Samhället behöver en trädgård

Är det bara jag som lider av att (det globala) samhället håller på att glida isär?

Tror inte att det är så. Många ser, förstår och oroas. Men väldigt få gör något åt det. De allra flesta fortsätter precis som vanligt med sin vardag fylld av arbete, resor och samtalsämnen på middagar osv. Eller vara oroad för att bli eller förbli exkluderad i samhället.

Trädgården jag syftar på i rubriken är det vi kallar för Samtalsgården. Ett nytt ord. Precis som att trädgården kan ge en bild av något vackert som växer, så kan samtalsgården göra det. För visst behöver vi fler möten i samhället som får oss att utvecklas gemensamt och för att utveckla det gemensamma!

Samtalsgården är en mötesplats med ett varmt och inkluderande samtalsklimat. En plats med riktigt bra samtal blir som ett läkande rum för oss alla. I våra samtal står lyssnandet i första rummet.

Genom ordnade samtal där vi känner oss inkluderade kan en ny känsla för samhället växa fram. Från vi och dom, till samarbete och kommunikation.

initiativ Samutveckling! (iS!) kan hjälpa er att organisera och leda “Samtalsgården” på jobbet eller biblioteket, under Järva- och Almedalsveckan, på hotell och många andra platser. Detta som grund för den folkbildande utveckling som vi tror behövs för att klara samtidens utmaningar och för att genomföra exempelvis Agenda 2030 – de globala målen för ett hållbart liv på vår jord.

Varje förändring möter motstånd i olika former. Även om vi är välinformerade om exempelvis klimatkrisen, så ändrar vi inte vårt beteende så värst mycket för det. Inte förrän “alla andra” gör det. Vi verkar fortfarande vara flockdjur på savannen, trots vår intellektuella självbild. Därför behövs många mötesplatser i samhället där olika perspektiv, erfarenheter, känslor och kunskaper möts.

Samtalsgården är ett sådant initiativ till mötesplats – på nätet, men framför allt i riktiga möten runt om i landet och världen. Samtalsgården kan vara en öppen plats i ett annat sammanhang – som en del av ett hotell, område eller event, som en del av bibliotekens demokratiuppdrag. Själva samtalet förs i formen av ett “Samtalscafé!” som blir som ett läkande rum för dem som deltar. Men mycket annat kan pågå på Samtalsgården – start ups, kulturella utbyten, ”goda grannars fika” osv.

• Konkreta samarbeten inleds – näringsliv och boende, familj och samhälle

• Olika synsätt kan hållas öppna samtidigt – nyttigt i ett allt mer polariserat samhällsklimat

• Vi har det kul och trevligt tillsammans!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *