Motivation

Tittar tillbaks och ser hur idéer om … motiverar och agera mot att uppnå. När motivationens källa ersatt idéer, ens tankar om, med en känsla av att redan vara där, […]