Almedalsprogrammet 2015

Söndag den 28 juni – söndag den 5 juli

Söndag

12:30 – 14:00 Existenspolitik. Hur bidrar vår nuvarande politik till frågor om vad det innebär att vara människa, att finna lycka och mening i tillvaron, samt att skapa sunda relationer till vår omgivning och vårt samhälle? (iS!)

14:00 -15:30 Inre frid och yttre fred – vad är ditt ansvar i mötet med oliktänkande i samhället? Ett fredligare samhälle skapas av medborgare som är medvetet närvarande med sina reaktioner, känslor och egna syften på ett fridfullt sätt. Forskning om mindfulness visar att vi alla har en förmåga till större inre frid och förutsättningar till mer öppna, tillitsfulla och konstruktiva möten. (Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited)

15:30 – 17:00 Hur präglad är du av samhället? Hur påverkas du av andra? Vem är du och vem vill du vara? I mötet med andra medborgare möter vi oss själva. När vi stannar upp, känner efter och lär känna oss på djupet kan vi se livet och samhället ur ett större perspektiv. Vi ser då vad som styr oss, vilka behov, gränser och resurser vi har. Hur möts vi på ett sätt som skapar öppenhet, lugn och tillit? (Mullingstorp Kursgård)

Måndag
07:55 – 09:30 Centerpartiets roll för demokratin Samtliga riksdagspartier har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS!/MG)

09:45 – 11:15 Är samhället främjande eller hämmande? Hur fria är vi att skapa vår tillvaro? Hur fria är vi att skapa och utveckla vår tillvaro – och fullt ut vara oss själva? Vi reflekterar över dagens samhällsstrukturer och om den bidrar, eller inte, till den personliga och samhälleliga utvecklingen. (iS!)

11:30 – 12:45 Inre Omställning – en plats där hälsa och ekologi möts. Vilken betydelse har vår syn på världen och vår självbild för förmågan att finna lösningar på dagens socio-ekologiska utmaningar? Kan interaktiva samtal och möten öka vår förmåga till hållbar livsstil och omställning? (REALS/ Permakultur i Sverige)

13:00 – 14:30 Möten Sverige behöver – nya sätt att påverka samhällsutvecklingen – Går det att skapa ett inkluderande samhällsklimat där vi nyfiket försöker att förstå varandra, lyssna och skapa kontakt? Kom och prova på nya former där du bidrar med dina tankar! (Gestalt i Sverige)

14:30 – 15:00 Teatersalongen skapas

15:00 – 16:30 Att mötas eller inte mötas, det är frågan i dagens samhälle. Hur skapar vi bättre möten i samhället? Ofta söker vi trygghet i det välbekanta. Som att prata med folk som vi redan känner. Men på djupet verkar vi alla ändå ha mer likheter än olikheter. Genom att få uppleva hur våra egna berättelser gestaltas av skådespelare, skapas här ett möte på riktigt, Playbackteater (TeaterX)

16:45 – 17:45 Kan samhället bli mindre distanserat och våra sinnen mindre på sin vakt i mötet med andra? Orden i ett samtal, debatt eller diskussion står, enligt beteendevetenskapen, högst för tio procent av det som uppfattas av andra. Det som vi tar in i en dialog består till 90 procent av kroppsspråk, mimik, klädsel, tonläge och sammanhang. Här kan du tolka andra och uttrycka dig själv med rörelse! (iS!)

Tisdag
07:55 – 09:30 Socialdemokraternas roll för demokratin Samtliga riksdagspartier (utom SD) har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS!/MG)

09:45 – 11:15 Dialogskola för ett bättre samtalsklimat i samhället Debatt, diskussion och dialog betyder olika saker. Välkommen att utforska och lära dig mer om hur ett bra samtal uppstår. I debatten vill man gärna ha rätt. I diskussionen håller vi på våra ståndpunkter. I dialogen kan plötsligt nya perspektiv dyka upp som kan bidra till bättre samtal och beslut. (Gestalt i Sverige)

11:30 – 12:45 Inre Omställning – en plats där hälsa och ekologi möts. Vilken betydelse har vår syn på världen och vår självbild för förmågan att finna lösningar på dagens socio-ekologiska utmaningar? Vi ger smakprov på några interaktiva övningar som används inom ramen för inre omställningsarbete i det internationella Omställningsnätverket/Transition Network. (REALS/ Permakultur i Sverige)

13:00 – 14:30 Hur präglad är du av samhället? Hur påverkas du av andra? Vem är du och vem vill du vara? I mötet med andra medborgare möter vi oss själva. När vi stannar upp, känner efter och lär känna oss på djupet kan vi se livet och samhället ur ett större perspektiv. Vi ser då vad som styr oss, vilka behov, gränser och resurser vi har. Hur möts vi på ett sätt som skapar öppenhet, lugn och tillit? (Mullingstorp Kursgård)

14:30 – 15:00 Teatersalongen skapas

15:00 – 16:30 Att mötas eller inte mötas, det är frågan i dagens samhälle. Hur skapar vi bättre möten i samhället? Ofta söker vi trygghet i det välbekanta. Som att prata med folk som vi redan känner. Men på djupet verkar vi alla ändå ha mer likheter än olikheter. Genom att få uppleva hur våra egna berättelser gestaltas av skådespelare, skapas här ett möte på riktigt. Playbackteater (TeaterX)

16:30 – 17:30 Kan samhället bli mindre distanserat och våra sinnen mindre på sin vakt i mötet med andra? Orden i ett samtal, debatt eller diskussion står, enligt beteendevetenskapen, högst för tio procent av det som uppfattas av andra. Det som vi tar in i en dialog består till 90 procent av kroppsspråk, mimik, klädsel, tonläge och sammanhang. Här kan du tolka andra och uttrycka dig själv med rörelse! (iS!)

Onsdag
07:55 – 09:30 Kristdemokraternas roll för demokratin Samtliga riksdagspartier har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS!/MG)

09:45 – 11:15 Dialogskola för ett bättre samtalsklimat i samhället Debatt, diskussion och dialog betyder olika saker. Välkommen att utforska och lära dig mer om hur ett bra samtal uppstår. I debatten vill man gärna ha rätt. I diskussionen håller vi på våra ståndpunkter. I dialogen kan plötsligt nya perspektiv dyka upp som kan bidra till bättre samtal och beslut. (Gestalt i Sverige)

11:30 – 13:00 Inre frid och yttre fred – vad är ditt ansvar i mötet med oliktänkande i samhället? Ett fredligare samhälle skapas av medborgare som är medvetet närvarande med sina reaktioner, känslor och egna syften på ett fridfullt sätt. Forskning om mindfulness visar att vi alla har en förmåga till större inre frid och förutsättningar till mer öppna, tillitsfulla och konstruktiva möten. (Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited)

13:15 – 14:45 Mångfald och inkludering i möten Sverige behöver – Går det att skapa ett inkluderande samhällsklimat där vi nyfiket försöker förstå varandra, lyssnar och skapar kontakt? Kom och delta i en engagerande dialogmöte där du bidrar och med dina egna värderingar kring mångfald och inkludering. (Gestalt i Sverige)

15:00 – 16:30 Förorten brinnerHur kan goda samtal skapa hållbar förändring? För två år sedan stod Husby i lågor – vad har hänt sedan dess? Kan Sveriges förorter utvecklas med goda samtal mellan boende och beslutsfattare, organisationer och media? Långsiktiga relationer är Fryshusets väg att skapa hållbar förändring för ett helt område. Möt oss ungdomar som verkligen vill! (Fryshuset)

16:30 – 17:30 Kan samhället bli mindre distanserat och våra sinnen mindre på sin vakt i mötet med andra? Orden i ett samtal, debatt eller diskussion står, enligt beteendevetenskapen, högst för tio procent av det som uppfattas av andra. Det som vi tar in i en dialog består till 90 procent av kroppsspråk, mimik, klädsel, tonläge och sammanhang. Här kan du tolka andra och uttrycka dig själv med rörelse! (iS!)

Torsdag

Joda Bar&Kök, 08:00 – 09:30 Hur kan mindfulness i ledarskapet påverka samhällsutvecklingen mot hållbarhet och samarbete? Samhället och alla vi medborgare står inför förändringar som kan få den industriella revolutionen att blekna i jämförelse. Teknik ersätter jobb efter jobb. Kan ett ledarskap baserat på ökad medvetenhet, med en djupare och bredare samverkan, skapa tillit och en hållbar framåtanda i samhället? Vision? (MG/iS!)

Joda Bar&Kök, 10:00 – 11:30 Hur kan mindfulness i ledarskapet påverka samhällsutvecklingen mot hållbarhet och samarbete? Samhället och alla vi medborgare står inför förändringar som kan få den industriella revolutionen att blekna i jämförelse. Teknik ersätter jobb efter jobb. Kan ett ledarskap baserat på ökad medvetenhet, med en djupare och bredare samverkan, skapa tillit och en hållbar framåtanda i samhället? Vision? (MG/iS!)

Skolgården torsdag

07:55 – 09:30 Sverigedemokraternas roll för demokratin Samtliga riksdagspartier (utom SD) har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS!/MG)

09:45 – 11:15 Inre Omställning – en plats där hälsa och ekologi möts. Vilken betydelse har vår syn på världen och vår självbild för förmågan att finna lösningar på dagens socio-ekologiska utmaningar? Vi ger smakprov på några interaktiva övningar som används inom ramen för inre omställningsarbete i det internationella Omställningsnätverket/Transition Network. (REALS/ Permakultur i Sverige)

11:30 – 13:00 Goda möten i det parlamentariska rummet. Om hur nya samskapande mötesformer i de politiska församlingarna kan förändra dagens infekterade politiska kultur till något positivt, utvecklande och lockande. Har partierna ideologier som skulle kunna samexistera i harmoni? (iS!Jonas)

13:15 – 14:45 Dialogskola för ett bättre samtalsklimat i samhället Debatt, diskussion och dialog betyder olika saker. Välkommen att utforska och lära dig mer om hur ett bra samtal uppstår. I debatten vill man gärna ha rätt. I diskussionen håller vi på våra ståndpunkter. I dialogen kan plötsligt nya perspektiv dyka upp som kan bidra till bättre samtal och beslut. (Gestalt i Sverige)

15:00 – 16:30 Inre frid och yttre fred – vad är ditt ansvar i mötet med oliktänkande i samhället? Ett fredligare samhälle skapas av medborgare som är medvetet närvarande med sina reaktioner, känslor och egna syften på ett fridfullt sätt. Forskning om mindfulness visar att vi alla har en förmåga till större inre frid och förutsättningar till mer öppna, tillitsfulla och konstruktiva möten. (Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited)

16:30 – 17:30 Kan samhället bli mindre distanserat och våra sinnen mindre på sin vakt i mötet med andra? Orden i ett samtal, debatt eller diskussion står, enligt beteendevetenskapen, högst för tio procent av det som uppfattas av andra. Det som vi tar in i en dialog består till 90 procent av kroppsspråk, mimik, klädsel, tonläge och sammanhang. Här kan du tolka andra och uttrycka dig själv med rörelse! (iS!)

Fredag

07:55 – 09:30 Miljöpartiets roll för demokratin Samtliga riksdagspartier har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS!/MG)

09:45 – 11:15 Dialogskola för ett bättre samtalsklimat i samhället Debatt, diskussion och dialog betyder olika saker. Välkommen att utforska och lära dig mer om hur ett bra samtal uppstår. I debatten vill man gärna ha rätt. I diskussionen håller vi på våra ståndpunkter. I dialogen kan plötsligt nya perspektiv dyka upp som kan bidra till bättre samtal och beslut. (Gestalt i Sverige)

11:30 – 13:00 Samutveckling för vem – om inkluderingens gränser. Vi samtalar om extremism och rasism och var gränserna går för vilka vi vill inkludera i lyssnande och samutveckling. Finns det gränser? Vill vi och ska vi möta alla oavsett åsikter, ideologier och värderingar? I vilka sammanhang ska vi möta dem och hur mycket utrymme ska de ges? Vad fungerar bäst i praktiken; inkludering eller exkludering? Vad innebär antirasism idag? (iS!)

13:15 – 14:45 Hur präglad är du av samhället? Hur påverkas du av andra? Vem är du och vem vill du vara? I mötet med andra medborgare möter vi oss själva. När vi stannar upp, känner efter och lär känna oss på djupet kan vi se livet och samhället ur ett större perspektiv. Vi ser då vad som styr oss, vilka behov, gränser och resurser vi har. Hur möts vi på ett sätt som skapar öppenhet, lugn och tillit? (Mullingstorp Kursgård)

15:00 – 16:30 Inre frid och yttre fred – vad är ditt ansvar i mötet med oliktänkande i samhället? Ett fredligare samhälle skapas av medborgare som är medvetet närvarande med sina reaktioner, känslor och egna syften på ett fridfullt sätt. Forskning om mindfulness visar att vi alla har en förmåga till större inre frid och förutsättningar till mer öppna, tillitsfulla och konstruktiva möten. (Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited)

16:30 – 17:30 Kan samhället bli mindre distanserat och våra sinnen mindre på sin vakt i mötet med andra? Orden i ett samtal, debatt eller diskussion står, enligt beteendevetenskapen, högst för tio procent av det som uppfattas av andra. Det som vi tar in i en dialog består till 90 procent av kroppsspråk, mimik, klädsel, tonläge och sammanhang. Här kan du tolka andra och uttrycka dig själv med rörelse! (iS!)

Lördag

07:55 – 09:30 Moderaternas roll för demokratin Samtliga riksdagspartier har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS!/MG)

10:00 – 11:30 Hur präglad är du av samhället? Hur påverkas du av andra? Vem är du och vem vill du vara? I mötet med andra medborgare möter vi oss själva. När vi stannar upp, känner efter och lär känna oss på djupet kan vi se livet och samhället ur ett större perspektiv. Vi ser då vad som styr oss, vilka behov, gränser och resurser vi har. Hur möts vi på ett sätt som skapar öppenhet, lugn och tillit? (Mullingstorp Kursgård)

12:00 – 13:30 Hur ser ett jämlikt samhälle ut? Dialog om hur ett jämlikt samhälle ser ut. Hänger det på en jämn representation av människor av olika kön, sexualitet och hudfärger i alla yrken och sammanhang? Vad säger dessa faktorer om våra värderingar och erfarenheter? Vad innebär mångfald? (iS!)

14:00 – 15:30 Inre frid och yttre fred – vad är ditt ansvar i mötet med oliktänkande i samhället? Ett fredligare samhälle skapas av medborgare som är medvetet närvarande med sina reaktioner, känslor och egna syften på ett fridfullt sätt. Forskning om mindfulness visar att vi alla har en förmåga till större inre frid och förutsättningar till mer öppna, tillitsfulla och konstruktiva möten. (Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited)

15:30 – 17:00 Kan samhället bli mindre distanserat och våra sinnen mindre på sin vakt i mötet med andra? Orden i ett samtal, debatt eller diskussion står, enligt beteendevetenskapen, högst för tio procent av det som uppfattas av andra. Det som vi tar in i en dialog består till 90 procent av kroppsspråk, mimik, klädsel, tonläge och sammanhang. Här kan du tolka andra och uttrycka dig själv med rörelse! (iS!)

söndag

07:55 – 09:30 Vänsterpartiets roll för demokratin Samtliga riksdagspartier har ett vikande medlemsantal. Vad betyder det för demokratin? Kan goda samtal i samhället, inklusive media, sprida sig till regering och riksdag och locka fler medborgare till att bidra för att utveckla och påverka samhället? (iS/MG)

09:30 – 11:00 Vad hände under Almedalsveckan? (alla)

 

Medarrangörer: Fryshuset, Gestalt i Sverige, Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited, Mullingstorp Kursgård, REALS/Permaculture Sweden och NAV i Dieselverkstaden.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *