfrågor

Sju män i åldrarna 30 – 91 år samlades idag på Orminge bibliotek uti Nacka kommun. Sju udda fåglar som vågade berätta om sin ensamhet och utsatthet – och samtidigt dela sin visdom i ett djup och med ett engagemang som inte ville ta slut. Vi var sårbara och utforskande kring samhällets och individers lögner och spel – och hur skönt det är att ”främlingar emellan” upptäcka hur lika vi är. Oavsett om vi bott i Sverige bara i ett par år, eller i över 90 år.

Vi avhandlade snabbmat och medicin, Putin och Gandhi, vår egen rädsla och vad trygghet gör med en, kultur som vår skapande mening och ekonomi som medel (inte mål), inkludering och exkludering, starkt försvar och icke-våld, stress och mindfulness, konsten att vara läraktig och uppmärksam, rätten att bli sedd och respekterad.

Jag var rörd efteråt. Sju lite udda män i själarnas gemenskap, ingen ville gå ur mötet eller gå hem. När vi väl skildes var det med en spontan applåd och värme.

Per Hörberg

Samtalscafé! Stockholm den 18/11 om inkludering och stark värdegrund

Tolv personer samlades smått andäktigt i Dieselverkstaden. Lite kaffe och småprat och massor av nyfikenhet. Fyra helt nya i iS!-sammanhang och två som kom andra gången, varvades med veteraner med två år på nacken ;)

Marina Hammer agerade vant cafévärdinna och vår proffsiga dialogvärd Cina Friberg Frank begick premiär – i dessa sammanhang. Ett stort tema inleddes med att alla kort och innerligt berättade om varför de kommit. Sedan vidtog triader, där vi tre och tre satt i tolv minuter och pratade om huruvida det var möjligt att förena en stark värdegrund med inkludering.

Fyra grupperingar kunde stillsamt spontant berätta om helt olika perspektiv – och det hela blev en uppvisning i konsten att acceptera att det är precis så det är. Vi är subjekt med unik prägling. Därmed har vi alltid grader, eller större skillnader i våra perspektiv på saker och ting. Och vem har rätt? Finns det en mer ointressant fråga?

En ljuvlig kväll, tack alla som deltog i detta iScafé!

Per Hörberg (med tack till grundarna på bilden nedan!)

Tre vänner utanför lokalen vid Norra Djurgårdsstaden - platsen för vår första årskonferens år 2013.
Tre vänner utanför lokalen vid Norra Djurgårdsstaden – platsen för vår första årskonferens år 2013.

Samtalscafé! Skåne den 12/11 om samhällsklasser

Onsdagens iScafé! Lund samtalade om samhällsklass.

Vi tog oss an frågorna:

1. Hur definieras klasstillhörighet? Vad är det som bestämmer vilken klass en människa tillhör?

2. Språkprofessor Ulla-Britt Kosintas säger att det tydligt går att se kan se skillnader i språket mellan individer från olika samhällsklasser, tycker du också att det finns tydligt observerbara skillnader? Kan man se på någon vilken klass denne tillhör, genom kläder, uppförande, kroppslig hållning, etc, och är tydlig klasstillhörighet något positivt eller negativt?

3. I dagens moderna Sverige kan vi själva välja vilken utbildning och/eller karriär vi vill satsa på, men är det ändå så att många fortfarande ärver sina föräldrars klasstillhörighet? Vad kan vara för- resp nackdelar med det sociala arvet?

4. Högre utbildning är en av vägarna till ett högre värde sett ur både egna och samhällets ögon. Kan det synsättet göra det ”fult” att vara ”arbetare” och/eller lågutbildad, eller finns det tvärt om fördelar med att inte alla utbildar sig? Först var det smågrupper som gällde, sedan delade vi med oss i helgrupp om våra tankar. Som vanligt hann vi knappt igenom alla frågorna men mycket klokt och tänkvärt serverades.

Katarina Ahl

Samtalscafé! Stockholm den 4/11 – Människosyn och politiska beslut

Att vara på gårdagens iScafé! i Nacka på Dieselverkstaden, var som att komma till den fristad jag länge längtat till. Utan dagordning, deadlines eller krav på leverans kunde jag i ett tryggt och respektfullt sammanhang dela med mig av mina tankar och inspireras av andras. Att få sitta ner och med samtalet som grund få reflektera, testa och dela tankar utan att bli bedömd som rätt eller fel var väldigt givande. Att får tanka inspiration och hopp av alla som deltog och vår gemensamma längtan att skapa nåt annat än det som är och mötas, trots olika åsikter för att se vad vi på sikt kan göra tillsammans är något jag med glädje återkommer till. Tack alla som kom och delade med sig av sig själva.

Mattias Hildén

Samtalscafé! Skåne den 29/10 – Om religion

Denna veckas iScafé! Lund behandlade ämnet religion.
Vi var nio deltagare som diskuterade frågorna:
-vad betyder religion för en människa på det personliga planet,
och vilka för- och nackdelar kan det innebära?
-vilka för-och nackdelar kan det finnas med att blanda religion och politik?
-finns det några objektiva, universella sanningar?
Om ja, kan då religion förklara en sådan sanning?
Om nej, hur kan vi då ifrågasätta människors subjektiva, religiösa övertygelser?
Jag befarade att tre frågor kanske skulle vara för lite,
men vi satt till och med kvar en stund efter mötet och fortsatte att diskutera!
Mycket av tiden ägnades åt att försöka reda ut vad religion egentligen betyder,
och det var många intressanta sidor av saken som lyftes fram.
Vi enades om att religion är ett så brett och intressant ämne
att vi gärna kan ägna fler möten åt det i framtiden.
Katarina Ahl

iScafé! Stockholm den 21/10 – Nytt samhälle, nya yrken?

Just hemkommen från givande samtal. Kvällen inleddes med stärkande kaffe och förenande kroppssträckning!

Det förutbestämda temat var: ”Många traditionella industriarbeten, servicearbeten och administrativa arbeten håller på att försvinna helt alternativt effektiviseras hårt i vårt samhälle, i och med den snabba automationen. Vad ska då människor arbeta med istället? För arbeta vill vi väl? Har vi människor nya och nygamla behov och intressen som ”någon/några” kommer att vilja tillfredsställa genom att erbjuda helt nya eller nygamla tjänster och produkter, som kräver nya eller nygamla kompetenser och yrken? Vilka behov och intressen känner du är de mest akuta idag? Vilka tjänster, kompetenser och yrken behövs därför snarast i vårt samhälle?”.

Dialogvärd var Marina Hammer som hade skapat flera tankeväckande yrkestitlar, vilka kanske kan bli verkliga i framtiden. Som att jobba med visioner och hälsa. Diskussionen kom snart in på vilka saker som är de mest viktiga för människan att arbeta med. Åsikten att pengasystem inte alltid följer verkligheten, återkom då och då. Även att internet innehåller desinformation, vilket andra såg som mångfald av synsätt. Att Sverige tidigare hyste en officiell verklighetsbeskrivning, och att internet ger alla möjlighet att ge sin syn, diskuterades. Den nya mångfalden i uppfattningar ansågs i stort som något bra.

Enligt reguljär iS!-mall lyckades vi också lyssna in varandras utläggningar utan för många avbrott. Men då och då höll vi nästan på att sjunka ned i det djupa och så bekvämt välkända politiska retorikträsket. Som tur var höll vi oss uppe för det mesta. Kanske blev vi manipulerade av tillgången på chokladbitar.

Återkommande ämne var att arbete med vård och omsorg inte hade det erkännande det förtjänar. Samtalet gled understundom in på pengar och dess system. Här tappade vi kanske lite av det nyfikna lyssnandet. De mest givande stunderna var nog de humana aspekterna av vad som är viktigt och nyttigt arbete för framtiden. Vi skildes med respekt för varann och tyckte nog att vi fått lite nya saker att tänka på. iScafé! brukar ju vara mindre av färdiga koncept och mer av bränsle till egen eftertanke. Så och ikväll. Det är något med det där försiktiga resonerandet som gynnar hjärnan.

Lars Lundeberg

Samtalscafé! Skåne den 11 oktober – Aktuellt inom iS!
Cafévärden Katarina samlade oss till en trevlig stund. Dialogvärd var Per som berättade om Almedalen,
iScafé! Sverige på nätet och alla andra Samtalscaféer! som är på gång!
Sedan gick vi ut på Möllan – härligt för en stockholmare att få njuta av Malmös Södermalm :)
Samtalscafé! Stockholm den 7 oktober – Förmågan att lyssna
Tisdagens Samtalscafé! Stockholm handlade om konsten att lyssna. Danne var en ypperlig dialogvärd som förde oss 20 personer varsamt genom djupen av lyssnandets nyanser. Stort intresse kvällen igenom. Följ fortsättningen på iScafé! Sverige här på sidan. Danne har skrivit lite där under rubriken ”Har lyssnandet låg status?” Regga dig och kör
Samtalscafé! Stockholm den 23 september – Värderingar
iScaféet var intressant, det handlade om värderingar i samhället kopplat till politiken och integralteorin togs upp vilket jag blev lite nyfiken på. Vi var nio personer, väldigt lugn energi och djupt samtal.
Tack
Daniel Oppenheim

iScafé! Stockholm den 9 september – Välfärd

Det var meningsfullt att delta i gårdagens samtal om Välfärd. Olikt andra möten jag varit på, kände jag här en sammanhållning. Det uppstod en trovärdig och stärkande dialog. Orden bar. Något relevant åskådliggjordes.

Vi har ännu inte inte konkreta svar på förändring, men beredvilligheten att höra varandra i lyhörd samkväm, kommer att födda de så eftertraktade svaren.Välfärd – att färdas väl. En ny sorts livsresa där alla, utan åtskillnad, är med.

Frågan som Berit tog upp är av största vikt: Kan vi se, ifrågasätta, och slutligen lämna bakom oss de förlegade och ohållbara maktstrukturer, som förminskar och berövar oss vår sunda kraft och medmänsklighet?

Indeed, can we…?

Julien Malei

Samtalscafé! Stockholm den 2 september – Flyktingar till Sverige

Gnistrande samtal idag. Det behövs mod att lyfta på mattkanten och se vad vi sopar undan i känsliga frågor. Idag inspirerades jag av att våga se sårbarheten i oss själva och samhället! Alla kan/vill få bidra, även flyktingar och andra utsatta, då blir samhället/vi starkare och friskare! TACK!!!

Christina Lindgren

iScafé! Skåne den 2 september – Samordning

Första gången jag var med på iScafé! i Lund. Vi samtalade om vad vi vill med caféerna framöver. Jag tar med mig inspiration från hur processen strukturerades i Lund tillbaka till Stockholm och en glädje över att ha fått dela de styrkor jag ser i Stockholm till Lund. På så sätt har vi kommit ett steg närmare att integrera caféerna mellan landets olika delar.

Padma Schrewelius

Samtalscafé! Almedalen den 26 augusti

Världsrekord i iScafé! sattes idag då tio personer var med från kl 15 – 20. (Ja, några gick före 20 och några kom lite senare ;)

Temat var att följa upp Almedalsveckan 2014. En highlight var att företrädare för den internationella, feministiska rörelsen letade efter gemensamma nämnare på sitt seminarium. Det vanliga i politiken är ju att urskilja, profilera och debattera vilken nyans som är bäst. Men det fanns alltså drag av syntes i Almedalen. iS!-representanterna kunder berätta om ett tiotal höjdpunkter. Alltifrån finstämda reflektioner med blind-döva (som hade tolkar med sig), goda samtal med rasister, till interaktiv teater och närvaro och hejarop från såväl SVT som JK.

Efter tre timmars vanligt iScafé! satte vi oss i Dieselverkstadens restaurang och åt middag kring runda bordet i ytterligare två timmar. Samtalet var lika inlyssnande och dynamiskt som innan.

Vi skapade helt enkelt en idé för Almedalen 2015: Att driva en prototypskola på skolgården i Almedalen med barn och ungdomar, efter principer som ”göra saker på riktigt”, experimentera, samarbeta, lust och ickelinjärt…

Samtalscafé! ”Why School?”, Globala gymnasiet den 23 augusti

Detta var inte en konferens, inte ens en konferens fylld med workshops. Detta var ett tillfälle att samutveckla på riktigt, baserat på ”50 + 20 Collaboratory method”, där alla 70 deltagare uppmuntrades att bidra med idéer, kunskap och visioner. Dagen avslutades med Open Space för att initiera fortsatta diskussioner, arbetsgrupper, uppföljningsmöten etc.

Uppdraget för dagen var: ”Vi vill flytta skolan diskussionen från betygssättning, skolavgifter, disciplin, etc, till en högre nivå av komplexitet som tar upp hur man bäst utrusta barnen att leva i och leda vårt framtida samhälle. Vilken typ av lärande och kunskap behövs? Vilken typ av samhälle är det så att vi borde förbereda sig för? Dessa är inte frågor för en liten grupp av experter. De kräver vår kollektiva intelligens, dvs de kunskaper, erfarenheter och tankar hos många människor involverade i att utforska vår framtid och våra skolor.

Det blev enastående – den svenska skolan fick värdefull input från tolv deltagare från USA, Norge, Österrike, Tyskland och Schweiz. Lärare och elever, näringsliv och förvaltning, politiker och organisationsutvecklare samutvecklade :)

Samtalscafé! Stockholm den 19 augusti

Tio personer samtalade kring dialogvärdskap för Samtalscafé! – den unika formen av samtal där alla kommer tals och där lyssnandet är viktigare än talandet. Vi tog fram teman och principer för det goda samtalet på Dieselverkstaden, bibliotek och andra platser för terminen!

Padma sammanställer och integrerar i våra iScaféer!

Samtalscafé! Stockholm den 17 juni – Utbildning inför Almedalen

Tolv dialogvärdar och Johan, från Lund via Skype, deltog under en härligt energirik kväll. Temat var ”Värdskapet för det goda samtalet i Almedalen”. Vi gick igenom denna innebörd och det digra programmet med anslaget:

Almedalens goda samtal – samhällets kärna är samarbete

Tänk er att ha fått denna rubrik i det officiella programmet som vårt varumärke!

Vi bjuder varje dag på morgonreflektion kring föregående dags parti och deras samhällsbild. Vi har ett iScafé! på aktuellt samhällstema. Därefter demokratiseminariet ”Från maktkamp till samarbete”, följt av Dialogskola och brännande intressanta samtal med SVT, professor Stefan Einhorn och journalisten Ann Lagerström. Sedan Teater K respektive X som ger samhällskritisk dialog och interaktiv teater kring hållbarhet och ekonomi, clownens syn på vad vi håller på med i världen och så Playbackteater. Det senare bygger på att skådespelare gestaltar berättelser från publiken. Sedan följer dagens politiska rörelse, det vill säga fri dans!

Vi erbjuder besökaren att delta aktivt i goda samtal under hela dagen på vår skolgård. Till detta kommer en smyglansering av en världsnyhet – en webb-app för goda samtal på nätet. Den är en specialdesignad demo för Almedalen!

Som om inte detta vore nog kommer Friends att organisera en barnkör, under torsdagskvällen i Visby, som sjunger ett helt nytt arrangemang på ”Den blomstertid nu kommer”.

”Den ensamhet som nu kommer” heter den innerliga sången som handlar om mobbning.

Samtalscafé Stockholm den 10 juni – Utbildning inför Almedalen

Igår samlades 20 dialogvärdar till vår skolgård under Almedalsveckan senare i juni. Vi gick igenom programmet med våra 40 event (1.5% av alla registrerade event vid deadline för publicering i Almedalskatalogen). Förutom våra reflektioner över partiernas samhällsvisioner, demokratiseminarium, interaktiv teater, dialogskolor och dans, så kommer Professor Stefan Einhorn, Journalisterna Ann Lagerström, Staffan Dopping och kanske Soran iSmail, Navid Modiri och SVT att gästa vår skolgård – arenan för Almedalens goda samtal!
Kommer du?
PS Vi behöver fortfarande lite ekonomiskt stöd för att täcka våra direkta kostnader för hyror och PR!

iScafé! Stockholm den 3 juni – Feminint och maskulint

På kvällens iScafé! i Stockholm samlades fler nya ansikten än välbekanta för att ha goda samtal kring begreppen ”feminint” och ”maskulint”. Samtalet blev minst sagt tvärvetenskapligt från biologi till neuro- och kognitionspsykologi till historia till sociologi. Även sexualitet, personliga erfarenheter, polaritetsidéer och yogisk filosofi fick sitt utrymme. Samtalet avrundades med tankar om ett samhälle där det är mer naturligt att uttrycka vilka personlighetsdrag som helst oavhängt på kön, normer och förväntningar. Kvällen avslutades med ett mysigt restaurangbesök för dem som hade tid och lust. Tack alla ni som kom för ikväll.

Padma Schrewelius

Samtalscafé! Lund den 3 juni – Samutveckling utan gränser, även på nätet

Tack för igår till alla som var med. På denna termins sista iScafé! samlades 16 personer för att lyssna på Daniels föredrag och titta närmare på Evolutes nya webbplattform till iS! presenterad av Elias Westerberg och Caroline Linda Görtz. Tack till Ebba Horn för en kanoninsats under året.

Vi träffas efter sommaren och diskuterar vad som ska hända på kommande iScafé möten i Skåne, och vem som har lust att ta över planeringen och koordineringen av möten.

Vi ses!

Emil Ejner Friis

iScafé! Stockholm den 20 maj – Skola och utbildning

Tack Jonas Darin för att du höll ditt första iScafé! så fint!
Vi var nio trollbundna personer som njöt av att prata om och framför allt lyssna till de flesta perspektiven på skolfrågan: lärarna. eleverna. skolmiljön, varför skola?, argentinsk skola, koreansk skola, PISA, betyg, konkurrens, utanförskap, föräldrarna, attityderna, kopplingen högskola – förskola, är olika skolnivåer till för sin egen skull? Varför annars är t ex kopplingen mellan gymnasium och högskola så svag? livskunskap, närvarotekniker, helheter, inte bara ämnen, prestation kontra nytta osv.

På ett känsligt och precis sätt ledde Jonas oss in till den skola vi alla skulle vilja ha: Berits skola där alla får en känsla av att vara makalösa tillsammans – med en inre auktoritet att verkligen kunna något.

iScafé! Stockholm den 6 maj: Integral teori

Tack Staffan Frimodt för att du höll ett så fint iScafé! kring Integral teori. Mycket av iS! idégods kommer ju från denna teori och det var fint att Stockholm fick en grundläggande lektion!

Padma sammanfattade elegant med att det verkar handla om att acceptera komplexiteten och de många perspektiven i livet och samhället – och om att kunna förhålla sig till detsamma. Se där, Integral teori som i en liten ask!

Samtalscafé! Lund den 6 maj: Lyckans ekonomi

Tack för i kväll till alla som deltog på iScafé! Lund om Lyckans Ekonomi. Bra samtal, vad duktiga vi har blivit. Svårt ämne och ändå så många klyftiga kommentarer!

Förre gången var Nikola från danska Alternativet på besök och intervjuade Daniel och mig, här har ni en kort filmsnutt från intervjun:
https://www.facebook.com/photo.php?v=779351792077404

Emil

Samtalscafé! Stockholm den 22 april: Hälsa och vård

Igår var jag på något helt underbart fint som jag varmt rekommenderar till alla!

Mitt första Samtalscafé! . . . ett möte dit alla (precis alla!) är inbjudna för att samtala och lyssna på varandra för att utveckla framtidens samhälle. Inget debatterande, utan bara respekt för allas tankar och känslor oavsett vad de är. Fint! För jag tror just detta ökar medvetenheten och närvaron hos oss alla och leder till just det nya samhälle som vi alla längtar till. Dessutom är det spännande och fantastiskt kul.

Stort tack till Padma Schrewelius, Thomas Romlin och Per Hörberg!

Mikael

Samtalscafé! Lund den 22 april:

Tack till alla som var med i går på iScafé! Lund, skönt att se att vi har lyckats skapa en bra gemenskap och utvidgat kärnan i iS!-Lund med så många nya ansikten, ser fram mot att umgås med är nästa gång och i tiden framöver.

En stor tack till Björn Rydhög för hans insats som mötesfacilitator och Daniel Görtz för att göra oss klokare på vad det Lyssnande Samhället går ut på. Vi var 13 personer, däribland Nikola Nedeljkovic från Alternativet i Danmark, som deltog och vi lyckades föra en god samtala om det Lyssnande Samhällets grundar – nästa gång den 6 maj går vi i djupet med samma frågeställning och undersöker hur det lyssnande samhälle skulle se ut i praxis.

Emil

P.s. Någon har glömt en grön hatt, den ligger hos mig på Stora Sigridsgatan.

Samtalscafé Stockholm den 13 april: Visioner för iS!

Tack till alla som var där för att visionsmötet blev så lyckat som det blev. Här har ni andra ett kort resumé av vad vi samtalade om.

Det stod snabbt klart under mötets gång att vi alla var överens om att skapa utrymma för utvecklandet av flera grenar inom iS! där nya aktiviteter kan få plats att frodas. Vi var också alla redo att engagera oss och vara med att skapa dessa nya aktiviteter. Här har ni några konkreta förslag som kom fram:

• Föredrag om och införlivandet av integral teori inom iS!.

• Strävandet att aktivt försöka omskapa den nuvarande politiska debattkulturen inom tv-journalistiken.

• Skapa utrymme för existentiella frågor, lära oss om mental och existentiell hälsa samt utvecklandet av en vettig existenspolitik.

• Utveckla metoder att balansera både process och innehåll på ett jämbördigt och ömsesidigt förstärkande sätt.

• Koordinera samarbetet med andra samhällsomvandlande organisationer, uppbyggande av iS! som en slags paraply organisation.

Det som förenade oss var att vi alla grundläggande hade någorlunda samma värderingar, samt delade visionen om iS! som en mångfaldig plattform för samhällsutveckling med olika aktivitetsområden – dessa med syfte att bättre fånga upp engagemang och kanalisera ut personers olika talang och begåvningar i meningsfulla aktiviteter för främmandet av en positiv samhällsutveckling. Till detta behöver vi just att bygga ut, genom en organisk process, iS!:s olika grenar och kronblad.

Vi kommer i fortsättningen att har återvändande visionsmöten i Stockholm, eventuell med Skype förbindelse till de som inte kan vara där. Dessa möten kan ses som språngbräda för nya samarbeten och utvecklandet av nya aktivitetsområden inom iS!.

Varmt välkommen.
Emil Ejner Friis

Samtalscafé! Lund den 1 april – iS! grundfilosofi del 2

Här kan en se vad vi samtalade om: https://www.youtube.com/watch?v=k2fvTkZWvPg&feature=youtu.be

Samtalscafé! Stockholm den 1 april – ”Vapen”

Dagens iScafé! var ett synnerligen födande, lärorikt och härligt samtal mellan kvinnor med varierande bakgrund och ålder. Eva B Ernfors gav oss ett insiktsfullt inspel om vapen ur flera perspektiv. Sammanfattningsvis flödade samtalet från vapen, via maktstrukturer, neurovetenskap och kvantfysik till kosmisk orgasm ;)

Karin

Samtalscafé! Lund den 28 mars – ”Stockholm/Örestad”

Tolv iSare mötes för att höra om ”Almedalens goda samtal” i sommar, iScafé! på bibliotek, Årskonferens i juni, hur iScafé! Stockholm går till och annat som händer just nu inom iS! Finstämt samtal som sedan fortsatte stillsamt i restaurangmiljö. Tack :)

Per

Samtalscafé! Lund den 25 mars – ”iS! grundfilosofi del 1

Tack alla som var där på iScafét! om Samutvecklingens grundfilosofi i kväll. Vi var 13 personer som deltog. Jag uppskattar den goda stämning ni alla var med att sprida och det levande engagemang jag kände ifrån er. Tack även till Daniel för den goda presentationen av samutvecklingens grundvalar, jag läggar snart upp föredraget på youtube så de som inte kunde vara med, samt andra intresserade, kan få höra vad vi samtalade om. Då går det också att hänga med på nästa möte om två veckor där vi fortsätter med samutvecklingens grundfilosofi del 2.

iScafé! Stockholm den 18 mars – ”För guds skull”

Tolv iSare, varav tre nya: Monica – vår hjältinna som kommer att bidra till goda samtal på Orminge bibliotek; Torulf – en finfin arkitektstudent på Teknis; Oscar – en sanna ”bajare” med hjärta och hjärna i skön balans

Marina höll Samtalscaféet! vackert med en inspirerande inledning, vägledande inlägg och reflekterande avslutning. Eva var med på sitt erfarna och varma sätt; David koordinerade även mötet proffsigt; Solveig bidrog starkt som en av de flitigaste gästerna på våra caféer; Robert som varit med från iS! början och nu funderar på iSaktiviteter i Sörmland; Elin, en av våra formidabla klippor inom iS!; Berit, vår magiska dansare som verbaliserar det mesta till ljuv poesi; Thomas, vår aktivist i Åkersberga, en iSare in i märgen; Per som njöt av ett fantastiskt Samtalscafé! präglat av intensiv närvaro, lyssnande och inlägg som stundtals tog andan ur oss!

Samtalscafé! Lund den 11 mars

Kom precis hem från en trevlig kväll på Rauhrackel med gänget från iScafé! mötet i Lund. Kul att träffa alla nya människor. Vi var 13 personer som samlades och samtalade om iS! och vad vi vill med projektet framöver, ser fram mot nästa gång om två veckor där vi på allvar sätter igång med de filosofiska bitarna och där Daniel förhoppningsvis har tillfrisknat.

Tack till Ebba för kunnig facilitering och Elias för en insiktsfull presentation av webplattformen, ska bli intressant att höra mer och få testa på kommande möte.

Vi ses!

Emil

Samtalscafé! Stockholm den 4 mars om att samutveckla känslor

Strukturerat om känslor igår :) Vårt Samtalscafé! bjöd på Robert Plutchik (21 Oktober 1927 – 29 April 2006), professor emeritus vid Albert Einstein College of Medicine och psykolog därtill. Hans modell innehåller åtta grundkänslor i fyra motsatspar: Avsky och Tillit, Glädje och Sorg, Ilska och Rädsla, Förväntan och Överraskning. Bara dessa motsatser var delvis överraskande, gissa att vi hissnade när vi skulle förstå hans teori om vilka grundkänslor som bildar oro ;)

iScafé! Stockholm den 18 februari om Arbetets roll i samhället

Igår samlades sju personer för att samtala om arbete. Det blev ett samtal om såväl de övergripande strukturerna som skapar de typerna av arbeten vi har idag och om begreppet ”lönsamhet”, till personliga delningar, reflektioner och förhållningssätt till arbete. Tack Anders för ett viktigt initiativ.

Samtalscafé! Stockholm den 4 februari

Evas Samtalscafé! om droger blev välbesökt och spännande. Tänk att få sitta lugnt och prata om dessa laddade frågor. Legalisera narkotika? Är nikotin bland de farligaste gifterna? Är socker en drog? Är inte alkohol farligare än Kat? Varför tar vi droger, socialt accepterade eller inte? Osv osv. Personligt och samhälleligt blev det, tack :)

Samtalscafé! Lund den 21 januari

Tack alla som kom på vårt senaste Samtalscafé! Speciellt tack till Björn Rydhög för hans modiga presentation av Deidas tankar kring maskulinitet och femininitet och Daniels insiktsfulla föredrag om sexualitet som en politisk fråga. Det verkar som att vi här har en potentiell profilfråga för iS! Ser fram mot att arbeta vidare med idéerna.

Detta var också sista Samtalscafé! Lund för en månad. Vi tar en liten paus då det finns en del andra aktiviteter i mars och för att vi arrangörer kommer att vara bortresta under delar av februari. Vi återvänder med ett nytt koncept i början av mars!

Men vi kommer att ha ett samtal på restaurang Spisen i Lund redan på tisdag den 28 januari kl. 18.00 kring det nya konceptet, och alla är välkomna!

Vi ses!

Emil Ejner Friis

Samtalscafé! Stockholm den 21 januari

Gårdagens Samtalscafé om sex som Padma höll lockade 13 personer och vi samtalade om sexualitet både utifrån ett personligt plan och ett samhällsperspektiv. Det fanns mycket energi i att föra ett samtal om sexualitet bortom skam och skuld och frigöra den sexuella energin istället för att låta den utnyttjas av kommersiella krafter eller andra som vill kontrollera och begränsa människor. Samtalade också med Daniel Görtz som varit på iScafé! Lund samma kväll och det lät som om de också hade haft ett gott och energigivande samtal. Det verkar som att sexualitet kan bli något av en ”profilfråga” för iS!

David Böhlmark

Samtalscafé! Stockholm den 7 januari

Temat var Almedalen. Vi har fem samarbetspartners klara och vi kommer bjuda på en mötesplats med café, teater och dans. ”Dialogskola” (arbetsnamn), föredrag kring ”Vad är demokrati”, reflektioner och stora temasamtal kommer att organiseras.

Vi bestämde även teman för kommande iScaféer! under våren i Stockholm: Sex och könsroller; Droger; Känslors betydelse; Almedalen;

Jag är nyss hemkommen från mitt första Samtalscafé (Stockholm). Jag känner mig lätt nyförälskad då det var en synnerligen tilltalande upplevelse att i lugn och ro få samtala med ett antal lyssnande medmänniskor om högt och lågt, viktigt och oviktigt var för mig en ny upplevelse.
Tack ni som var med ikväll!
//Tomas

 Samtalscafé! Lund den 7 januari

Tack alla för kvällens goda samtal på iScafé! Lund i nya och större lokaler. Hoppas vi alla tar med oss några goda insikter om kost och hälsa tills nästa gång den 21 januari då ämnet kommer handla om sexualitet. Vi ses!                    // Emil

Samtalscafé! Stockholm den 10 december

Jag blir alltid lika energifylld av våra goda samtal, så också av tisdagens Samtalscafé i Stockholm, där vi tog utgångspunkt i ”Det interaktiva manifestet” och den del som handlar om Existenspolitik.

Många frågeställningar kom upp, t ex – Vad ryms i begreppet existenspolitik? – Kan vi ha existentiella visioner? Hur fattar vi beslut?  -Hur skulle det existentiella frågorna kunna införlivas i skolan, i politikers arbete, i allas vår vardag?

Idéer som att politiker alltid skulle motivera sina förslag och beslut mot bakgrund av existentiella parametrar lyftes. Samtalet kom även att handla om att ta med oss dessa frågeställningar och fokusområde till Almedalen, så fortsättning följer!

Tack för ännu ett gott samtal och välkomna till nästa tillfälle i Stockholm som blir den 7 januari 2014!

Elin Boklund

http://samutveckling.se/mediawiki/index.php?title=Huvudsida#Existenspolitik

Samtalscafé! Lund 10 december

Tack alla som deltog på Samtalscafé mötet i går kväll. Särskild tack till Johan Tandberg för ett lärorikt föredrag.

Vi var 14 personer som samlades för att lyssna till Johan och samtala om ”personlig utveckling”. Mitt vardagsrum håller på att bli för litet, snart får vi hitta ett större ställe att hålla möten på. Vi ses igen 7 januari där kvällens ämne kommer att vara ”hälsa och kost”.

Emil Ejner Friis

Samtalscafé! Øresund 27/11
Daniel och jag kom precis hem från ett bra möte i Danmark. Folk är engagerade, både angående planering av en samutvecklingskonferens, samt översättning av vårt material, det finns även idéer om att utdela ett samutvecklingspris till politiker som efterlever hederskodex. Vi har bestämt oss för att träffas i det nya året och prata om hur vi ska organisera oss.

Dessutom startades i dag ett parti i Danmark som har väldig mycket samma tankar som iS!. Mycket intressant och eventuell en bra möjlighet för framtida samarbeta.
http://www.b.dk/nationalt/uffe-elbaek-stifter-nyt-parti
http://alternativet.dk/

Samtalscafé! Lund 26/11
Tack alla som var med på iScafé! mötet i kväll, och speciellt stort tack till Helena Roth och Björn Rydhög som bidrog med givande föredrag. Vi var 11 vuxna och ett barn som samtalade om den viktiga frågan ”varför skolan”, verkar som att vi alla gick därifrån med nya tankar och funderingar kring vårt skolsystem. På återseende den 10 december!

P.s. Jag ska hälsa från Helena och meddela att om någon skulle vara intresserade om att gästblogg på skolvåren.se kan man skicka bidrag till skolvaren@gmail.com. Helenas intryck av kvällen: http://herothecoach.com/2013/11/26/jag-glomde/

Samtalscafé! Stockholm 26/11

Tio personer varav två helt nya, handlade om en överblick av vad iS! är, samt om projektläget för Almedalen! Vi hade ett härligt visionärt samtal om samhällets utveckling, som landade i konkreta förslag för Almedalen, mitt i valrörelsen. Temat är att Utveckla det politiska samtalet!

Samtalscafé! Øresund 12-14/11

I kväll var vi åtta personer vid det första proto-iScafé-möte i Köpenhamn, vi har ännu inte bestämd oss för vad vi ska kalla våra möten, men Lene har i alla fall köpt domänet www.samudvikling.dk. Vi översatte hederskodex och pratade om vad det goda samtalet skulle vara. Nästa gång kommer vi att bestämma oss för vilka ämnen vi vill ta upp framöver.

I tisdags var vi sju personer i Lund som hade ett väldigt djupt och allvarligt samtal om Existenspolitik. Nästa gång i Lund, 26 nov, kommer vi att samtala om skolpolitik där den stora frågan ”Varför skolan?” kommer att prägla kvällens samtal.

Vi såg gärna att någon från skolvåren i Skåne kontaktade oss angående nästa iScafé i Lund.

Samtalscafé! Stockholm den 12/11

Angående det som vi pratade om på gårdagens iScafé. Utveckling, kopplat till medkänsla och också välbefinnande. Jag skulle vilja koppla välbefinnande till utveckling.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vi-blir-friskare-om-vi-bryr-oss-om-varandra_8061900.svd

Samtalscafé! Lund den 29/10

Vårt Samtalscafé! blev en riktig höjdare! Tack till Emil för hans goda, starka kaffe med grävlingselixir; och alla andra deltagare, inte minst Lene – jag ska läsa din bok med stort intresse! Göran Dahl

Samtalscafé! Stockholm den 29/10

Ett kraftfullt lugn …Kan man känna så? Jo det har jag just bestämt för det var så jag kände i kväll på Samtalscafé! Äntligen! Efter några månaders frånvaro från att aktivt delta så hade jag möjlighet att vara med IRL.
En kväll av respekt, ärlighet, tillit, att vi är på väg och att mötas genom det goda samtalet…… Det är som balsam för själen.
Å det fina är att det kom så många bra idéer synpunkter funderingar och att vi alla bidrog precis utifrån där vi är. Så grymt imponerad av allas mod klokhet och vilja att bidra.
Jag är stärkt går ut och sprider det goda samtalet och iS vidare så att det blir ringar på vattnet som ger ringar på vattnet som gör att vi blir ännu fler som förändrar och förändras till samutvecklare.
Tack alla för en spännande kväll som ger mig ett kraftfullt lugn att jag kan vara med och bidra till en bättre värld och att det lilla jag gör räknas. Karin Sandin

Samtalscafé! Stockholm den 15/10, tio personer

Förra veckan deltog jag i ett Samtalscafé! för första gången.

Det är en speciell känsla att sätta sig ned i ett rum, fullt av människor man ej känner, med målet att samutveckla. Samtalen som skall ske ligger ej direkt på nivå med vädret. Intresset hos deltagarna är något helt annat; nämligen att dyka så djupt vi kan tillsammans för att förändra tankar och göranden hos oss själva så att vi tillsammans kan utveckla samhället till det bättre. Så vi djupdök tillsammans, med huvudet först, rakt in i samhällsdebatten.

Det som blir så tryggt är att vi samlas kring en vilja att förstå varandra. Kring en vilja att utvecklas och att utveckla. Detta till skillnad från vardagens debatter som tyvärr allt för ofta visar sina rätta sidor när vinnarskallarna blottar tänderna. I det här sällskapet är den största ”vinsten” att nå nya insikter, ej att lyckas övertyga andra om sin egen. Och det måste ändå vara det mest centrala draget för ett utvecklande och samskapande samtal.

Vi pratade om miljön, om hållbar utveckling och om hur perspektiven gör det komplicerat. Jag bar med mig övertygelsen om att vi alla gör så gott vi kan utifrån den kunskap och de möjligheter vi har här och nu, och med viljan av att alltid kunna lära nytt för att göra bättre.

Vi pratade om skolan och det lärande samhället. Varför har vi en skola? Och om skoldebattens relevans för att kunna skapa en bättre värld.

Jag lämnade samtalet, Samtalscaféet, lite klokare. Lite fördjupad och lite mera förankrad – lite mera utvecklad som människa. Det är så här lärande samtal går till. Det är så här vi får tillstånd förändring. Det är så här vi utvecklar världen.

Tack för att ni gjorde mig lite mera smart!

Fröken Ann www.frokenann.com @frokenann Följ också #skolvåren på www.skolvåren.se, @skolvaren och vår Facebook-sida Skolvåren. Missa inte iS och #skolvårens samarbete under Skolforum nästa vecka, V.44. Workshop på onsdagen. Läs mer här www.skolforum.se

Samtalscafé Lund den 15/10, tolv personer

Vi nådde nya höjder genom att samtala aktuella, ekonomiska frågor som…

 • VALUTASYSTEMET
  • Leder till kapitalackumulation, bubblor, instabilitet.
  • Bankerna skapar pengar genom utlåning. Resurserna går inte till att realistiskt bedöma risker utan till ”säkra” utlåningar som fastigheter och kapitalförsäkringar.
  • Rika lånar till fattiga mot ränta. De fattiga måste belåna sig och knyts därmed till marknadsekonomins krav. Bostad bra exempel.
  • FINANSSYSTEMET
   • Har blivit för stort, anser både liberala nationalekonomer, finansministern och den kritiska vänstern.
   • Neoklassisk ekonomisk teori har varit avgörande, har inte förståelse för finanssystemet och valutan.
   • Förskjutning av pengarna: mer går till kapital, mindre till arbete/löner.
   • Finanssystemet är självrefererande, lever sitt eget liv och följer egen logik.
   • Det löskopplar pengarnas flöde från produktionen och människors behov.
   • Perversa incitament: man tjänar mindre på att göra nytta, mer på att manipulera kapitalflödena, t.ex. via digitala, automatiserade investeringsteknologier.
   • Globaliseringen av kapitalet: flyter över länders gränser och spelar ut länder mot varandra.
   • Tobinskatt?

LÖSNINGAR: VI FINNER DEM TILLSAMMANS

 • Lyckans ekonomi? – Nästa nivå?
 • Göra den fattiga människan rikare, den rika människan lyckligare – och klara båda på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Samtalscafé! Lund den 1/10, nio personer

Tack för ett bra möte i kväll, och speciell tack till vår nya möteshållare Ebba Horn som levererade en kanoninsats. Det känns som att våra Samtalscafé! Lund är i trygga händer. Vi var nio personer, fyra kvinnor och fem män i alla åldrar, som kom fram till vad vi ville ha samtal om under hösten. Emil återvänder med information inom närmsta dagarna med schema och teman.

Det var väldigt inspirerande och intressant! När jag körde hem så knakade det i skallen på mig av tankar och idéer! Jag kom på massor som jag tycker är viktigt! T ex brott & straff, likhet inför lagen, vårt rättssystem, att Sverige är dålig på att följa barnkonventionen, korruption inom statliga, kommunala verk. Det finns så mycket som är ruttet i dagens system och när jag tänker på det så handlar det ofta om att roffa åt sig så mycket man kan utan hänsyn till vem det skadar. Alltså är vi tillbaka till ekonomi! Ha en bra dag alla!”

”Tack för det. Kändes inspirerande i går kväll. Kommer gärna nästa gång!”

Samtalscafé! Stockholm den 1/10, tio personer

Temat var Hederskodex, det som kittar ihop oss samutvecklare. Vi hade ett fint samtal som kanske leder till förbättringsförslag på FB. Vi gick igenom läget på aktivitetsfronten där vi snart deltar i Skolforum på Stockholmsmässan, tre iSare åker till Freiburg för att nätverka, Almedalsveckan är under planering och vi utvecklar idén om Bibliotekets iScafé!

Samtalscafé! Stockholm den 10/9, tolv personer

I går var det Samtalscafe! i Stockholm. För första gången var kvinnorna i majoritet vilket bidrog till att det var extra bra stämning. Temat för kvällen var demokratiseringspolitik och Elin läste om det ur ”Samutveckling i Praktiken”. Utifrån temats så samtalades flitigt både två och två och allihop.

Vi pratade om att många av oss har abdikerat från politiken och att det finns en stor fara i att inte ha en levande demokrati under ständig utveckling. Förändring av demokratin kanske inte kommer från de som i dag sitter på politiska maktpositioner utan snarare underifrån eller från sidan.

Samtalet kom in på makt och hur den kan korrumperar. Metaforen kring ringen i Sagan om Ringen där Frodo kämpar för att förstöra ringen kom upp. Vi pratade om vikten av visioner och att vara del i någonting som är större än oss som individer och hur vi kan se oss som kollektiv och samtidigt individer. Att det inte behöver vara antingen individualism eller kollektivist utan att det finns viktiga kvalitéer i båda. Det finns också faror med båda där våra egon kan ställa till problem. Utifrån neurovetenskap kom det upp hur vi instinktivt försöker undvika fara hela tiden och hur vi till mycket styrs av rädsla.

För oss som vill se en förändring och verkligen göra någonting nu så berättade Per om sin bostadsrättsförening där man har gått från att knappt hälsa på varandra till att i dag ha en fin gemenskap med engagerade grannar. Vi kan börja i det lilla och låta det sprida sig och vi kan göra det nu.

Samtalscafé! Stockholm den 27/8, nio personer

Vad är ett gott samtal?  Närvaro, vara personlig, att beröra och beröras, lyssna och låta sig påverkas, att alla får komma till tals…

Kan förhållningssättet ”smitta” och ”gifta sig” med sakfrågor? Jag gillar caféerna som mötesplats med det förhållningssättet och vill föra in mer av de samhällsfrågor som iS! står för.

På Almedalen fick jag en aha upplevelse när jag insåg att bristen där på goda samtal och dialog under mötena berodde på att mötesledare och föreläsare inte hade en aning om hur de skulle göra för att få till det och inte på ointresse. Var kan vi just nu göra mest nytta med att få till dialog och lyssnande i samhället utanför iScaféerna?

Det är min övertygelse att riktig förändring i vardagen och i Världen kan endast ske när förhållningssättet finns. Bl.a. med modern hjärnforskning kan det beskrivas. Generaliserat: Vi är vältränade i att debattera och argumentera och otränade i att nyfiket lyssna med både hjärna och hjärta i samtal om samhällsfrågor, sakfrågor, värderingar osv. på ett sätt som öppnar upp och skapar sund handlingskraft.

Hjärnans försvar när vi upplever oss ifrågasatta fungerar på samma sätt som inför ett verkligt anfall – Vi blir inskränkta! Om jag är jagad av en björn är det bra att högre hjärnfunktioner stängs av till förmån för amygdala så att jag räddar mig istället för att känna och tänka på annat. Men om du och jag diskuterar och ska ta beslut behöver jag tillgång till hela mig inklusive mina högre hjärnfunktioner = inte känna mig hotad och agera inskränkt med tunnelseende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *