Sveriges klimatmål

Vi befinner oss, enligt den samlade vetenskapen, redan i en klimatkris. De flesta av oss förnekar eller förminskar dock konsekvenserna av att den globala medeltemperaturen höjs. FN:s Klimatpanel har satt […]