Almedalen i Jokkmokk

Samutveckling möttes jag av i Jokkmokk i form av två tält mitt emot varandra på Jokkmokks marknad. Jokkmokks årliga marknad som pågick förra veckan. I det ena tältet samverkade alla partier från vänster till höger under `samflagg´, sameflaggan. Detta är unikt med så många intressen. Men man har ett gemensamt intresse överskridande partiets. Den gemensamma miljön. Det gäller inte Sverigedemokraterna med tältet mittemot den politiska gemenskapen, som försöker upprätthålla split mellan olika intressen. De har fokus på samerna som icke-svenskar med förmåner vad gäller rennäringen. Tanken att samerna kanske är de egentliga svenskarna, som var här långt före Jimmie Åkessons förfäder, har aldrig gått upp för dem. Plötslig uppståndelse Jimmie Åkesson är i antågande. Det kunde bland annat utläsas ur förtruppen,Säpos, säkerhetspolisens, ankomst till platsen och demonstranter som föses bort och deras banderoller beslagtas. Banderoller de också skulle ha i demonstrationståget som gick genom Jokkmokk med femhundra deltagare. Demonstrationståget är en del i en större aktion mot gruvornas rovdrift.Om detta talade miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin någon dag innan. I vanliga fall bevakas gruvdriften mest lokalt trots att det är en nationell ja, internationell fråga men motståndet i syd lyser med sin okunskap, förutom aktivisternas kamp, som emellanåt påkallar medias uppmärksamhet.

Den pågående svenska gruvboomen är inget isolerat fenomen. Trettiofem ytterligare gruvor är planerade till 2030. Över hela världen pågår jakten på nya fyndigheter av metaller och andra mineraler som behövs för industrin. Kina och Indien framförallt har stor tillväxt och är i behov av olika metaller. Skillnaden från tidigare är att man idag är medveten om gruvnäringens konsekvenser för miljön. Orenat vatten har släppts ut från landets gruvor och nedlagda gruvor har övergivits utan några åtgärder. Att det finns mycket värre gruvor i världen än de svenska ursäktar inte gruvbolagen. Bristen på ansvar från de regionala miljömyndigheterna gör människor än mer oroliga, då gruvbolagen enbart tar ut vinsten och lämnar naturens oläkta sår efter sig med farliga tungmetaller fritt flytande.

Detta försiggår bland människor som bor och har sin näring i området. Det enda parti som inte fokuserar på miljön är SD som går ut med budskapen ”renar till alla”, det vill säga att andra än samerna ska få driva rennäring, vilket redan är ett faktum för de som är insatta i frågan. Populismen går hem. 

Det finns fortfarande de som minns skallmätningarna från tjugotalet och något årtionde framåt, då invånarna klassificerades som samer och tornedalingar, kortskallar och långskallar. Kortskallarna fick samma behandling som de australienska urinnevånarna med barn som togs från sina föräldrar och fick inte lära sig det språk som deras anförvanter talade. Idag visar samerna att de inte låter sig förtryckas.

Nu gäller det Gállok/Kallak gruvan på gränsen till världsarvet Laponia. Brittiska bolaget Beowulf har av regeringen fått tillstånd att provborra. Under förra årets sommar pågick en intensiv kamp som ortsbor, aktivister och samer från hela Norden gick tillsammans och protesterade för att förhindra provborrning av järnmalm. I oktober ordnades en stor demonstation i Stockholm.Området har unika och sköra naturvärden och är en ovärderlig del av flera samebyars renbetesmarker. Kampen är bara en början säger aktivisterna eftersom trettiofem nya gruvor planeras fram till 2030. Problematiskt då gruvor är en av de mest miljöfarliga ingrepp man kan göra i naturen. I jämförelse med de miljöfarliga ingrepp gruvorna för med sig är det en kortsiktig investering.

Miljöpartiet har förslag om förändrad gruvpolitik; att införa en obligatorisk miljö- och återställande försäkring för gruvindustrin, att prospektering inom naturskyddsområden stoppas, att samerna får mer att säga till om tidigt i en gruvprocess, att mineralavgiften höjs och återanvändningen av mineraler ökar.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har riktat svidande kritik mot att stora industriprojekt tillåts i samiska områden utan samiskt samtycke, vilket diskrimineringsombudsmannen jämte Svensk Turist Näring stödjer.

Vi har FN:s Mänskliga Rättigheter, som vi steg för steg i takt med utvecklingen kan genomföra. 

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *