Populismens trollformel

Det har frodats länge nu, utrymmet för känslomässigt instabila skribenter att fejka fakta. Rädsla och fruktan finns i vårt DNA som en primitiv överlevnadsmekanism. Denna aktiveras om vi låter oss […]