Ojämlik stress

Varför är kvinnorna i Sverige mer stressade än männen redan innan barnen kommer in i bilden? Ja, varför? Unga kvinnor levererar bättre än de unga männen i skolan. Men sedan […]