Samhällets läkande rum

Tidigare naturliga mötesplatser såsom kyrkan och folkets hus har försvunnit utan att ersättas med annat än gallerior och kaféer.

Riskfaktorer för konflikt, som ensamhet, klimatskam, rädsla och dualism, ökar med bristen av tillit i samhället.

Läkande Rum och samtalscaféer kan spela en viktig roll i att höja graden av människors delaktighet och hälsa samt för att samutveckla demokratin. En plats för samhällsbyggare att möta medborgare och föra samman människor i ett sammanhang där lyssnandet står i fokus. På ett Samtalscafé och läkande rum är vi oss själva, med eller utan psykisk ohälsa, med eller utan invandrarbakgrund, med eller utan status och pengar, med lång eller kort erfarenhet av livet .

Nästa Läkande rum är den 19 september kl 14:00 – 16:30. Då pratar vi om klimatfrågan:

Vilket samhälle vill vi ha? Vilken värld vill vi ha? Vilket klimat vill vi ha? Vad är meningsfullt för dig och det företag du jobbar på att ägna din vardag och ditt liv åt?

Hur mår du när du gör det du gör? Hur mår omgivningen av det du gör? Hur mår jorden av det du gör? Hur kommer det du gör dina barnbarn till gagn?

Det läkande rummet ordnas som ett samtalscafé. Ett lättsamt och inkluderande möte som baseras på lyssnande – inte på att debattera.

Det läkande rummet hålls av en eller flera dialogvärdar, som faciliterar gruppdynamik, dialog, förmågan att lyssna och få oss att stanna i närvaro – men också utveckla en specifik samhällsfråga.

Efter ett läkande rum kan du ha ny inspiration och livsenergi, nya idéer och förhållningssätt, nya kontakter och kanske vänskap, samt ökad förmåga att skapa riktiga och effektiva möten som för samhället och oss människor framåt.

Ser fram emot att möta dig!

Vill du veta mer? Kontakt och anmälan via info@livelifealive.se eller per.hrberg@samutveckling.se

Malin Rydesjö och Per Hörberg

PS Samma tid och plats kör vi även den 9/10, 17/10 och den 14/11 2019.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *