Populismens drivkraft

Hänger det ihop? Kvinnoförakt, rasism och klimatförnekelse? Om nu liberalismen har gått för långt och skapat klyftor, fossilt beroende, ensamhet och psykisk ohälsa – så kanske konservatismen börjat kantra rejält […]