Hur länge till orkar vi leva ett dubbelliv?

Vi matas allt oftare med det vetenskapliga läget kring klimatet och faktiskt om risker för livet på jorden. Det är inte bara temperaturen som stiger på grund av vår användning av fossila bränslen. Humlor och bin försvinner ur faunan i en alldeles för hög takt. Utan deras pollinering växer inte det som ska bli vår mat, eller födan för de djur som sedan blir vår mat. Bara ett exempel på vad som pågår nu.

Ändå fortsätter de flesta av oss som vanligt. Flyger mycket, konsumerar mycket, slänger mycket. Vi låtsas, även inför oss själva, att allt är som vanligt och att det bara är att ”köra på”. Vi tränger bort sanningen, låtsas inte om den mellan kollegor, vänner och grannar.

Men detta skadar sannolikt oss själva redan nu. Vi mår allt sämre trots hög, materiell levnadsstandard. Stress säger vi. Ja, men vad mer än tidsbrist ligger bakom denna stress?

Det går att utläsa en skillnad mellan kvinnor och män i detta. Fler kvinnor än män i väst ändrar sitt beteende åt ett hållbart håll – som att äta mer veganskt och omsorgen om familj, natur och miljö. Män äter mer kött och fortsätter att resa mycket fossilt. Denna skillnad handlar nog mer om identitet än om kön.

Frederic Laloux, Re-Inventing Organizations, bidrar till både hållbara och lönsamma företag

Behöver vi återta vår integritet?

Konsumtionssamhället har förfört oss. Vi lider av en dysfunktionellt beroende till ständig tillväxt och nya produkter att köpa. Men vad är egentligen vårt mål?

En människa med integritet följer sitt samvete, sin inre röst. En människa med integritet blir inte korrumperad eller frestad till eller av ”fake news”. Men hur ska jag komma över min rädsla för att börja följa mitt hjärta – när så få andra verkar göra det?

Det bästa, om jag tror att jag kan göra nytta inom den organisation jag arbetar i, är att först ta fram en alternativ plan för sin karriär. Om min mer uttalade, integrerade linje inte går hem internt, så är jag trygg med att kunna göra något annat. Detta kan behövas för att våga säga att ”kejsaren är naken”.

Belöningen att leva mer i linje med sin integritet är att det ofta öppnar upp för något bättre än vad jag hade från början. Men det vet en ju inte förrän efteråt!

Se sanningen i vitögat?

Vad behöver jag odla inom mig själv för att bli mer modig? Vågar jag ställa frågan om min organisations produkter eller tjänster verkligen behövs? Kan jag se skadan för klimatet eller hälsan i våra processer, produkter och tjänster? Vilka ska jag våga prata med? Hur ska jag undvika motreaktioner?

• Träna jag-budskapet.

• Ha medkänsla

• Visa stark sårbarhet!

Behövs produkten egentligen?

  1. Skulle den sälja utan marknadsföring?
  2. Skulle kunderna tåla se en 5-minutersfilm om hur tillverkningen går till, vilka ingredienser som ingår och miljöpåverkan i olika led?
  3. Skulle du köpa om även produktens skador på miljön och andra bieffekter skulle räknas in i priset?

Ledarskap utan att ha svaret

Vad skulle hända om du som chef inte visste svaren på så värst mycket? Men att du är bra på att ställa frågan vidare ut i organisationen och nätverket?

Allt fler chefer agerar nu som hållbara ledare genom att möta sin egen sanning och lyssna till sin inre röst. Detta mod handlar om att lyssna till det som verkligen är. Det som råder, det som händer. Inte till professionella megafoner i media, till beslutsfattare och till medborgarna. Detta skapar mest rädsla och strategier för ännu mer rädsla.

Genom att ifrågasätta det linjära, det ordinära och det ”säkra”, så kan något nytt hända.

Ett modigt ledarskap som går ut på att lyssna leder till att svaren utvecklas efterhand. Svar som både blir mer genomtänkte och genomförbara. För de är förankrade både inom beslutsfattare och organisation.

Med inspiration från Frederic Laloux

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel. Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *