Vapen för legala och illegala mord

vapenSverige har inte varit i krig under de senaste 200 åren och därmed kan framstå som fredens rike tillsammans med Schweiz, som också har hävdar neutralitet. Man kan fundera på fredligheten eftersom Sverige i förhållande till folkmängden är en av de största vapenexportörerna i världen. Sverige kritiseras dessutom för att exportera vapen till länder som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och som är inblandade i pågående krig eller är diktaturer. Även bulvanföretag lär vara inblandade i statens vapenaffärer liksom mutor.

Vilka är motiven för krig, till exempel Irakkriget som enligt USA och England hade förbjudna kemiska vapen, vilket visade sig vara falskt. Detta krig som började som en invasion av USA och England 2003 slutade med att de sista amerikanska soldaterna lämnade 2011. De lämnade ett land i fullständigt kaos med en mångfald döda och skadade. Skadade inte bara fysiskt utan inte minst mentalt, irakier såväl som engelska och amerikanska soldater, med konsekvenser för anhöriga och samhället i stort. Rädslor och hat som kan gå i arv i generationer och skapa nya konflikter. Något vi hör mycket litet om. Vi borde ha i åtanke att det är lätt att börja krig men att avsluta.. som till exempel Afghanistan, Syrien. Egypten, Israel/Palestina konflikten m.fl.

Vapen tillverkade för krig är givetvis lönsamt då vapnen förbrukas, varför krigsherrarna efterfrågar ständigt nya. Forskning, administration och marknadsföring är andra delar av vapenindustrin. Göran Persson, som statsminister, är ett exempel på försäljare av JAS Gripen till Sydafrika.

Förutom den så kallade legala vapenmarknaden har vi den illegala. Den som bedrivs av maffian och terrorister understödda av finansvärlden. Storleken på denna svarta marknad är svår att uppskatta, bland annat på grund av att den i viss omfattning sker i form av byteshandel, till exempel vapen mot droger. De pengar som genereras ingår i finansinstitutens omsättning. De skattebefriade finansinstituten tvättar alltså illegala pengar med legala vinster från bland annat den svenska skattefinansierade samhälleliga verksamheten inom skola, vård och omsorg, vilket betyder att våra skatter är del i även illegal drog och vapenhandel.

Låt oss leva i en fredlig värld, utan vapenmakt, maffia och terrorism. Börja med att:

–       stänga finansinstituten

–       stoppa produktion av krigsvapen

–       legalisera droger under statlig kontroll

Låt oss tala med varandra, föra det goda samtalet med lyssnandes konst, för att inte provocera eller bli provocerade, med insikt om att samma ord kan ha skilda betydelser beroende på språk och under olika omständigheter i andra kulturer.

Låt oss diskutera innehåll och syfte med FN:s Mänskliga Rättigheter, för att se möjligheter och konsekvenser.

FN:s milleniedeklaration II:8 . ”Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra folk från krigets gissel som i konflikter inom och mellan länder har krävt mer än 5 miljoner liv under det senaste årtiondet. Vårt mål är också att eliminera de faror som massförstörelsevapnen utgör.”

Per Hörberg

Per Hörberg

Beteendevetare och författare kring ledarskap, organisation och personlig utveckling. ”Samarbetsminister” för lösningar i samhälle och organisation. En patriot som är stolt när Sverige gör rätt och som vill påverka när det går fel.

Per är morfar och farfar, en seglare som gillar att sporta och bidra till det globala samhällets utveckling. Har bidragit till två stabila friskolor på Lidingö. Leder initiativ Samutveckling! och Wellnessguide. Förr IKEA-chef och reservofficer, nu koordinator av relationer så att chefer blir ledare, grupper blir team och så att medarbetare och medborgare blir samutvecklare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Spamskydd *