Vårt eget ledarskap

Jag tror på ett värdebaserat ledarskap, speciellt för en ideell förening som Initiativ Samutveckling. Och det gäller kanske egentligen alla vuxna medborgare i ett samhälle. Både att ta reda på vad ”värde” innebär för mig – och att leda sig själv i den riktningen.

Inom idéburna organisationer finns ingen egentlig befattningsmakt. Inflytande får den som övertygar. Den gemensamma visionen om ett utvecklat samhälle kan skapa energi och kraft framåt.

Klarar vi att vara både naiva och närvarande?

I ett samhälle som blir allt mer svårt att överblicka, där vi har (för mycket?) information, finns risken att vi omedvetet frånsäger oss vårt personliga ansvar. Vi söker enkla svar på komplexa frågor. Vi söker ”starka ledare” som ska ta ansvaret och vi gömmer oss i ”vi-och-dom”.

En samutvecklare kanske behöver utveckla konsten att klara både och. Jag tror vi behöver vara naiva nog för att tro att även våra meningsmotståndare är vettiga, innerst inne. Detta klarar vi bättre om vi mer ser av verkligheten som den är, än att ensidigt se den genom våra olika glasögon. Dessa glasögon har ju linser slipade av våra inpräglade värderingar. Olika människor ser en situation olika, utifrån våra olika preferenser. Endast den som är närvarande i sig själv och i den aktuella situationen, kan se mer av verkligheten.

Kanske inte så lätt att balansera sig själv i tillvaron...
Kanske inte så lätt att balansera sig själv i tillvaron…

Något annat att balansera är att vara idealistisk, och samtidigt skapa resultat. Idealisten blir en drömmare, pragmatikern blir en som ”gör saker utan perspektiv”. Kombinationen skulle kunna bli lysande. Att våga gå fullt ut i idéernas värld, tro på dem som en bärvåg för ett utvecklat samhälle – och samtidigt vara riktigt intresserad av att skapa konkreta (del)resultat i närtid.

Klarar vi att tro på idéns kraft och samtidigt bidra till att den leder till något märkbart?

Den som älskar samutveckling deltar för att bidra, inte för att visa upp sig. Tillit och öppenhet är förmodligen den kultur som snabbast bidrar till utveckling på riktigt.

Jag skulle nog våga sammanfatta det värdebaserade ledarskapet i vår tid i orden Sårbart Ledarskap.

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *