Rasismen blundar för detta

De första som bosatte sig permanent i nuvarande Sverige efter istidens slut, med start för ungefär 11 700 år sedan, levde som jägare och samlare. De var nära släkt med Europas övriga jägar- och samlarbefolkning, till exempel några individer som har hittats i Spanien och Luxemburg. Jägarna från Sverige visar också tydligt släktskap med en dna-analyserad individ i Sibirien som levde för 24 000 år sedan.

För 6 000 år sedan vandrade jordbrukare in i nuvarande Sverige. De startade sin resa för ungefär 10 000 år sedan i Mellanöstern, bland annat i gränsområdena mellan Syrien och Turkiet. På sin vandring norrut blandades de sakta upp med Europas befintliga jägarbefolkning. Man kan till exempel se att de nu undersökta bönderna från Västergötland har större andel jägar-dna än ismannen Ötzi, den mumifierade bondeindividen från Alperna som levde för 5 300 år sedan.

Det här dna-flödet var helt enkelriktat. Jägare togs upp av bondesamhällena. Däremot finns inga tecken på att bönder sökte sig till jägarsamhällena. Inte ens när de två grupperna har levt i närheten av varandra i tusen år.

Spreading_homo_sapiens-no

Till slut smälte befolkningarna samman. Dagens svenska befolkning består till drygt hälften av gammalt ”jägar-dna” och till nästan hälften av gammalt ”bonde-dna”. Det finns en gradskillnad, där personer i norra Sverige har lite mer påbrå från jägarna och de i södra Sverige lite mer från bönderna.

Observera alltså att vi är en blandning av forntidens jägare och bönder, allihopa. Även dagens invandrare.

Våra förfäder och förmödrar har kommit från Afrika, via Mellanöstern. Det är så Sveriges och Europas tidigaste historia ser ut.

Källa: Genetikprofessor Mattias Jakobsson och hans medarbetare i Uppsala, som har publicerat flera dna-analyser i tidskriften Science – denna gång av fyra stenåldersbönder och sju jägare och samlare på Gotland. Andra forskare – däribland Svante Pääbo – har studerat dna från sju stenåldersbönder från Motala som levde för 8 000 år sedan. Vidare finns en rad dna-analyser från forntida jägare och samlare från bland annat Tyskland och Ungern som visar hur invandringen gått till.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *