Alla är samutvecklare!

Alla som vill vara med och utveckla samhället tillsammans med andra, är samutvecklare. På engelska heter det helt enkelt ”co-creator”. Att skapa tillsammans med andra. iS! samarbetar bland annat med Evolute, Mindfulnessgruppen, Permaculture, Initiatives of Change, Tillitsverket, Stiftelsen Ekskäret, ”2022”, Metamoderna för framtidens politik och Teater X.

En annan samarbetspartner är NAV Sweden som driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande genom ett gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.

lottavess-1

 

 

 

 

 

Foto lottavess.se

Värderingar inom iS!

Under arbetet på årskonferensen 2013 med att hitta iS:s gemensamma värdegrund, kom det fram en lång rad värderingar som de flesta kunde vara överens om. Det var dock sju av dem som stod ut. Dessa sju värderingar röstades fram till att vara bärande för Initiativ Samutveckling:

  • Lyhördhet/lyssnande
  • Mod
  • Autenticitet
  • Integritet
  • Integrerande
  • Samskapande
  • Co-evolutionär

Om alla samutvecklar lite mer, så byggs demokratin starkare.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *