Hälsa och välbefinnande

De globala målen, Agenda 2030, gäller alla människor i alla åldrar. Även oss i Sverige och Norden. När det gäller mål 3 – Hälsa och välbefinnande – så fokuseras skrivningen […]

Samhällets läkande rum

Tidigare naturliga mötesplatser såsom kyrkan och folkets hus har försvunnit utan att ersättas med annat än gallerior och kaféer. Riskfaktorer för konflikt, som ensamhet, klimatskam, rädsla och dualism, ökar med […]