Möt ditt TRAUMA!

Ett trauma behöver INTE innebära chock, psykos eller något annat paralyserat tillstånd, traumatiska tillstånd spirar ur det som ansetts bagatellartat, sådant som mer eller mindre drabbat alla.

Trots traumans utbredning anses de fortfarande vara skambelagda, tabun som lastas över i knäet på andra, egna tillkortakommanden som skylls över på andra individer och grupper. Själen verkar vara ett mörker som INTE får undersökas, som om den är något mycket skrämmande.

Det har visat sig att de flesta trauman stammar ur mycket tidiga år, grogrunden för ens rädslor som separation och ensamhet. Ofta är det ”mindre” svek och besvikelser som lett fram till brist på tillit, inte alls de stora händelser som går under benämningen kaos och kris, händelser som anses vara den allmänna bilden av vad ett trauma är.

Trauma

Att undersöka egna trauman kan vara krävande och mödosamt, minnen från unga år är ofta vaga och ringa. Underlättar gör de minnen som faktiskt finns kvar, dessa är just minnen från starka upplevelser som lagrats för att de haft en stark traumatisk effekt, minnen som med åren kan upplevas relativt obetydliga är minnena som fortfarande gäller för att undersöka ens egna trauman.

Att undersöka och iaktta traumatiska konsekvenser inom existentiell terapi (psykiatri, psykologi och psykoterapi) är en strategi som kan likställas med kvantfysiken förhållande till materia (konceptuell katastrof). Att medvetet göra en filosofisk översyn och utforska det mänskliga psyket är att bli medveten om …

T ex kan utgångspunkten vara att just se materia som ett ”komplement” till det mänskliga psyket p g a att …

För psykosomatiska besvär har det visat sig att andlighet har ett viktigt förhållande till det mänskliga psykets emotionella rötter.

Dagens låt: Oxygene Part IV med Jean Michel Jarre

Thomas Romlin

Thomas Romlin

Medlar icke dualistiska insikter såsom det existentiella.
Gillar enande och subjektiva upplevelser vilka då och då brukar kallas för kärlek ;-)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *



Spamskydd *