Kronblad 3: Laboratoriet – att tänka komplext

Dagens låt. Pointilice, Floex

I tidigare inlägg har jag försökt visa att samutvecklingen består av åtminstone fem olika kronblad, att det som är samutveckling kan förstås på fem olika sätt, från det mest påtagliga, till det mest abstrakta. De olika kronbladet ger också aktiviteter av olika slag.

1. Mötet – ger iScafé! och kravlösa medborgardialoger

2. Verkstaden – ger aktiviteter och skapar en levande organisation

3. Laboratoriet – skapar nya politiska idéer

4. Tankesmedjan – sammanfogas olika idéer till helhetslösningar

5. Akademin – utvecklar och lär ut samutvecklingens filosofi

Man kan delta i en eller flera av dessa, men en förståelse för samutvecklingens grund – mötet, hederskodex med mera – är avgörande för att man ska kunna vara medlem i Initiativ Samutveckling, vara Samutvecklare med stort S.

Om vi ska zooma in på laboratoriet, det tredje kronbladet i samutvecklingens blomma, är det här som man skapar cirklar kring politiska favoritfrågor. I laboratoriet ställs krav på deltagandet som inte ställs på exempelvis ett vanligt iScafé. Laboratoriets dygder är:

 • Fantasi, innovation
 • Att komma förberedd
 • Att respektera sakkunskap
 • Att kunna söka och kritiskt värdera information
 • Ett visst mått av professionalism
 • Experimentlusta
 • Komplext tänkande

Det mesta av detta säger kanske sig självt. Om vi ska ha ett laboratorium som skapar idéer till framtidens politik är det inte mer än rimligt att man använder fantasin och sätter sig in i ämnet, provar sig fram och så vidare. Det är den sista punkten – komplext tänkande – som jag här vill säga något mer om. Laboratoriet handlar om att bidra till den kollektiva intelligensen

Det komplexa sinnets vanor

I denna artikel på Stockholm Resilience Centers hemsida (tack Moa Forstorp) beskrivs tre tankevanor hos komplexa tänkare.

För det första innebär komplext tänkande öppenhet

 • Håll lätt på dina starka åsikter.
 • Omfamna överraskningen, den oväntade upptäckten och den plötsliga insikten.
 • Acceptera alla som deltagare i ett samskapande lärande, inte som experter eller konkurrenter.

För det andra innebär komplext tänkande känslighet gentemot varje situation

 • Var medveten om tillfälligheternas betydelse, om att världen fungerar olika på olika skalor (lokal, global etc.), och att det alltid finns en historisk bakgrund.
 • Relationer och samspel mellan människor är avgörande.
 • Reflektera ofta: formellt, informellt, enskilt, tillsammans.

För det tredje innebär komplext tänkande att man vet att handlingar alltid har både bra och dåliga konsekvenser

 • Fånga varje chans att agera!
 • Ha modet att agera nu och lära dig av misstag.
 • Gör inte för fasta planer, ändra dig efter hand!

Sådant tänkande är mer eller mindre ett krav för att vi ska kunna skapa en hållbar värld. Vi kan inte längre följa långsiktiga planer eller isolera varje fenomen och studera det var för sig. Vi måste ha dynamiska och demokratiska laboratorier som klarar skapa den sociala och ekologiska hållbarhetens idéer och lösningar!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “Kronblad 3: Laboratoriet – att tänka komplext

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *