Mer om iS! och läkande rum

För dig som vill överblicka iS! på ett par minuter – iS! – en sammanfattning

Vill du veta ännu mer om hur vi ser på samtid och framtid, läs gärna Det Lyssnande Samhället

Det lyssnande samhället i ett nötskal.

Initiativ Samutvecklings hederskodex

Vanliga frågor om iS!

Årskonferens 2019

Årskonferens 2018

Årskonferens 2017

Årskonferens 2016

Årskonferens 2015

Årskonferens 2014

Årskonferens 2013

Varför? Vad? Hur? För vem?

Initiativ samutveckling är en obunden ideell förening med syfte att vara en katalysator och läkande rum för ett mer medvetet samhälle. Vi är ett löst sammansatt nätverk av människor som i varierande grad vill engagera sig i utvecklingen av samhället. iS! är mer en kultur, än en organisation. Vi bidrar till social hållbarhet genom att bidra till ett lyssnande samhälle.

iS! utvecklar samhällsklimatet så att de många perspektiven kan respekteras, inte minst inom politiken. Vi erbjuder arenor för samutveckling av samhället till nyfikna människor som ser möjligheten att samtidigt växa själva. Samtalscafé! och Läkande rum är vår metod. Öppna möten med goda samtal kring olika teman – i små och större lokaler, på bibliotek, under Almedalsveckan, Järvaveckan och andra sammanhang. Flera tusen personer har varit aktiva på ett Samtalscafé! eller fler.

Kulturen och förhållningssättet samutveckling, sprider vi via läkande rum i sociala medier, seminarier och Samtalscafé! De många människorna är också nyckelpersonerna. Goda samtal underlättas med våra Dialogvärdar. Föreningen drivs ideellt i projektform.

Några nyckelbegrepp: ”samtal Sverige behöver”; att ”samhällets kärna är samarbete”; och vi följer ”det goda samtalets väg”.

Värderingar inom iS!

Under arbetet på årskonferensen 2013 med att hitta iS:s gemensamma värdegrund, kom det fram en lång rad värderingar som de flesta kunde vara överens om. Det var dock sju av dem som stod ut. Dessa sju värderingar röstades fram till att vara bärande för Initiativ Samutveckling:

  • Lyhördhet/lyssnande
  • Mod
  • Autenticitet
  • Integritet
  • Integrerande
  • Samskapande
  • Co-evolutionär

Om vi samutvecklar i samhällets olika delar, så byggs demokratin mycket starkare. Och även den hållbara lönsamheten i företag.

Samtalscafé! som idé

Hur skulle en politisk kultur se ut som engagerar de många människorna? En meningsfullhet som baseras på frihet, allas lika värde och hållbara värderingar?

Hur skulle en sådan sammanhängande kultur kunna uppstå?

Ett ständigt pågående samtal är nog en nödvändig del. Människor från olika subkulturer kan då komma tillsammans för en dialog där de kan dela sina meningar med varandra. Detta kan i sin tur ge upphov till nya meningar som kan bli gemensamma.

Vi behöver platser i det offentliga rummet dit människor kan komma tillsammans enbart för att kunna diskutera utan att behöva lösa problem, men för att ventilera sina åsikter i ett respektfullt sammanhang. Poängen skulle vara att helt enkelt kommunicera, dela med sig till varandra och se om de kan nå en gemensam förståelse. Att etablera ett pågående samtal utifrån engagemanget av själva kommunikationen. Ordet kommunikation kommer passande nog från latinets ’communicare’, som betyder ’göra gemensam’.

När vi börjar dela vår mening, kommer vi också dela värden och utveckla en gemensam avsikt. Om alla börjar förstå olika perspektiv av samma fråga eller problem, så kan vi alla också börja arbeta tillsammans. Men så länge vi, utan att tala om saken, ser tillvaron på olika sätt och har olika avsikter, så kan vi inte göra detta.

Vad som behövs är således en riktig dialog där det meningsfulla flödar genom de människor som deltar. Grundidén är att kunna samtala samtidigt som jag väntar med mina personliga åsikter. Genom att lyssna in, så kan nya perspektiv växa fram. Åsikter kommer därför fram inför alla så att de olika perspektivens grad av sammanhang kan framgå.

Förstå kan vara viktigare än att veta

Om vi låter en vetenskaplig attityd genomsyra vår kommunikation, så blir den mer intressant. Vetenskapens kärna kan sägas vara ett nyfiket undersökande. Ett samtal med denna attityd blir ett experiment där jag kan undersöka min egen reaktion och respons på andras åsikter. Till det kommer att jag kan följa hur mitt eget engagemang växlar under samtalets gång.

Varje samtal med en vetenskaplig attityd kan bli som ett gemensamt laboratorium när vi lyssnar på varandras åsikter utan att avbryta eller gå in i argumentation. Oberoende av om andras åsikter är behagliga eller obehagliga, så tillför de något till samtalet, dialogen.

Den som varit med om sådana samtal, där individerna känner sig respekterade och lyssnade på varandra på detta sätt, har ibland upplevt ett gemensamt och sammanhängande medvetande. Varje individuellt medvetande tas där in i det gemensamma medvetandet. Det gemensamma medvetandet vidareutvecklar sedan varje enskilt medvetande.

I samtal med ett gemensamt sammanhängande medvetande uppstår kollektiv intelligens. Dialogen blir då gemensam relation och delaktighet, utan att deltagarna är eller behöver bli personliga vänner. Samtalet för individerna in i en djupare kollektiv förmåga, bortom tänkande och känslomässighet.

Med ett sådant gemensamt medvetande skulle människor kunna skapa en sammanhängande kultur där varje individ känner sig självklar.

Modern fysik utgår inte från ett mekaniskt universum. Det gjorde inte ens Isaac Newton på sin tid. Det finns subtila naturkrafter som sammantaget blir väldigt starka. Som gravitationen. När människan, för ett ögonblick, lämnar den materialistiska tron och deltar i en riktig dialog, då känner vi oss inkluderade i helheten utan att veta hur.

Ett sådant, pågående och inkluderande samtal skulle i sin tur bidra till ett mer sammanhängande och meningsfullt samhälle. Ett samhälle i relation till naturen. Detta skulle sannolikt göra oss mer naturliga även i urban miljö och öka hälsan för såväl kropp, som medvetande och samhälle.

Läkande rum i samhället?

Samhället bygger på en rad mer eller mindre uttalade överenskommelser om hur vi ska bete oss. Några målade streck i asfalten signalerar för bilisten att visa extra hänsyn till fotgängare. Nu visar det sig att övergångsställen tenderar att bli den farligaste platsen för oskyddade trafikanter. Fotgängaren tar inte sitt ansvar, utan går rätt ut i gatan förvissad över sin ”rätt” att göra det. Och bilisterna stressar på mellan rödljusen.

Det offentliga rummet, som frizon för ett demokratiskt beteende baserat på allas lika värde, är i gungning. Nazister marscherar allt oftare i Sverige. Rasister ger sig på sårbara människor som demonstrerar på Medborgarplatsen. Två terrordåd på Norrmalm i Stockholm. ”Fotbollssupporters” hatar motståndare och domare i Allsvenskan och i knatteserien. ”Sänd hem negern”, kan pappor ropa till tioåriga fotbollsspelare. Näthatet har flyttat ut på gator och torg. Normal anständighet saknas numera inte bara på vissa delar av nätet, utan även allt oftare i det offentliga rummet på stan.

Samtalscafé! är en idé som påminner oss om vår ansvarstagande och anständiga sida som människor. Den sida hos oss som bygger tillit och öppenhet i relationer och samhälle. Många tycker om att vandra i en vacker trädgård. Eller att påta i jorden. Västkustens och Stockholms skärgård är andra platser många finner frid i. Kanske behöver vi, inte minst i stadsmiljö, även en samtalsgård här och där.

Det läkande rummet skulle bli en frizon där omsorg och tillit råder mellan människor. Kanske konferensgårdar och medborgarhus blir läkande rum även ute på landsbygden?

Om den demokrati många tar för given nu naggas i kanten. Så är Samtalscafé! och det läkande rummet en idé och en plats för att utveckla oss som ansvarstagande medmänniskor och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Det skulle kunna bygga demokratin vidare. Och kanske rädda klimatet.

One thought on “Mer om iS! och läkande rum

  1. Hej!
    intressant. Arbetar lågintensivt sedan decennier i egenskap av medborgare, för att biblioteken ska fungera som infrastruktur för människor som inser att de kan göra skillnad genom att öppna sig för lyssnande till och samtal med människor i egenskap av medmänniskor och medborgare. Jag anser att vi i vår demokrati saknat vilja och medvetenhet att tänka kring förutsättningarna för en utvecklad demokrati, där människor inbjuder sig själva och varandra till frihet att vara på sina egna villkor, i möte med andra och på samma villkor som dessa. En utmärkt mötesform för detta existerar redan och är grundligt utprovad av mig själv. Ändå är det svårt, åtminstone för mig, att övertyga biblioteken – likvärdighetens andningshål i vår alltmer kommersialiserade och konkurrenspräglade samhällskultur – att ta sitt lagstadgade demokratiuppdrag så på allvar att de förutom det samlade kulturarvet vill öppna för att medborgarna även kan ta fritt del av varandras helt levande band till detta kulturarv. Kan IScafé verka för något sådant? Jag blir i alla fall nyfiken, och undrar var jag rent fysiskt, och inte bara på nätet, kan få veta mer. Jag bor i Kärrtorp, söder om Stockholm.

Lämna ett svar till Mats Söderlind Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *