Beslutsfattande

Forskning visar att många, rent utav de flesta, beslutsfattare är för självsäkra när de ska fatta beslut. Detta blir slutsatsen av att se hur många av besluten som blir ”fel”. När det gäller riktigt viktiga beslut som att slå ihop två företag, så ligger felsiffran mellan 70-85 procent. Dvs i så stor del av sammanslagningen når inte upp till de affärsmässiga målen. Anmärkningsvärt höga siffror för välbetalda beslutsfattare, inklusive stab och konsulter!

När det gäller karriärval så kan vissa högskolor ha dubbelt så stor procentuell avgång bland lärare, som bland eleverna. 44 procent av välbetalda advokater i USA rekommenderar inte studenter att välja den banan. (Decisive, Best Business Books of 2013 – Amazon)

Ofta är de svåra besluten komplexa och vi hamnar i ett ”antingen-eller-tänkande”. Då gäller det att istället bredda sina valmöjligheter. Och ta in fler perspektiv.

Råd till beslutsfattare

  • Ta en stunds självreflektion då och då – en egen lektion i självinsiktens konst. Inse att även du ibland fattar beslut på emotionell och kortsiktig grund.
  • Testa 10-10-10-regeln. Vad kan jag ha för åsikt om detta beslut om tio minuter, tio månader och tio år?
  • Utgå från att andra vill dig väl – i en svår beslutssituation som kräver svåra samtal. Då kan du lättare ta in relevant information, utan att censurera det med dina fördomar.
  • Begå ibland ”avsiktliga misstag”. Prova att bejaka ett beslut du instinktivt skulle sagt nej till. Utvärdera medvetet de olika stegen – då behöver du egentligen inte vara så orolig för att verkligen hamna ”fel”. Utan chansen ökar snarare att du lär dig något om dig själv och andra!
  • Samutveckla beslutet med intressenter som har helt olika perspektiv. Det kan lära dig tillräckligt mycket för att faktiskt fatta rätt beslut!

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *