Byte av perspektiv?

Ja, en utgångspunkt för initiativ Samutveckling! är just att det finns många perspektiv på snart sagt alla frågor. Vårt och samhällets problem är att vi/jag tycker att just vårt synsätt […]