Alternativet till Alt Right etc

Välfärd skapas genom samarbete där olika kompetenser bidrar med perspektiv och praktiska förmågor. Fara å färde skapas däremot i slutna samhällen där enfald blir ett resultat av trångsyntheten. Slutna samhällen […]