Det fjärde kronbladet: tankesmedjan

I denna serie inlägg behandlar jag samutvecklingens fem kronblad, från de mest påtagliga ”hårda” till de mest idémässiga ”mjuka”. Vi har nu kommit till det fjärde kronbladet: tankesmedjan.earth-puzzle-24588087

Det första kronbladet – mötet, är hur samutveckling känns och upplevs. Det är den stämning och den kultur som vi skapar genom att föra medborgardialog på nya, mer personliga, tillitsfulla och, ja, mer tillgivna sätt. Det handlar om den grundläggande etik som det goda samtalet bygger på, men också på den öppenhet och närvaro som en sådan form av samtal fordrar.

Det andra kronbladet – verkstaden, är att få samutvecklingen att blomma i praktiken. Att ordna Almedalen, att gå till val i kommuner, att ordna möten och bygga upp organisationen, att knyta nya konataker, att komma på nya aktiviteter och sprida information.

Det tredje kronbladet – laboratoriet, är där vi möts kring frågor och politiska idéer: skolan, ekonomin, miljö/klimat, sexualitet/genus och så vidare och öppnar upp för nya förslag om samhällets utveckling.

Det fjärde kronbladet – tankesmedjan, bygger samman de många idéerna och prövar dem med expertkunskaper och vetenskaplighet. De olika politiska förslagen och idéerna sammanvägs och prövas som en helhet. Nya helhetslösningar och visioner för samhället tas fram.

Det femte kronbladet – akademin, ska jag behandla nästa vecka.

Det är viktigt att kunna skilja på de fem kronbladen. Ett och samma möte kan inte utan vidare innehålla samtliga fem kronblad. Det är också bra att inför oss själva och varandra vara tydliga med var våra styrkor och intressen ligger. Annars blir det ganska lätt att vi råkar anse att just vårt eget favoritkronblad är det som är ”samutveckling på riktigt” och att vi därmed råkar nonchalera andras talanger och engagemang.

Som jag skrivit i tidigare inlägg har varje kronblad särskilda dygder eller förmågor knutna till sig. Medan IS hederskodex och det goda samtalet genomsyrar alla IS aktiviteter, behöver man till exempel inte vara filosofiskt intresserad eller lagd för att delta i iScafé! (medborgardialoger) eller verkstad, eller särskilt handlingskraftig för att delta i tankesmedjan. Det ställs olika förväntningar på oss beroende på vilket kronblad vi samutvecklar.

Tankesmedjans dygder:

  • Bildning
  • Komplext tänkande
  • Vetenskaplig stringens / kritiskt tänkande
  • Helhetssyn på samhället
  • Förmåga att sammanväga många olika frågor och intressen
  • Balanserad/förnuftig
  • Långsiktighet

Det är alltså relativt höga intellektuella krav som ställs på just tankesmedjan. Och det är inte märkligt. Det är ju här idéerna som slår igenom och förändrar samhället skapas.

Men IS tankesmedja är inte en vanlig tankesmedja av intellektuella. Den stöder sig på en levande process som bottnar i samutvecklingen som rörelse och den ges liv genom de fyra andra kronbladen.

Dagens låt: The Moon Song av Karen O

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

One thought on “Det fjärde kronbladet: tankesmedjan

  1. David Dina kronblad är verkligen intressanta, ska studera dem när de alla är på plats, och ger förutsättning för en helhetsbild. En tankesmedja är vi verkligen i behov av. Tänker också på Jonas som planerar att kasta sig ut i den kommunala verkligheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *