Blogg

Möt ditt TRAUMA!

Ett trauma behöver INTE innebära chock, psykos eller något annat paralyserat tillstånd, traumatiska tillstånd spirar ur det som ansetts bagatellartat, sådant som mer eller mindre drabbat alla. Trots traumans utbredning […]