Ett initiativ för framtiden

Med inspiration från debattartikel i DN den 4 oktober 2017 kommer här en sammanfattning. Artikeln skrevs av Mats Svegfors (tidigare politisk chefredaktör för SvD och VD för SVT), Kristina Persson (tidigare framtidsminister (S) och grundare av tankesmedjan Global utmaning) och Sverker Sörlin (professor i miljöhistoria vid KTH).

Människor, som står för vetenskapligt baserad kunskap, internationellt samarbete, humanitär solidaritet och ett fritt medborgarskap baserat på ett rättssamhälle, är idag oorganiserade. De verkar tro att demokratin, baserad på alla människors lika värde, redan är säkrad.

Mer aktiva är människor som vill vrida klockan tillbaka, utan hänsyn till vetenskaplighet i exempelvis klimatfrågan. Nationalstaten hyllas och gränserna ska bevakas mot ”de andra”. Populism frodas inom dessa kretsar då budskapen är lätta att förstå och ta till sig – ”det var ju bättre förr”.

Sverige går till val hösten 2018

Samma prognosmakare som förutspådde Trump och Brexit menar att SD kan få över 25 procent av rösterna. S och Alliansen verkar inte ha ett svar på den tydliga samhällsbild SD målar upp av framtiden. De gamla partierna bromsar dessutom förnyelsen av Sverige i världen. Rädda politiker bevakar sina roller och antar populismens kortsynthet för att ”inte förlora valet”. Men risken är stor att just det ändå sker.

För världen förändras och Sverige behöver ett nytt politiskt parti som tänker och agerar transnationellt. Precis som att klimatet, finanserna, flyktingarna, internet, resorna är transnationella frågor.

Författarna av artikeln tror att det behövs en bred rörelse för upplysning, medvetenhet och bildning för att hejda hoten mot demokratin. Att bidra till att samhällets kitt, tilliten, åter stärks tillsammans med det personliga ansvaret som del av en samhällsgemenskap. Demokratiska värderingar är inte en åsikt, utan handlar om kunskap.

Både moderater och socialdemokrater gjorde en eftervalsanalys efter att ha tappat stort 2014. Båda grupperna, förstås oberoende av varandra, kom fram till att de saknade samhällsanalys, visioner och förståelse av vad vår tid kräver. Men istället för slutsatser och handling i linje med dem, så ökar istället debatt- och konfliktlusten både inom och mellan partierna i Riksdagen.

Det nyskapande framtidsarbetet i Regeringskansliet har lagts ned och arbetet med att genomföra Agenda 2030 hindras av revirstrider mellan departementen, dålig organisation och ett allmänt, bristande ledarskap.

En humanistisk vision

Det behövs ett nytänkande och ett brett samarbete över låsta gränser för att lyckas lösa dagens komplexa problem. Det behövs ett modernt ledarskap för att finna de nya sammanhängande idéerna som kan försvara humanismens värderingar i vår tid.

Men det räcker inte med att vi får sådana politiker. De behöver väljas av ett mer medvetet och modigt folk. Människor som vågar se vad som pågår i världen och som förstår att de egna vanorna sannolikt inte är hållbara i längden.

Det behövs en ny folkrörelse som utvecklar demokratin i hela civilsamhället och som tar tag i det utmanande ledarskapet för att genomföra Agenda 2030. Vi kan kalla denna rörelse för ”Berättelser om Sverige”. Rörelsen bidrar till att skapa ett mer lyssnande samhälle. Där vi bättre tar till vara på varandras rädsla, misstro, talang och möjligheter.

  • Regelbundna dialoger för alla medborgare i hela landet med syfte att lyssna in nya perspektiv.
  • Politikhjälpen – befintliga partier får stöd att se det transnationella perspektivet.
  • Metamoderna värderingar – hur principen ”både och” kan öppna för nya lösningar.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *