Är du hållbar min lille vän?

Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstaterar Harvardprofessorn Robert G. Eccles efter nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete.

Hållbara företag lockar attraktiv arbetskraft, slipper dyra konflikter, skapar trygga leverantörsrelationer och är mer lönsamma. Det finns en tydlig koppling mellan hållbarhet, lönsamhet och långsiktighet. Ett hållbart företag ger ett långsiktigt värdeskapande till sina aktieägare och bidrar samtidigt till en hållbar samhällsutveckling.

Harvardprofessor Robert G. Eccles
Harvardprofessor Robert G. Eccles

– Vid en jämförelse mellan hållbara företag och mindre hållbara företag kan vi se att de första har högre börsvärde och ger bättre ekonomisk avkastning, säger Harvardprofessorn till SvD Näringsliv.

Men ett proaktivt arbete kring miljö, korruption och sociala frågor har inte alltid varit ekonomiskt lönsamt. Över tid finns det ett tydligt trendbrott i början av 90-talet då de hållbara företagen drog ifrån de övriga. Det visar professor Robert G. Eccles’ studie med över 90 amerikanska företag. Åren 2007–2009 slog finanskrisen hårt mot de flesta företag, men de hållbara företagen behöll en högre lönsamhet.

Styrelsen roll är ytterligare en kärnpunkt i professor Robert G. Eccles forskning. Han menar att styrelsen ofta ser investerare som sin huvudsakliga intressegrupp och agerar ofta därefter. Något som han menar är en missuppfattning som helt saknar juridiskt stöd. Det är styrelsens uppdrag att förklara sitt case och redogöra för affärsvinningen med hållbarhet som den strategiska inriktningen. Precis som styrelsen gör med satsningar på nya erbjudanden eller nya marknader.

– Styrelsen ska primärt gynna företagets intressen, inte nödvändigtvis investerarnas. Investerarna är förstås en viktig grupp, men det finns ingenting som säger att de är viktigare än exempelvis anställda för att företaget ska gå bra. Här är företag fega, de vågar inte prioritera, avslutar professor Robert G.Eccles till SvD Näringsliv.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *