Samtalscafé som ide´

Vi lever i en svår tid med stor ovisshet. Många känner oro. Ändå är vi i Norden privilegierade, jämfört med många andra människor i världen. Men vårt välstånd bygger å andra sidan på materiell trygghet, inte på inre trygghet.

Stockholm är det mest singeltäta området i Sverige. Men ensamheten breder ut sig och fördjupas i hela Sverige och Norden. Vi äter mer lugnande medel, inte minst för att kunna sova. Men även för att mildra nedstämdhet och (livs)smärta.

Coronakrisen kan sägas sätta vardagslivet på sin spets. Krisen har avslöjat vår rädsla för det okända. Något som jag faktiskt inte tror att vi kan vaccinera oss ifrån. Vi verkar ha ett oproportionerligt fokus på smitta och dödstal i Covid 19. Och missar kanske därmed andra viktiga saker?

Om så många som 9 000 svenskar dör år 2020 med denna sjukdom, så dör ändå närmare 85 000 svenskar av andra skäl samma år. Varför försvinner dessa, tio gånger så många dödsfall, bort i media och samtal? Var finns perspektivet? Rädsla för det okända?

År 2002 dog totalt 95 000 svenskar i en befolkning om 8,9 miljoner. Om lika många skulle dö per capita i år, så betyder det 110 000 svenskar (av en befolkning om nära 10,4 miljoner). Men inget pekar mot att det ska gå så illa. Ändå larmar media, politiker och vi själva. Gjorde vi det på motsvarande sätt år 2002? Eller november 2010 när faktiskt fler svenskar dog per capita än i november år 2020? Vad är det som pågår?

Klimatkrisen ligger förstås som en ångestskapande bakgrund till Covid 19 och mitt i allt detta simmar vi vanliga människor i vår egen oro för familj och egen hälsa. En tilltagande oro.

Det materiella samhället byggdes för att stärka ett Sverige och Norden som var sårbart genom fattigdom. Den tiden är nu förbi. Vår fattigdom är mestadels av annat slag. Vårt samhälle är idag sårbart för psykisk ohälsa.

Samtalscafé är en existentiell idé

Orden samtal och café är medvetet valda. Samtal för att det betyder ett ömsesidigt utbyte. Café som metafor för en avspänd och trevlig inramning. Men det är mycket mer än så. Sam- är ett prefix i språket som finns för de mest centrala orden för mänskliga utbyten. Samhälle, samarbete, sammanträde, samla, samspråk, samtycke, samlag, samvete, samsyn, samtal osv.

Vägen till exempelvis samsyn är ett respektfullt lyssnande till andra perspektiv än mitt eget. När deltagarna i ett Samtalscafé med, säg 20 deltagare, känner denna samtalskultur byggas och utvecklas, så uppstår ett samarbete bortom orden. Vi brukar kalla det för kollektiv intelligens.

Syftet är att öka välbefinnandet och samtidigt lösa upp knutar både inom en själv, gruppen och samhället. Vi vill bidra till att vidga perspektiven, involvera flera sektorer/perspektiv samtidigt och vi är både långsiktiga och uthålliga.

Dialogvärden, som håller i ett Samtalscafé, behöver lägga sina egna behov åt sidan och istället främja det kollektiva – enklast uttryckt i form av inkludering och en avslappnad atmosfär. Dialogvärden behöver kunna skilja på debatt, diskussion och dialog. Alla orden härstammar från grekiskan och betyder helt olika saker.

Debatt betyder ’slå ned’. Diskussion betyder ’ha isär’. Dialog, ’dia logos’ betyder genom ord, eller genom mening.

Så frågan är om vi tillsammans, i en sekulär tid, kan skapa en större mening i tillvaron?

Ett sätt att utvecklas bortom egna och andras begränsningar. Såväl inom individer, ledare och organisationer, som mellan människor, näringsliv, förvaltning och nationer.

Meningen i livet – en existentiell hälsofaktor

Det är väl just detta med meningsfullhet som är centralt för vårt välbefinnande. Det finns ett ord för motsatsen, anomi – förlorad samhörighet. Vem är jag om jag känner mig ensam, övergiven och orolig för framtiden? Och vem är du? En främling? Ett hot?

Meningslöshet är inte detsamma som depression. Men individer som känner båda sakerna löper större risk att vilja skada sig själva. I samtida mätningar känner så många som 80 procent av unga sig ensamma i tillvaron…

Kanske kan pandemin fungera som en existensöppning? Ett fönster för oss att få kontakt med det väsentliga i livet?

Som att

• tillhörighet och att betyda något för andra är centralt?

• socialt umgänge förgyller livet?

• bidra till andra och samhället, på riktigt?

Graden av meningsfullhet avgör kanske även graden av stress – eller avslappning i livet?

Så nog finns en kollektiv längtan efter mänskliga möten och därmed ett verkligt liv.

Två typer av digitala Samtalscafé i coronatider

Vi har dels ”Samtal om samtal”, dels Samtalscafé kring olika samhällsfrågor. Till det förstnämnda samlas personer som söker en lägereld för att kunna vara autentisk en stund. Dialogvärden ser till att det inte blir terapi, men ändå ett terapeutiskt samtal som stöd i tillvaron. En gång i veckan pågår detta samtalslabb under 90 minuter. Det leds av dialogvärden Jan Malmqvist. Välkommen att prova under 2021 – hör av dig till Per!

Samtalscafé, kring samhällsfrågor, är grundformen som bl a lockat cirka 7 000 aktiva deltagare under Almedalsveckan sedan vår start år 2013. Under december 2020 genomfördes ”Almedagen” digitalt med 400 deltagare. Almedalsveckans kärna är det demokratiska samtalet. Många pratar kanske om det, men få gör det i praktiken. Av 3 500 event under Almedalsveckan är det nära nog bara Samtalsgårdens 40 som de facto är samtal.

Vi har, i dessa officiella sammanhang, alltid ett väl definierat tema. Men samtalet får ha sin gång, så länge vi lyssnar till och respekterar varandra. Vi pratar inte om det existentiella, vi är det tillsammans på ett sätt som gör att de 90 minuterna blir värdefulla. Och att deltagarna sedan, smått ovilligt, lämnar värmen ”bland främlingarna” för att ge sig ut i vimlet igen.

Samtalscafé har även fungerat väl under Järvaveckan. Men det jag vill framhålla är de veckovisa mötena i bibliotek, hotell-lounger och på olika caféer vecka in och vecka ut. I samarbete med Able Foundation, på Hotel Clarion Sign, har vi sedan 2019 dessutom haft expertpanel varje månad med efterföljande Samtalscafé. Temat har varit målen inom Agenda 2030.

Klimatfrågan gäller ju både i stort och i smått. Få kan idag förneka vetenskapens beskrivning av den verklighet vi alla märker av – som varmaste november månad 2020 någonsin i modern tid. Men klimatfrågan sammanfaller ju även med mitt inre klimat och det klimat som skapas i våra möten med varandra.

Röster från olika håll behöver komma samman. Inte för att prata, men för att lyssna till och lära av de olika perspektiv som finns. Enfald är att bara uppmärksamma det som stärker den egna uppfattningen. Mångfald kan vara att bejaka breda infallsvinklar i öppna samtal. Om det känns tryggt, så vågar vi.

Samtalscafé som idé täcker in samtliga dessa aspekter. För Samtalscafé är en trygg form inom vilken de komplexa frågorna kan formuleras, lösas och genomföras. Grunden är att vi människor slappnar av tillsammans och samarbetar – på riktigt!

God jul och gott nytt år!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Inlägget arkiveras 8:38am Friday December 24th, 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *