Värderingar i Almedalen

Det var något som stack ut i Almedalen 2016: Alla talade plötsligt om värderingar.
T ex om svenska värderingar.

Vi som arbetar med värderingar upplevde att många i Almedalen använde begreppet slarvigt utan att klargöra vad de egentligen menade.

Vi ser allvarligt på värderingar och rekommenderar en värderingsresa till alla som ska framträda i Almedalen 2017

Vi tror att värderingar finns inne i varje individ. Det gäller för hen att ta reda på vad som är särskilt viktigt i dennes liv. Som hjälp till det finns t ex självtest, värderingskartor m.m. Det viktiga kan beskrivas som värderingar.  Om det t ex är särskilt viktigt i livet för någon att ställa upp för sina medmänniskor så är värderingen empati.

När en person har klargjort sina värderingar för sig själv så kan hen fråga sig: lever jag mina värderingar? I denna fråga ligger också att tala om för omvärlden: dessa är mina värderingar.

Vi rekommenderar den värderingsmedvetne att se ut över landskapet: se tillbaka, tänka in sina föräldrars värderingar. Vilka var de (är de)?  Vidare: vilka värderingar har partnern? Vidare: Chefen på arbetet? Arbetskamraterna? Vännerna?

Denna värderingsresa ger en överblick över värderingslandskapet. Och leder vidare till frågor: är jag ensam med mina värderingar? Om andra har andra värderingar än jag hur jag agera? Dra mig tillbaka?  Inleda en värvningskampanj?

Vi tror på en dialogresa där den enskilde inleder en samtalsserie, hävdar sina värderingar och lyssnar in den andre. I dessa dialoger är balansen mellan hävdande och lyssnande ytterst viktig. Några av oss hävdar för mycket (ofta med god vilja), andra hävdar för litet.

värderingar

Tillbaka till Almedalen. I hur många fall hade uttalanden om värderingar gått vägen från individernas egen analys via dialoger (med medborgare m.fl.) till offentliga yttranden?

Vems värderingar uttalades? Talskrivarnas? Partiledarnas? Partiprogrammens? Ingen vet.

Vad är svenska värderingar?  Något som tagits fram i Sverigestudien via enkäter? Något som framträder i Sören Holmbergs partisympatienkäter?

Vi anser att politikerna inte ska använda begreppet värderingar i sina uttalanden. De ska inte tolka människors värderingar.  En talare i Almedalen kan säga: Detta är viktigt för mig. Jag tror det är viktigt för många. Allt annat blir falskt.

Thomas Ekbom

Thomas Romlin

Thomas Romlin

Medlar icke dualistiska insikter såsom det existentiella.
Gillar enande och subjektiva upplevelser vilka då och då brukar kallas för kärlek ;-)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *