Betänkande om skolan

Leif Lewin, har på uppdrag av Regeringen, lagt fram sitt utredningsbetänkande om skolans kommunalisering. Lewins uppdrag har varit att utvärdera kommunaliseringen av skolan, som påbörjades av dåvarande skolministern Göran Persson, och fullföljdes av den borgerliga 1990-talsregeringen.

Sammanfattningsvis menar Statskunskapsprofessor Lewin att övergången från regelstyrning till resultatstyrning blev en fördyrande omständighet, trots alla löften om motsatsen.

En svår omständighet, menar Lewin, är att den borgerliga regeringen 1991–1994, avskaffade de statliga styrinstrument som avsiktligt hade bibehållits i Göran Perssons kommunalisering.

Det är inte detta samhälle vi har idag. Men fortfarande behöver vi alla lugn och ro för att kunna koncentrera oss.
Det är inte detta samhälle vi har idag. Men fortfarande behöver vi alla lugn och ro för att kunna koncentrera oss.

En grundbult i misslyckandet är, enligt Lewin, att reformen genomfördes utan tillit. Lärarna fick inte medverka i processen. På det sättet har beslutsfattarna bäddat för ett garanterat reformmisslyckande, påpekar han.

Lewins slutsats blir att dagens fallande skolresultat faktiskt kan relateras direkt till hur kommunaliseringen genomfördes, och att den därför är att betrakta som ett misslyckande – ur aspekter som tillit, likvärdighet, professionell status, styrförmåga och kostnadskontroll.

Det var alltså i själva förändringsprocessen den svenska skolan tappade sin position som en av världens bästa, enligt betänkandet på uppdrag av sittande utbildningsminister, Jan Björklund.

Ett parti, en region, en regering, ett land, en kontinent, en värld som börjar intressera sig för goda samtal snart?

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

2 thoughts on “Betänkande om skolan

  1. Visst Per. Kommunalisering: att förvänta sig att små kommuner (flera avfolkningskommuner) ska ha tillräcklig kompetens för genomförande och kompetenta lärare. Att så lägga det statliga ansvaret på Skolinspektionen. Obegripligt. Decentralisering var modeordet då… och GP?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *