Initiativ till förändring

Vi lever inte i ett jordbruks- eller industrisamhälle längre. Digitalisering och internationalisering har fört oss vidare. Men vart?

I tider som våra när samhällsklimatet hårdnar, stressen ökar längre ned i åldrarna och politiska ledare i världen skramlar med krigshot, så är det än viktigare att ta sitt personliga ansvar. Att peka finger åt andra förvärrar nog läget. Vad sägs om att samarbeta istället?

Jag behöver först och främst få syn på mina egna attityder gentemot andra människor. Vänner, ”fiender”, grannar, barn, lärare, rektorer eller politiker. Mitt sätt att tänka skapar strukturer och kulturer, vilka i sin tur påverkar hur jag mår själv. Och min attityd och beteende påverkar förstås andra.

För att exempelvis skapa en kraft som kan bromsa psykisk ohälsa i skolan behöver alla vi vuxna, både inom och utanför skolan hjälpas åt. Upptäck den individualiserade och konkurrensinriktade tidsandan. Vad gör den med oss?

Istället för konkurrenter i livstävlingen kanske vi ska främja de processer som skapar band mellan oss. En tillit där vi ser varandra som förutsättningar för ett lyckligt och meningsfullt liv.

Med fokus på egen attityd och min kommunikation med andra människor, så behövs inte så många olika verktyg. Det avgörande ”verktyget” är jag själv och min förmåga att uppfatta vad som pågår och hur min respons till det blir.

Vårt personliga arbete i ett postindustriellt samhälle

  • Börja med sig själv
  • Lyssna till andra
  • Avslappnat och fokuserat liv

Börja med sig själv

Ett ärligt skärskådande av mina egna motiv och beteenden är ofta början på en personlig förändring. När jag verkligen lyssnar inåt och låter min egen rädsla ge vika, så kan jag få oväntade insikter, stor inspiration och en tydlig riktning i mitt liv. Jag kan till och med känna en inre frid.

Lyssna till andra

En ärlig dialog med ömsesidig öppenhet bygger broar av förtroende och gemenskap mellan människor. Det kan leda till läkande, ett ökat samarbete och gemensam handling framåt. När människor är tysta tillsammans uppstår ganska snabbt en känsla av samhörighet. Vi är egentligen så lika och har samma behov av självständighet, kompetens och tillhörighet.

Avslappnat, fokuserat liv

Genom att börja med sig själv och att lyssna till andra, så kommer den gemensamma handlingen automatiskt. När jag vet mer vem jag själv är i en viss situation, kan jag även ta in dig och andra. Därifrån går det lättare att göra och bygga upp saker tillsammans.

 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *