Ska vi sova vidare?

Trots goda föresatser, så fortsätter vi att förstöra förutsättningarna för livet på jorden. Oron riktas dock åt andra håll – som på invandring eller ekonomi. Lösningarna landar i ett vaccin, eller något annat som vi tror får allt att ”bli normalt igen”. Vi verkar inte förmå att se och samtala om det som verkligen pågår. Utan vi far i väg åt olika håll med rädslan som drivkraft.

Vårt beteende rubbar de livsuppehållande systemen i naturen. Det har vetenskapen slagit fast. I vår jakt på konsumtion, status och inflytande – går vi dessutom miste om livets rikedom. Ytan och konsumtionen förför, men innanför skalet känner sig allt fler människor tomma och ängsliga.

Tänk om IPCC:s klimatrapport, som tydligt fortsätter att visa hur illa det är ställt, i stället handlat om etnicitet. Då hade vi plötsligt fått en majoritet i Sverige som engagerat sig. Klimatet, trots att juli 2021 var den varmaste månaden i världen någonsin, är inte lika ”konkret”. Trots omfattande skogsbränder, ösregn och översvämningar, extremvärme, torka och att fler dör i Sverige, hittills år 2021, av höga temperaturer och luftföroreningar – än av Covid-19. Ja, du läste rätt. Vi har dessutom underdödlighet i år.

Biologisk mångfald och klimatet, förutsättningar för vårt liv, behandlas som en fråga bland andra både politiskt och övrigt i samhället. Vi behöver prata om detta överallt i samhället. Inte debattera, utan samtala. Let’s talk.

För vårt belöningssystem, i de mer primitiva delarna av hjärnan, ligger bakom vårt beroende av exempelvis mobilen. Har vi blivit förförda av konsumtionens kortsiktiga stimulans – och tappat livskvaliteten på köpet? Och vi alla blir mer eller mindre lockade av den konsumtion som möjliggörs i tillväxtens kölvatten.

Konsekvensen verkar ”inte gå in” av att exempelvis Sverige konsumerar på ett sätt som skulle kräva naturresurser hos mer än fyra jordklot, om alla människor levde som vi. Kanske borde vi vara med rädda för detta än för ett av sju, kända Corona-virus? De andra varianterna, som funnits länge, ligger bakom våra förkylningar och influensor.

Mitt i rådande klimatkris sysslar vi med alltifrån rymdfärder, till alternativa fakta och kortsiktig populism. Detta sticker förvisso ut. Dock verkar de många människorna förneka den systemkollaps som för oss mot tippunkter för livets förutsättningar på jorden. Som att isen, både vid nord- och sydpolen, redan börjat smälta bortom årstidsvariationerna.

Människans natur är förstås en del av naturen. Men det verkar som att många av oss har tappat den kontakten. Alltså både med oss själva och med naturen. Det skulle förklara att vi, trots all information, fortsätter att såga av den gren vi sitter på. Men oron biter sig fast i den svenska folksjälen. Det är bara att notera den höga konsumtionen av piller mot sömnbrist, depression eller andra, kortsiktigt lugnade medel.

Vi behöver en bred och djup samhällsprocess grundad i insikten om begränsningar i vår natur. Vi har bara en planet som förser oss med syre, vatten och andra naturtillgångar. Vi kan då inte fortsätta att leva som om vi hade fyra jordklot.

Let’s talk är en uppmaning och inbjudan till Samtalscafé!

Let’s talk! kommer inte med några lösningar. Vi utgår dock från fakta. Let’s talk är en arena för dialog som bygger på att lyssna mer än prata. Att inkludera mer än rata.

Med en lyssnande samtalskultur uppstår snabbt den tillit som krävs för kreativitet och meningsskapande. En plats för uppriktiga, obekväma och riktigt attraktiva samtal kring avgörande frågor.

Dels som en öppen dialog i samhället. Dels som en löpande arbetsdialog inom och mellan organisationer. Denna typ av samtal är ett effektivt sätt att komma ur revir och ”stuprörstänkande” inom och mellan företag och organisation, kommuner, regioner, länder och politiska partier.

Let’s talk!

Välkommen till Samtalscafé – fysiskt varannan måndag I Nacka Forum. Eller digitalt en måndag i månaden i vårt samarbete med Able för de globala målen, Agenda 2030.

Följ informationen om tider på Facebook, Samtalscafé!

Detta är ett sätt att engagera sig för framtiden!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Inlägget arkiveras 2:10pm Thursday August 18th, 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *