Samutvecklingens fem kronblad

Fem sätt att definiera samutveckling

five petal flower

Lene Andersen från Köpenhamn var här i Lund under det mesta av söndagen och arbetade tillsammans med mig och Emil Friis på ”samudvikling i Danmark”. Vi pratade om allt, stort och smått. Hon följde tillsynes outtröttligt mina och Emils långa filosofiska och samhällsvetenskapliga utläggningar och drog sig inte för att utveckla och utmana. Fantastiskt! Dessutom hade vi riktigt trevligt och var nära till skratt under hela dagen, bjöds på första adventsfika av Emils kollektivboende med mera.

En fråga som kom upp var hur man kan definiera samutveckling på olika sätt, som inte utesluter varandra, men som samtidigt ger olika ingångar som människor kan mötas kring. Vi prövade fem definitioner, från de mest konkreta och grundläggande, till de mest abstrakta och samhälleligt övergripande. Här återger jag definitionerna kort.

1. MÖTET. Samutveckling är det som spontant sker i välfungerande, tillitsfulla, öppna möten i vilka människor samtalar om samhälleliga och sociala frågor utifrån sig själva som kännande personer.

Detta är alltså grunden för alla andra definitioner av samutvecklingen, det som bygger upp och möjliggör även andra definitioner. Det var i sådana möten som IS bildades och många av tankarna och idéerna materialiserades.

2. SAMSKAPANDE HANDLING. Samutveckling är när människor tillsammans sätter igång med olika medborgerliga aktiviteter som skapar svårförutsebara effekter i dem själva, den nära omgivningen och samhället i stort.

Här har vi alltså det som växer fram ur mötena och det engagemang som människor kan känna. De börjar agera tillsammans, organiserar olika möten och events, deltar i andra organisationers möten, knyter nya kontakter, skapar nya mötesplatser och så vidare.

3. ETT LABORATORIUM FÖR DEMOKRATIUTVECKLING. Samutveckling är en plattform för att ta fram nya sätt att lösa samhällsproblem, att skapa visioner för framtidens samhälle.

Här finns alltså samskapandet av nya idéer inom utbildning, demokrati, företagande, hållbarhet och mycket annat. Människor intresserar sig för ett eller flera ämnen och deltar i samutvecklingen av dessa ämnen. Man får nya idéer, man tänker själv och tillsammans och tar fram en mängd nya förslag som är grundade på noggranna överväganden. Man skapar idéer som kan få spridning i samhället.

4. ODLANDET AV HELHETSPERSPEKTIV. Samutveckling är att ta de mest intressanta förslagen och synsätten från olika områden och att gripa om dem i ett och samma ramverk, så att begripliga helhetsbilder av samhällets utmaningar och möjligheter blir tillgängliga.

Det holistiska tänkandet stannar inte här vid en enkel tankemodell om ”ekologi, det sociala, det ekonomiska” utan är istället en integrerande rörelse som försöker att väga samman de mest relevanta i många olika områden. Detta görs genom en möteskultur som för samman gedigna kunskaper från olika områden under riktigt goda förutsättningar – och där diskuteras de senaste och mest avgörande idéerna med hela samhällets och jordens välmående för ögonen.

5. EN NY SAMHÄLLSFILOSOFI. Samutveckling är ett grundläggande förhållningssätt som utmanar och utvecklar det befintliga samhället utifrån ett transpersonellt perspektiv som bygger på ökat djup och hanteringen av högre komplexitet.

Denna ”samutvecklingens filosofi” samutvecklas i sin tur kontinuerligt genom möten och samtal och kommuniceras ut på en mångfald av begripliga sätt. Det transpersonella perspektivet innebär att man inte ser till sig själv enbart som individ och person avskiljd från andra, utan snarare som en mångfaldig varelse under utveckling i samspel med andra kännande och tänkande varelser. Idéer tillhör inte någon, de samutvecklas och ges eget liv.  Betoningen av djup innebär att man utgår ifrån sina egna grundläggande antaganden, känslor och värderingar och ser att också dessa kan utvecklas. Betoningen av komplexitet innebär att man försöker hantera världen i all dess svåröverskådlighet, se de gemensamma mönster som förekommer igen och igen i verkligheten.

Vi har alla rätt att delta i samutvecklingen utifrån en eller flera av dessa definitioner. Förstås är vissa av definitionerna mer grundläggande än andra – till exempel måste den första definitionen vara på plats för att de övriga ska fungera väl. Ibland har vi talat förbi varandra och gjort varandra besvikna för att vi utgått ifrån olika definitioner utan att ha ett tydligt språk för detta. En större tydlighet kring vilken definition som står oss själva varmast om hjärtat är därför önskvärd.

Lene föreslog att de fem definitionerna kan ses som fem kronblad på en blomma. Den administrativa och koordinerade funktionen blir till blommans mittpunkt. Vi behöver en samutvecklingsrörelse som rymmer både det personliga mötet, den praktiska handlingen, idéskapandet och det intellektuella och existentiella engagemanget.

Det kan vara bra att balansera våra större events och workshops i enlighet med dessa definitioner, eller kanske ha vissa events med större tyngdpunkt på den ena eller den andra. Nu när ”samudvikling” startar i Danmark kan det vara aktuellt att redan från början skapa ett antal olika men besläktade mötesplatser, fem olika. Jag kommer under följande veckor att beskriva var och en av dessa mötesplatser. Häng med!

Så vad vill du?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

5 thoughts on “Samutvecklingens fem kronblad

 1. Bra jobbat alla tre!
  Glädjande om våra idéer växer även väster om Øresund.
  2014 blir spännande, riksdagsvalet i Sverige är för många av oss mindre intressant än den globala utvecklingen och den i EU.

 2. Samudvikling i Danmark – Bra jobbat Daniel, Emil och Lene!
  De fem kronbladen – I like! Låt oss spegla alla dessa perspektiv, ibland vid samma, ibland vid olika möten.

 3. Jag ser en konsekvens av mötet i relationerna mellan människor och tänker att relationen mellan människor också representeras av blommans mitt. Relationerna där allt annat blir möjligt. Samskapande, idéutveckling, och de nya samhällslösningarna som inte är anonyma och alienerade utan personliga och en grund för gemenskap. Samutvecklingen har rollen som katalysator för allt djupare relationer mellan människor och fungerar också som en plats för oss alla att möta oss själva. Jag tror att allting behöver gå tillsammans för att det ska kunna fungera. Helhetssyn kräver ett helhetsgrepp.

  Mycket innehållsrik och intellektuellt klar redogörelse för övrigt! Härligt att läsa. Spännande att ha Lene med i utvecklingen av idéer och annat!

 4. Jag är så glad att vi redan är en del av en nordisk, samutvecklande vision! Samhället saknar en vision, medborgarna längtar efter en vision som bärs av något nytt – en samskapande process!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *