iScafé! Student i Uppsala

”If we do not change direction, we might end up where we are heading!”       –

Varmt välkommen till samtalscafé x 3 om samhället, ”vad vi byggt och vad vill vi bygga?” Under dessa tre tillfällen kan vi lyfta frågor som berör samhällets struktur. Hur ser den ”låda” ut som vi skapat och byggt in oss själva i? Är sättet vi byggt samhället på den ända rätta lösningen?

Under tre kvällar reflekterar vi över hur ”lådan” ser ut för att samtidigt vrida fokus till vad som finns bakom ”lådans väggar”. Utifrån våra reflektioner vill jag även ställa frågor så som, vilket samhälle du vill leva i och vilket samhälle du är med och skapar?

Kvällarnas samtal vilar på fundamentet; Det goda samtalet. Detta café är inte en debattklubb där det viktiga är att ha rätt och briljera med sin kunskap. Här släpper vi ”rätten att ha rätt” för att istället välja det ömsesidiga lyssnandet som grund för lärande och samutveckling. Tanken är att du som vill delta i caféet ska uppleva en frihet för att utforska dina nya tankar och idéer, utan att känna dig dömd eller kritiserad.

Jag hoppas träffa deltagare från universitets alla fakulteter, nivåer och hörn. När du kliver in i samtalscirkeln är du dig själv, oavsett befattning eller position, och bidrar med det du vill bidra till.

Kvällen börjar med en kort introduktion av temat för att sedan lämna ordet fritt för reflektion.

Varmt Välkommen!

Mattias Hildén

Datum:

Torsdag den 5/2 kl. 18.00 – 19.30                                 Tema: Medborgarlön/ En ny ekonomi

Torsdag den 19/2 kl. 18.00 – 19.30                                Tema: Den nya politiska arenan – vad behövs för att mötas?

Torsdag den 5/3 kl. 18.30 – 19.30                                 Tema: Vägval! Sårbarhet och empati eller rätt och fel?

Lokal: Centrum för Hållbar Utveckling, Villavägen 16, Uppsala

Tillfällena arrangeras i ett samarbete mellan CEMUS och Initiativ Samutveckling.

Arrangör: Mattias Hildén, mattiasaop@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *