Hur iS! utvecklar samtalsklimatet

Politiker och media gör gemensam sak i sitt offentliga rollspel. Politiker ska prata, journalister ska fråga. Media har en viktig demokratisk funktion i att granska makten. Men i stelnade roller och med debatt som huvudmetod, kan utvecklingen gå i stå.

En ”tyckare” berättar gärna och ofta om sina tankar och känslor. Hen delar gärna med sig av sina åsikter om andra människor och grupper. Däremot lyssnar hen ogärna och tar inte emot feedback av andra. Hen kan uppfatta sig själv som öppen och objektiv, men är okänslig för hur hens egen kritik tas emot. Hen kan vara en dålig lyssnare som själv reagerar känslomässigt på feedback.

En ”tyckare” ser inte så mycket av de beteenden hos sig själv, som andra ser.

En ”frågare” kan gömma sig bakom en (yrkes)fasad. En person med stor fasad kan vara frågvis och nyfiken, utan att själv öppna sig. Hen vill höra andras åsikt utan att berätta om sin egen. En sådan person skapar ofta misstänksamhet och misstro vilket kan göra andra försiktiga och mer slutna.

En ”frågare” vet mycket mer om sig själv, än vad hen visar för andra.

Om journalisten och politikern, chefen och medarbetaren, eller mannen och kvinnan upprepar dessa roller – så skapas en kultur av osäkerhet. Vad pågår egentligen under ytan i politiken, organisationen eller hemmet?

Joharis fönster får exemplifiera hur iS! skapar öppna arenor för både individ och sammanhang.
Joharis fönster visar hur iS! skapar öppna arenor för både individ och sammanhang. ”A” är fönstret där både jag själv och andra ser vem jag är och står för.

iS! skapar därför öppna arenor, mötesplatser, där människan känner sig trygg. Även när helt andra perspektiv än mitt eget tas upp. När fler och fler individer i gruppen visar öppenhet, så ökar omedelbart tilliten i gruppen. Vi vet var vi har varandra, även om vi har helt olika åsikter.

Resultatet blir att de många deltar aktivt i en dialog som för utvecklingen i frågan framåt. Även ”musslor” börjar försiktigt öppna sig. Personer som annars är passiva i gruppen, utan att visa var det står eller tycker, skapar osäkerhet. Att bara observera utan att, åtminstone med kroppsspråket kommunicera, tyder på ett tyst avståndstagande. Både till sig själv och till gruppen.

En ”öppnare” vet mycket om sig själv och visar det i ord, kroppsspråk och medvetenhet.

Det okända hos en själv och det kollektivt omedvetna kan vara skrämmande att falla in i. Men i tillit och öppenhet går det nästan av sig själv och belöningen blir utveckling i en skön känsla av verklig gemenskap.

Initiativ samutveckling har hållit mer än 500 iScafé! såväl i Sverige som internationellt. Det verkar att fungera för alla!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *