Maktfaktorn

Demokratin tas för given av många. Men den som stannar upp en stund ser kanske två saker bland alla andra:

1. 16 procent av Sveriges medborgare är födda utomlands (mot en procent på 1960-talet).

2. Västvärlden är hotad av terror och många länder lever i fruktansvärda krigstillstånd. Samtidigt hotas människor av västvärldens drönare och annat, något som dessa människor säkert upplever som terror.

Det som inte utvecklas, avvecklas. Det som inte underhålls förfaller och stillastående vatten luktar snart illa. Mot den bakgrunden kan det vara hög tid att målmedvetet utveckla demokratin i Sverige och omvärlden. Med början i ungdomar 16-22 år har Utbildningsradion (UR) tagit fram Maktfaktorn som hjälper användaren att utforska sina och andras värderingar och rättigheter i en demokrati.

logotype_ur_kunskapsbanken

De program i UR:s arkiv som är relevanta i det här sammanhanget fungerar som motorn i projektet. Maktfaktorn har också fyra specialproducerade infografikfilmer:

  • Demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Hur mäter man demokrati?
  • Hur styrs ett demokratiskt land?
  • World Values Surveys kulturella karta.

Webbplatsens sex delar innehåller interaktiva övningar som ger varierande ingångar till demokratins villkor och förutsättningar:

  1. Vem är du? Utifrån de svar som användaren ger, genereras statistik över demografiska faktorer som jämförs med andra användare på sajten.

  2. Dina värderingar innehåller attityd- och värderingsfrågor från World Values Survey som tar upp vad som är nödvändigt i ett demokratiskt land. Statistik genereras och kan jämföras med hur det ser ut i de 52 länder som ingår i WVS.

  3. Demokrati i världen utgår från den kulturella karta som finns i World Values Survey. Här är tolv länder klickbara. När användaren klickar, visas faktorer som är avgörande för hur demokratiskt ett land är enligt The Economists demokratiska index. Målet med övningen är att bedöma hur demokratiska länderna är utifrån den kulturella kartan och The Economists kriterier. När eleven svarar rätt, ges frågeställningar som kopplar vidare till värderingar och demokratisering.

  4. I Skapa ett valsystem går användaren igenom en kedja av frågor med fördefinierade svar som är demokratiska respektive odemokratiska. Efter varje svar får användaren återkoppling och kan även göra ett nytt val. Det system som användaren slutligen skapar, matchas mot ett verkligt system. Det skapas en visualisering och det dras paralleller till länder som har det här styrelseskicket i verkligheten.

  5. I Påverka! svarar användaren på frågor som tar upp vilka områden de vill påverka, från arbetsmarknad till äldreomsorg,  och hur de vill påverka – lokalt, nationellt och globalt. De nio områdena och de olika frågeställningar är hämtade från Unga med attityd 2013. Med utgångspunkt i användarens svar skapas en påverkansprofil som kan delas och jämföras med andras svar och med den enkät som Unga med attityd 2013 bygger på.

  6. I Testa dina kunskaper om demokrati kan användaren utmana olika kända personer i en frågesport. Efter varje frågeställning ges återkoppling, så att det hela tiden skapas ett lärandemoment.

Webbplatsen är byggd med en responsiv design som fungerar på alla plattformar. Förstasidans utseende förändras utifrån de svar som användaren ger i de olika övningarna.

Här kan du testa Maktfaktorn!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *