Demokratins grund

Många verkar ta demokratin* för given. Jag gör det inte. Folkstyret är i fara i dess egentliga mening. ”Direktdemokrati” på gator och torg smyger sig istället in, i takt med att missnöjet växer. För mig är det angeläget att ständigt bredda och fördjupa samtalet kring vår demokrati.

Folkbildningen skulle behöva ta ny fart. Kanske kan dialogmöten bli som 1900-talets studiecirklar. Ett nav för en utvecklingsprocess där individen stärks i sin roll som medborgare och kommer djupare in i samhällsgemenskapen.

Samhället vilar på demokratins grund. Men den är i mina ögon bräcklig i Sverige och Världen. Idealt sett ska medborgaren överallt möta respekt för sin person och sina sysslor. Alla behöver samutveckla för att bidra till ett samhälle för mänsklig tillväxt. Den inre tillväxten kommer då att balansera den ekonomiska tillväxten. Vi kommer då lättare att hitta nya sätt att utveckla en hållbar välfärd.

Som individ ska jag har förutsättningar för tillit till den egna förmågan och min egenart. Samhället blir då en mer levande social och kulturell mötesplats. Öppen för olika uppfattningar och att de också förs fram.

Jag vill bidra till ett inkluderande samhälle byggt på gemenskap och inre värden. Jag känner mig som en del av en folkrörelse där den inre kompassen visar riktningen. Låt oss helt enkelt göra det vi kan, med det vi har. Nu.

 

* Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”. I svenskan finns ordet belagt sedan 1596.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” (Regeringsformen 1:1)

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *