Blogg

Den osynliga handen

Vårt ekonomiska system är baserat på individens egenintresse/girighet, för att det påstods vara människans sanna natur. Marknadsekonomi i kombination med kapitalism. Med osynliga handens hjälp skulle allt ordnas till det […]

Blogg

Vi och dem

Samhället hårdnar när det blir svårare att förstå och överblicka. Reaktionen för många blir att förenkla tillvaron i vi och dem, antingen eller, för eller emot, rätt eller fel, höger […]